รวม 4 ภัยทางการเงิน ที่ควรสนใจเฝ้าระวัง ป้องกันความเสี่ยง

by kanlongthun
ภัยทางการเงิน

เพราะในชีวิตมีเรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เช่นเดียวกับความเสี่ยงที่แฝงอยู่กับทั้งคนและสิ่งของ ซึ่งหากเกิดความสูญเสีย ย่อมกระทบต่อสถานการณ์ทางการเงินอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง ภัยทางการเงินเหล่านี้ จะเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตทันที หากไม่ได้มีการวางแผนเพื่อเผชิญ ลดหรือป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้น แต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้น เรามาเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจกันก่อนว่า 4 ภัย ทางการเงินที่ควรสนใจ

ภัยทางการเงินอะไรที่ต้องเฝ้าระวังกันไว้บ้าง 

1. ภัยต่อชีวิตและสุขภาพของตนเอง

การเจ็บป่วย รวมไปถึงการเกิดอุบัติเหตุ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเองได้ทุกเมื่อ โดยเฉพาะเมื่ออายุมากขึ้น ร่างกายที่เคยแข็งแรง ก็เริ่มมีโรคร้ายต่าง ๆ มารุมเร้า ให้ต้องรักษา เช่นเดียวกันหากปราศจากความระมัดระวัง ตั้นตนอยู่ในความประมาท ก็อาจจะประสบอุบัติเหตุไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ซึ่งทั้ง 2 เหตุ ย่อมกระทบต่อชีวิต จำเป็นต้องใช้เงินในการรักษา ฟื้นฟูร่างกาย รวมไปถึงหากทุพพลภาพ พิการก็ยิ่งต้องมีเงินสำรองเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างไม่ลำบาก 

2. ภัยต่อทรัพย์สินและสิ่งของมีค่าต่าง ๆ

ทรัพย์สินเงินทอง ข้าวของมีค่าต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ทุกคนหวงแหน อยากจะรักษาให้อยู่กันไปนาน ๆ แต่หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น เช่น สูญหาย เสียหาย หรือแม้แต่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ทั้งน้ำท่วม ไฟไหม้ โดนโจรกรรม ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน ร้านค้า อุปกรณ์ทำมาหากิน เงินทอง เครื่องประดับ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หากทรัพย์สินค้า เงินทองเหล่านี้สูญหาย หรือเสียหายไป ย่อมส่งผลกระทบต่อชีวิตทั้งทางตรง และทางออม อาจจำเป็นต้องซ่อมแซม ซื้อใหม่ หรือหาใหม่มาทดแทน 

3. ภัยต่อครอบครัว และบุคคลอันเป็นที่รัก

ไม่ว่าสมาชิกคนใดภายในบ้าน ต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจพบโรคร้าย การเจ็บป่วยต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือแม้แต่ถึงขั้นเสียชีวิตกะทันหัน ย่อมเป็นเหตุให้ต้องใช้เงินมาจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าดูแลฟื้นฟู รวมไปถึงการจัดการพิธีศพ ซึ่งต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากในการดูแล หากไม่ได้มีการวางแผนสำรองเงินไว้ ก็อาจจะทำให้สภาพคล่องทางการเงินสูญเสียไปได้ 

4. ภัยต่อความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน 

อาชีพที่มีความรับผิดชอบสูงทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของหน่วยงาน นอกจากภัยการเงินส่วนตัวแล้ว ก็อาจจะพ่วงมาพร้อมกับภัยจาการทำงานด้วย เช่น อาชีพหมอที่อาจจะโดนฟ้องร้องการดำเนินการรักษาที่ไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณและขั้นตอนตามวิชาชีพ รวมไปถึงวิศวกร ผู้รับเหมาที่ต้องรับผิดชอบทั้งคนงาน และการบริหารจัดการให้การก่อสร้างเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด หากเกินเวลาจำเป็นต้องจ่ายค่าปรับ ซึ่งอาจจะต้องใช้เงินก้อนโต เพื่อมาดูแลจัดการ 

ในทุกความเสี่ยงมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ วิธีที่สามารถป้องกันได้ นอกจากการลดโอกาส และป้องกันเหตุที่อาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงนั้นได้แล้ว ควรมีการวางแผนเพื่อลดผลกระทบทั้งทางตรง และทางอ้อม อย่างการเตรียมเงินสำรองไว้ รวมไปถึงการจัดทำประกันภัยประเภทต่าง ๆ ทั้งอุบัติเหตุ สุขภาพ วินาศภัย เพื่อให้มั่นใจว่าหากเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นจริง จะมีทุนทรัพย์มากพอที่จะมาจัดการและดูแลบุคคลในครอบครัวให้สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ โดยได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

อ่านเพิ่มเติม: ซื้อประกันชีวิตแบบไหนดี กับ 4 ประกันที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงหากเสียชีวิต

เรื่องที่คล้ายกัน

Leave a Comment