5 เทคนิคสร้างลูกค้าสัมพันธ์ หนุนกำไรธุรกิจติดลมบน

by kanlongthun
ลูกค้าสัมพันธ์

ความประทับใจ การดูแลที่ดี เป็นต้นทางของความสำเร็จในโลกธุรกิจที่เกิดขึ้นจากการมีลูกค้าขาประจำ ดังนั้น การบริหารจัดการสร้างความสัมพันธ์ลูกค้าชั้นเลิศ ซึ่งเป็นหนึ่งในส่วนงานลูกค้า สัมพันธ์ซึ่งจึงเป็นสิ่งที่ทุกธุรกิจต้องมีการวางแผน และดำเนินการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ และปฏิบัติแก่ลูกค้าในรูปแบบเดียวกัน เป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างกำไรแก่ธุรกิจ

ซึ่งเทคนิคอะไรบ้างที่จะทำให้ลูกค้าประทับใจ ไม่หนีไปใช้แบรนด์อื่น มาติดตามเรียนรู้ไปด้วยกัน 

1. ใส่ใจความคิดเห็นคำติชมจากลูกค้า

เสียงสะท้อนจากปากของลูกค้า นับเป็นข้อมูลที่ดีที่สุดที่ธุรกิจจะเรียนรู้และปรับปรุงแก้ไข เพื่ออุดช่องโหว่ที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ที่ยังไม่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ยิ่งพัฒนาได้เร็ว ก็จะเป็นการสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง ทำให้ลูกค้ารับรู้ถึงความจริงใจ และก้าวมาเป็นลูกค้าเจ้าประจำและเพิ่มกำไรได้ไม่ยากเย็น

2. ตอบสนองความต้องการให้เหนือความคาดหวังของลูกค้า

สินค้าและบริการ ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อการแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ แก่ลูกค้า ซึ่งบางครั้งลูกค้าก็อาจจะไม่ทราบว่าเกิดปัญหาลักษณะนี้แก่ตนเอง หรือจำเป็นต้องมีการแก้ไข การให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และจุดประกายให้เกิดความต้องการใหม่ ๆ ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานการสร้างความสุขให้แก่ลูกค้า เป็นสิ่งท้าทายที่ธุรกิจต้องเร่งวิจัยและพัฒนา เพื่อช่วงชิงความเป็นที่หนึ่งในใจลูกค้า

3. ติดตามดูแลลูกค้าประจำจนเป็นแฟนพันธุ์แท้ธุรกิจ

การสร้างฐานลูกค้าเดิมที่มีความแข็งแกร่งอยู่แล้วให้เติบโต รักษาคุณภาพสินค้าและการบริการให้ได้มาตรฐาน และพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ เพื่อให้ลูกค้าเดิมได้รับการดูแลที่ดียิ่งขึ้น เป็นสิ่งที่เจ้าของธุรกิจและพนักงานต้องใส่ใจ เพราะการสร้างลูกค้าใหม่มีต้นทุนที่สูงกว่าการรักษาลูกค้าเก่าจึงอาจจะทำให้กำไรลดลง ดังนั้นทางที่ดีที่สุด คือดูแลผู้ที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์และบริการอยู่แล้ว ให้มีการซื้อซ้ำ จนเป็นแฟนพันธุ์แท้ธุรกิจจะดีกว่า

4. สร้างสรรค์มอบประสบการณ์สุดพิเศษเฉพาะบุคคล

ลูกค้าโดยส่วนใหญ่มักต้องการต้องการการดูแลในฐานะคนสำคัญ แผนกลูกค้าสัมพันธ์จึงต้องมีการจำแนกและเข้าใจความต้องการของลูกค้าแต่ละคน จึงถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกค้าอีกรูปแบบหนึ่ง โดยเฉพาะในโอกาสพิเศษต่าง ๆ ของลูกค้า ธุรกิจควรมีการนำเสนอสิทธิพิเศษ ที่จะสร้างความประทับใจ และทำให้ลูกค้ารู้สึกได้ว่าตนเองเป็นคนสำคัญ 

5. นำระบบบริการความสัมพันธ์ลูกค้ามาใช้อย่างเป็นระบบ

เมื่อฐานลูกค้ามีจำนวนมากขึ้น การดูแลแบบเดิม ๆ อาจจะไม่ตอบโจทย์อีกต่อไป ดังนั้นธุรกิจควรมีการจัดทำฐานข้อมูลลูกค้า เพื่อนำมาวิเคราะห์และจัดการอย่างเป็นระบบ สำหรับการสื่อสารข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ สิทธิประโยชน์ รวมไปถึงการติดตามและให้บริการหลังการขาย การตอบสนองต่อปัญหาและข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที 

  เพราะการสร้างธุรกิจให้เติบโตและอยู่รอดในระยะยาว ความเข้าใจในตัวลูกค้า และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้มั่นคงและยั่งยืน เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องด้วยลูกค้าเป็นจุดเริ่มต้นที่ก่อให้เกิดรายได้แก่ธุรกิจ หากวันนี้ธุรกิจใดยังไม่ได้มีการวางแผนการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าอย่างเป็นระบบ นี่ถือเป็นข้อมูลที่ดีต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ที่จะได้นำไปเริ่มต้นปรับใช้ และต่อยอดให้ธุรกิจเดินหน้า ก้าวไปสู่จุดหมายในการสร้างกำไรที่ต้องการ

อ่านเพิ่มเติม: สรุป 5 ขั้นตอนรับสมัครพนักงานอย่างไรให้ได้คนตรงใจ

เรื่องที่คล้ายกัน

Leave a Comment