5 เทคนิควางแผนสร้างธุรกิจลานกางเต้นท์ ปั้นสถานที่อย่างไร ให้ได้ใจลูกค้า

by kanlongthun
ลานกางเต้นท์

กระแสการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย การได้ใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติกำลังมาแรงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งทำให้ธุรกิจลานกางเต้นท์ หรือการทำกิจกรรมแนวแคมป์ปิ้งเติบโต สำหรับผู้ที่มีพื้นที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติและต้องการพัฒนาเพื่อให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ชอบทำกิจกรรมนอกบ้านสไตล์ Adventure ควรมีการศึกษาและวางแผนอย่างไร เพื่อปั้นสถานที่ให้ได้รับความนิยม พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด อยู่รอดท่ามกลางการแข่งขันที่มีความรุนแรง

นักธุรกิจลานกางเต้นท์มือใหม่ควรเริ่มต้นอย่างไร มาค้นหาคำตอบที่ใช่ และลองนำไปปรับใช้ในการสร้างธุรกิจของคุณไปด้วยกัน 

1. วิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ซึ่งจะพัฒนาเป็นลาน กางเต้นท์ 

การจะเริ่มต้นทำธุรกิจใด ๆ นั้น สิ่งสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จก็คือการรู้จักตัวเอง การพัฒนาสถานที่ลาน กางเต้นท์ หรือพื้นที่ทำกิจกรรมแคมป์ปิ้งก็เช่นเดียวกัน ต้องกลับมาวิเคราะห์ดูว่าพื้นที่ของเรานั้น มีศักยภาพเพียงพอหรือไม่ต่อการดึงดูดใจลูกค้า โดยเฉพาะวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม อยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีการเดินทางเข้าถึงที่สะดวก ไม่ลำบากจนเกินไป มีพื้นที่ซึ่งสามารถก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ 

2. เจาะลึกพฤติกรรม ความชอบ และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

การจะสร้างรายได้จากพื้นที่ลาน กางเต้นท์ได้นั้น ปัจจัยที่เอาชนะคู่แข่งได้ ก็คือ การทำความรู้จักลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้เข้าถึงความชอบ ความต้องการ รวมทั้งทำความเข้าใจกับพฤติกรรมของลูกค้าเพื่อให้สามารถออกแบบพื้นที่ รวมถึงบริการ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้มีความพร้อม เพื่อสร้างความพึงพอใจและประทับใจ ที่ทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ำอีกในครั้งต่อ ๆ ไป เพื่อทำให้เกิดรายได้อย่างสม่ำเสมอ 

3. ศึกษามาตรฐานการให้บริการลาน กางเต้นท์ของที่อื่น ๆ 

มาตรฐานคุณภาพ เพื่อสิ่งที่ช่วยทำให้ลูกค้าเชื่อถือไว้วางใจ ดังนั้น อีกหนึ่งปัจจัยที่ผู้ประกอบการธุรกิจลาน กางเต้นท์ควรมีการดำเนินการ ก็คือ การศึกษามาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยปัจจุบันกรมการท่องเที่ยวมีมาตรฐานในการประเมินลาน กางเต้นท์ของเอกชน ซึ่งมีการตรวจสอบการดำเนินการในด้านต่าง ๆ ทั้งพื้นที่ สิ่งอำนวยความสะดวก การบริหารจัดการ กิจกรรมและการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งหากผ่านการรับรองจะได้รับตราสัญลักษณ์ช้างชูงวง เพื่อเป็นเครื่องการันตีและสร้างความน่าเชื่อถือแก่ลูกค้าอีกทาง 

4. วางแผนธุรกิจด้วยการเขียน Model Business Canvas 

เพื่อให้ผู้ประกอบการ หุ้นส่วน หรือผู้สนับสนุนทุนในการดำเนินการได้มอบเห็นภาพรวมของธุรกิจ ที่มาของรายได้ และการดำเนินการด้านต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน จึงมีความจำเป็นต้องทำ Model Business Canvas เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ ออกแบบ และวางแผน มาใส่ลงใน Template ซึ่งเป็นรูปแบบที่ใช้ในการทำแผนธุรกิจโดยทั่วไป เพื่อทำให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจทุกคนมองเห็นภาพไปในทิศทางเดียวกัน 

5. ออกแบบ และพัฒนาพื้นที่ เพื่อให้พร้อมต่อการเปิดรับลูกค้า 

เมื่อทำแผนธุรกิจเสร็จสิ้น ทุกคนเห็นพ้องต้องกัน เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตัวเองเรียบร้อยแล้ว ก็มาถึงการลงมือทำอย่างจริงจัง ทั้งในแง่ของการออกแบบและการพัฒนาพื้นที่ ซึ่งยึดความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ รวมทั้งการออกแบบและสร้างสรรค์ประสบการณ์ในแบบฉบับที่แตกต่างจากลาน กางเต้นท์ที่อื่น ๆ เพื่อสร้างจุดขายที่ไม่ซ้ำใคร ทำให้เป็นแรงดึงดูดใจให้ลูกค้าแวะเวียนมาใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง 

ขั้นตอนที่นำมาแนะนำกันนี้ คงทำให้ผู้สนใจที่ต้องการพัฒนาพื้นที่ของตัวเองเป็นลาน กางเต้นท์รองรับลูกค้าที่มีมากมาย และกำลังมองหาสถานที่ใหม่ ๆ ได้มาลองใช้บริการ โดยควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ และเริ่มต้นจากเล็ก ๆ เมื่อมีความต้องการหรือฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้นจึงค่อยขยายให้เติบโต เพื่อการบริหารงบลงทุนที่เหมาะสม และส่งเสริมให้ธุรกิจมีความยั่งยืน อยู่รอดอย่างแข็งแกร่ง

อ่านเพิ่มเติม: กลยุทธ์เอาชนะวิกฤติ

เรื่องที่คล้ายกัน

Leave a Comment