แนะ 5 ก้าวย่าง วางแผนการเงินอย่างไร ให้มั่งคั่ง และยั่งยืน

by kanlongthun
วางแผนการเงินอย่างไร

ความมั่นคง มั่งคั่งทางการเงิน เป็นสิ่งที่หลาย ๆ คน มักจะขอพรให้ตัวเอง แต่การหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพียงอย่างเดียว อาจจะเห็นผลไม่ทันใจ สิ่งที่จะทำให้ทุกคนบรรลุเป้าหมายนี้ได้ จึงต้องอาศัยการวางแผนการเงินที่ดีและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องต่อเป้าหมายชีวิต ครอบครัว รวมไปถึงครอบคลุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยการก้าวไปสู่ความสุขนั้นได้  ต้องอาศัยวินัย ความสม่ำเสมอในการลงมือทำ และปรับปรุงให้สอดคล้องต่อความเปลี่ยนแปลง ดังนั้นเราควรวางแผนการเงินอย่างไร ให้มั่งคั่ง และยั่งยืน

นี่คือ 5 ก้าวย่าง ในการวางแผนการเงินอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

1. ตรวจเช็ครายจ่าย หนี้สิน สภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง

สิ่งที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการวางแผนการเงิน ก็คือ การทราบแหล่งที่มาของรายรับ รวมไปถึงรายจ่าย ที่จะทำให้เงินไหลออกจากกระเป๋านั้น มาจากการใช้จ่ายไปเพื่ออะไรบ้าง มีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหน หมดเงินไปกับเรื่องเหล่านั้นมากน้อยเพียงใด ในระยะสั้น หรือระยะยาว หากยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้ ต้องรีบลงมือศึกษา และลงมือทำ เริ่มจากการทำบัญชีรายรับ รายจ่ายส่วนตัว รวมไปถึงภายในครอบครัว เพื่อจะได้ทราบว่าแต่ละคนมีการใช้จ่ายอย่างไร อะไรที่สามารถช่วยกันประหยัด เพื่อลดค่าใช้จ่าย สำหรับนำเงินที่เหลือไปลงทุนให้งอกเงยได้ต่อ 

2. วางเป้าหมายชีวิต ตั้งเข็มทิศทางการเงิน

การจะประสบความสำเร็จทางการเงินได้ จำเป็นต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน โดยเฉพาะด้านการใช้ชีวิตในรูปแบบที่ตนเองและครอบครัวต้องการ โดยควรระบุให้ชัดเจน ทั้งเป้าหมายระยะสั้น และระยะยาว เช่น เพื่อซื้อบ้าน ซื้อรถ  เพื่อการศึกษาบุตรหลาน เพื่อการท่องเที่ยว เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงของคนในครอบครัว  ฯลฯ  ทุกเป้าหมายจะมีการใช้เงินในจำนวนมากน้อยแตกต่างกันไป  ผู้ที่ต้องการบรรลุเป้าหมายทางการเงิน จึงต้องวางแผนให้เห็นภาพชัดเจน ที่สามารถระบุจำนวนเงินที่ต้องเตรียมให้ใกล้เคียงความเป็นจริงให้ได้มากที่สุด 

3. เลือกวิธีและเครื่องมือ เพื่อไปให้ถึงฝั่งฝัน

การทำงานแบบเดิม ๆ เพื่อให้มีรายได้ใช้จ่ายแบบรายเดือน อาจจะไม่สามารถสร้างความมั่งคั่ง มั่นคงทางการเงินให้แก่ทุกคนได้ ดังนั้น เพื่อให้สามารถพิชิตเป้าหมายที่ตั้งไว้ก่อนหน้านี้ได้ จึงต้องแสวงหาวิธีการ รวมไปถึงเครื่องมือที่เหมาะสม  เพื่อให้สามารถทำได้จริง และบรรลุความสำเร็จ ตามระยะเวลาที่วางแผนไว้ โดยในปัจจุบันเครื่องมือสร้างรายได้ และการลงทุนในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งจะมีผลตอบแทน และความเสี่ยงที่แตกต่างกันไป ซึ่งควรศึกษาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน 

4. วางแผน เตรียมความพร้อม เพื่อลงมือทำอย่างจริงจัง

เมื่อได้เครื่องมือที่ตรงใจแล้ว ควรศึกษาข้อมูล วางแผนการดำเนินการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อจะได้ลงมือทำได้อย่างถูกต้อง ไม่หลงผิด ที่จะเสี่ยงทำให้เสียทั้งเงิน และเวลา  โดยหากกระทบกับคนในครอบครัว ควรมีการพูดคุย ปรึกษาหารือกันอย่างถี่ถ้วน สร้างความเข้าใจที่ตรงกัน เพื่อจะได้ช่วยกันก้าวเดินตามแผน จะได้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ทุกคนต่างมุ่งหวัง 

5. ประเมินผลติดตาม ปรับแผนให้รับกับความเปลี่ยนแปลงเสมอ

ทุกก้าวย่างที่เดินไป อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คิด เพราะอาจจะมีปัจจัยต่าง ๆ มากระทบ ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนแผนการและเป้าหมายระหว่างทาง สิ่งสำคัญคือการเรียนรู้ที่จะปรับตัว ให้ยังคงสามารถอยู่ในเส้นทาง ที่จะนำไปสู่เป้าหมายได้เช่นเดิม แม้อาจจะต้องใช้เวลาในการเดินทางที่เพิ่มขึ้น หรืออาจจะจำเป็นต้องลดเป้าหมายให้เล็กลง ก็ต้องเรียนรู้ และลงมือทำอย่างไม่ท้อใจ จนทิ้งเป้าหมายกลางทางการวางแผนการเงิน อาจจะไม่ใช่สิ่งที่สามารถทำให้ประสบความสำเร็จได้เพียงชั่วข้ามคืน หรือในระยะเวลาไม่กี่ปี  ความชัดเจน มั่นคงต่อเป้าหมาย จึงเป็นสิ่งที่ผู้ต้องการมีความมั่นคงทางการเงิน ต้องยึดมั่น และฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ ไปให้ได้ เพราะหากทำได้ ผู้ที่จะได้รับความสุข ไม่ใช่เพียงแค่ตัวเองเท่านั้น ยังรวมไปถึงผู้คนรอบข้าง เช่น พ่อ แม่ พี่น้อง ลูกหลาน ที่จะได้มีส่วนร่วมในอิสรภาพทางการเงิน ที่มั่นคงและยั่งยืนด้วย  

อ่านเพิ่มเติม: สรุป 4 รูปแบบขายของออนไลน์ ไม่ต้องสต๊อกสินค้า ที่พ่อค้าแม่ค้ามือใหม่ควรรู้

เรื่องที่คล้ายกัน

Leave a Comment