5 เรื่องที่นักการตลาดควรเข้าใจ ใช้ Customer Data Platform ยังไง ให้ธุรกิจเติบโตมั่นคง

by kanlongthun
Customer Data Platform

เรากำลังอยู่ในยุคที่ผู้บริโภค หรือลูกค้า มีอำนาจต่อรอง และเป็นผู้เลือกมากกว่าในอดีต ที่ธุรกิจเป็นผู้กำหนดและควบคุมเกมส์การซื้อขาย แต่ในปัจจุบันที่คู่แข่งขันในตลาดเพิ่มมากขึ้น ทั้งรายใหญ่และรายย่อย ทำให้ลูกค้ามีการเข้าถึงข้อมูลได้หลากหลาย สามารถเปรียบเทียบได้อย่างอิสระ การเข้าถึงใจลูกค้าให้ได้ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะสามารถผ่านเข้าเส้นชัย เอาชนะคู่แข่งได้แบบไม่ต้องลุ้น ข้อมูลของลูกค้า จึงเป็นทรัพยากรที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ธุรกิจ ที่สามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนา ออกแบบสินค้าและบริการให้ตรงใจ

การจัดเก็บไว้ในระบ Customer Data Platform หรือ CDP ซึ่งเทคโนโลยีนี้มีรายละเอียดที่น่าสนใจ ช่วยสร้างประโยชน์อะไรแก่ธุรกิจบ้าง มาติดตามและลองนำไปปรับใช้กันได้เลย 

1. Customer Data Platform คืออะไร สำคัญอย่างไรต่อธุรกิจยุคดิจิตอล 

CustomerDataPlatform หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า CDP เป็นซอฟต์แวร์ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อเข้ามาช่วยธุรกิจในการจัดการกับข้อมูลของลูกค้าที่มีอยู่มากมายให้เป็นระบบ สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ประมวลผล และนำไปใช้ประโยชน์แก่ธุรกิจได้สะดวก รวดเร็ว และง่ายดายมากยิ่งขึ้น โดยระบบนี้สามารถนำมาเชื่อมโยงเพื่อสร้างความเข้าใจในพฤติกรรมของลูกค้า จัดกลุ่มลูกค้าแต่ละประเภท และนำไปใช้ในการออกแบบการสื่อสาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริหารให้ตอบโจทย์ ตรงใจ และมีประสิทธิภาพ

2. ข้อมูลที่ CDP ช่วยเก็บมีประเภทใดบ้าง 

ข้อมูลต่าง ๆ ที่ผู้ใช้บริการ ซื้อผลิตภัณฑ์ มอบให้แก่ธุรกิจมานั้น มีด้วยกันหลายประเภท ซึ่งจำเป็นต้องมีการจัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่ โดย CDP จะมาเป็นตัวช่วยบริหารจัดการ โดยมีทั้งข้อมูลประจำตัวของลูกค้าที่สามารถระบุตัวตนของแต่ละบุคคลได้ อาทิ ชื่อ นามสกุล อายุ เพศ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ อีเมล์ ตำแหน่งการงาน อาชีพ บัญชีโซเชียลมีเดีย ข้อมูลที่สามารถนำไปเชื่อมโยงเพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมและความสนใจ อาทิ บริษัทที่ทำงาน รูปแบบไลฟต์สไตล์ ข้อมูลครอบครัว งานอดิเรก ความสนใจต่าง ๆ ข้อมูลพฤติกรรมที่มีส่วนร่วมกับองค์กร เช่น การซื้อสินค้า การตอบสนองต่อโฆษณา การติดต่อกับองค์กร ข้อมูลด้านแรงจูงใจ ทัศนคติ และความชื่นชอบ 

3. คุณค่าจากการประยุกต์ CDP มาใช้กับธุรกิจ

หากองค์กรธุรกิจมีการจัดการข้อมูลลูกค้าได้อย่างเป็นระบบผ่าน CDP  จะเกิดประโยชน์ในหลากหลายด้าน ทั้งช่วยเพิ่มความพึงพอใจ สร้างความประทับใจ แก่ลูกค้า ผู้มาใช้บริการ ส่งเสริมการพัฒนาการตลาดให้เหนือกว่าคู่แข่ง โดยใช้กลยุทธ์การเข้าถึงลูกค้าแบบรายบุคคล ส่งเสริมประสิทธิภาพของการดำเนินการด้านกลยุทธ์การตลาด การสื่อสาร ช่วยลดต้นทุน และประหยัดเวลาในการวิเคราะห์วางแผน โดยใช้ข้อมูลที่เที่ยงตรง

4. CDP จะมาช่วยแก้ปัญหาใดในองค์กรธุรกิจได้บ้าง 

ช่วยปรับปรุงกระบวนการเก็บข้อมูลภายในจากเดิมที่อาจจะมีช่องโหว่ของการสื่อสารระหว่างแผนก ทำให้บริหารจัดการได้แบบไร้รอยต่อมีประสิทธิภาพ ข้อมูลไม่หลุดรั่ว และครบถ้วน ด้วยการจัดระเบียบตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางของการนำไปใช้ ทำให้แต่ละแผนกเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทำให้การปฏิบัติตามเงื่อนไข พรบ. ข้อมูลส่วนบุคคลทำได้อย่างเป็นระบบ มีการตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน ปกป้องข้อมูลลูกค้าไม่ให้รั่วไหล ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร

5. ช่องทางของข้อมูลของลูกค้า ที่สามารถนำมาจัดเก็บใน CDP ได้ 

ในด้านการบริหารข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้าที่จะนำมาจัดเก็บรวบรวมไว้ในระบบเดียวนั้น สามารถมาได้จากหลายแหล่ง ทั้งจากข้อมูลที่ทางองค์กรธุรกิจเป็นผู้จัดเก็บด้วยตัวเอง ข้อมูลที่แบรนด์อื่นเป็นผู้จัดเก็บ และมีการนำมาซื้อขายแก่ผู้ที่สนใจและนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ รวมไปถึงข้อมูลที่มีการประมวลผลจากหลากหลายแหล่งที่เชื่อมโยงข้อมูลถึงกันเป็นระบบ ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้หลากหลาย 

ข้อมูลที่ได้รับการจัดเก็บอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ผ่าน Customer Data Platform หรือ CDP  จะช่วยทุ่นระยะเวลาการทำงานของพนักงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า และทำให้ธุรกิจสามารถเข้าใจลูกค้าได้อย่างลึกซึ้ง จนสามารถพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่โดนใจ และทำให้ลูกค้าที่เคยใช้หรือซื้อสินค้า กลายเป็นลูกค้าขาประจำ ที่ทำรายได้ให้แก่ธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง ท่ามกลางสนามการแข่งขันที่มีความรุนแรง

อ่านเพิ่มเติม: ลานกางเต้นท์

เรื่องที่คล้ายกัน

Leave a Comment