รวม 4 ปัจจัยที่ผลักดันราคาทองคำขึ้นและลง ที่นักลงทุนควรรู้

by kanlongthun
ปัจจัยที่ผลักดันราคาทองคำ

หนึ่งในสินทรัพย์ที่คนส่วนใหญ่มองว่ามีความปลอดภัย ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ และเหมาะกับการลงทุนในช่วงที่สินทรัพย์ความเสี่ยงสูงต่าง ๆ เกิดความผันผวน คงต้องยกให้กับ “ทองคำ” ซึ่งมีรูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย สามารถเลือกได้ตามความสนใจและความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง หรือการลงทุนทางอ้อมผ่านกองทุนทองคำ ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน หรือ บลจ.ต่าง ๆ มีให้บริการซื้อขาย โดยหนึ่งในปัจจัยที่ผู้ที่สนใจในการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทนี้ควรรู้ก็คือ ปัจจัยที่มีผลในการผลักดันให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นและลง ซึ่งจะเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงต่อการสร้างกำไร และขาดทุนในการลงทุนในทองคำได้

มาเรียนรู้และทำความเข้าใจในเรื่องปัจจัยที่ผลักดันราคาทองคำเหล่านี้ให้ลึกซึ้ง ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนกันดีกว่า 

1. ปริมาณความต้องการทองคำในตลาดการลงทุน

ถือเป็นหลักพื้นฐานด้านการตลาดก็ว่าได้ เมื่อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใดที่มีความต้องการในตลาดเป็นจำนวนมาก ในขณะที่สิ่งเหล่านั้นมีปริมาณอยู่อย่างจำกัด ราคาก็จะปรับตัวขึ้นเสมอ โดยเฉพาะทองคำ ถือเป็นสิ่งล้ำค่ามีที่มักจะมีการซื้อหา เพื่อมอบให้ในโอกาสพิเศษต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในพิธีแต่งงาน รับขวัญลูกหลาน หรือการซื้อเพื่อเป็นของกำนัลในเทศกาลสำคัญ ๆ ที่เหมาะสม จะเห็นได้ว่าในช่วงเวลาเหล่านั้น ราคาทองคำมักจะมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น 

2. ราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นลง

น้ำมันเป็นหนึ่งในสินค้าโภคภัณฑ์ที่จำเป็นต้องใช้ในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นครัวเรือน หรือภาคอุตสาหกรรม การปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมัน จึงมักจะส่งผลให้ราคาทองคำขยับตัวสูงขึ้นเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะในช่วงที่อัตราเงินเฟ้อพุ่งทะยานแบบไม่หยุดยั้ง หากต้องการสังเกตว่าราคาทองคำจะมีทิศทางไปทางใด การอาศัยราคาน้ำมันทั้งในและต่างประเทศ เป็นหนึ่งในตัวชี้วัด ก็พอจะจับกระแสการลงทุนในช่วงเวลานั้น ๆ ได้ 

3. นโยบายทางการเงินของรัฐบาล และการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

สภาวะเศรษฐกิจภายประเทศ ที่มีผลมาจากนโยบายทางการเงินของรัฐบาล ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลต่อราคาซื้อขายทองคำ หากสภาพเศรษฐกิจเกิดการฟื้นตัว มีการขยับอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้น เพื่อลดสภาพเงินเฟ้อ เงินในมือผู้บริโภคมีปริมาณเพิ่มขึ้น ราคาทองคำก็จะปรับตัวลง แต่เมื่อใดที่ตลาดหุ้น เกิดสภาวะผันผวน เนื่องมาจากความไม่แน่นอนของปัจจัยแวดล้อม  ไม่ว่าจะเป็นจากปัจจัยด้านการเมือง ด้านโรคระบาด วิกฤติต่าง ๆ หรือแม้แต่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ก็จะทำให้ราคาทองคำมีการปรับตัวในทิศทางที่จะทำให้ราคาสูงขึ้น 

4. ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตามในสกุลหลัก  

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะเป็นแรงกระตุ้นให้ราคาทองคำเกิดการปรับตัวขึ้นลงได้ โดยเฉพาะสกุลเงินดอลล่าห์ ซึ่งเป็นสกุลเงินหลักที่ใช้กันทั่วโลก หากเงินดอลล่าห์อ่อนค่าลง ก็จะมีผลทำให้ทองคำมีราคาปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากนักลงทุนต้องการสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัย สามารถแปลงค่ากลับไปเป็นเงินได้ทุกเมื่อที่มีความต้องการ เนื่องจากทองคำเป็นหลักทรัพย์ที่ใช้ในการค้ำประกันต่าง ๆ ได้ด้วย 

หากท่านใดที่สนใจในการลงทุนทองคำ การศึกษาข้อมูลปัจจัยที่ทำให้ราคาปรับตัวขึ้นลงตามที่ได้นำมาแนะนำกันนี้ คงช่วยให้สามารถเรียนรู้และจับจังหวะได้ว่า เวลาใดที่ควรจะซื้อเก็บไว้ และช่วงเวลาใดที่เหมาะสมแก่การนำมาทยอยขายเพื่อสร้างกำไร เสริมสภาพคล่องและกระแสเงินสดกลับคืนมา ทำให้จับจังหวะตลาดได้อย่างถูกต้อง และลดความเสี่ยงที่จะเกิดความสูญเสียต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำมากขึ้น 

อ่านเพิ่มเติม: ลงทุนในหุ้นกู้

เรื่องที่คล้ายกัน

Leave a Comment