รู้แล้วเริ่ม 5 ขั้นตอน เลือกกองทุน SSF อย่างไร ให้ตอบโจทย์เป้าหมาย

by kanlongthun
เลือกกองทุน SSF

การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ นอกจากการซื้อหุ้นผ่านโบร์คเกอร์แล้ว สำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาในการเฝ้าหน้าจอ แต่ต้องการผลตอบแทนที่ชนะอัตราเงินเฟ้อ ก็สามารถเลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมได้ โดยกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว (Super Saving Fund) หรือที่เรียกกันติดปากว่า SSF เป็นอีกหนึ่งประเภทสินทรัพย์สำหรับผู้ที่มีหวังผลตอบแทนจากมูลค่าที่สูงขึ้นและยังได้รับสิทธิในการนำมาลดหย่อนภาษี สำหรับนักลงทุนมือใหม่ที่มีความสนใจ แต่ยังไม่เข้าใจว่า ต้องเริ่มต้นอย่างไร

เรามีวิธีง่าย ๆ ด้วย 5 ขั้นตอน เลือกกองทุน SSF อย่างไร ให้ตอบโจทย์เป้าหมายมาแนะนำกัน 

1. วางเป้าหมายการลงทุนให้ชัดเจน

แน่นอนว่าก่อนเริ่มต้นทำอะไร การกำหนดเป้าหมายเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ เพื่อให้ทราบจุดหมายปลายทางที่จะไปถึง และสามารถเลือกเครื่องมือที่ตอบโจทย์ต่อเป้าหมายนั้น ๆ ได้ง่ายขึ้นด้วย การสำรวจเป้าหมาย และความต้องการของตัวเอง ในแง่ของวัตถุประสงค์การลงทุน เช่น เพื่อลดหย่อนภาษี เพื่อต้องการเงินก้อนไว้ใช้ยามเกษียณ เพื่อลงทุนสร้างกำไรให้ชนะเงินเฟ้อ นอกจากนั้นควรสำรวจไปถึงความพร้อมในการลงทุน เช่น เงินเย็นที่นำมาลงทุนได้ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เป็นต้น 

2. ศึกษารวบรวมรายชื่อกองทุน SSF ที่น่าสนใจจากแต่ละ บลจ.

จากคำเตือนที่ว่า “การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน” เป็นสิ่งที่ย้ำเตือนได้ดีเสมอว่า ทุกครั้งที่จะลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใด ควรเริ่มต้นจากการศึกษาข้อมูลก่อน โดยวิธีง่าย ๆ คือการเข้าไปค้นหาในอินเตอร์เน็ตว่ามีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนใดบ้างที่มีผลิตภัณฑ์ประเภทกองทุนประเภท SSF และทำการรวบรวมรายชื่อเหล่านั้นมา เพื่อดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวนมาศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุน 

3. เจาะลึกเงื่อนไขรายละเอียดก่อนการลงทุน 

เพื่อให้ตอบโจทย์ต่อเป้าหมายที่วางไว้ในตอนต้น ผู้เริ่มต้นลงทุน ควรตรวจเช็คเงื่อนไขต่างๆ ให้ถี่ถ้วน เช่น การลงทุนเพื่อรับสิทธิในการลดหย่อนภาษี ต้องมีการลงทุนต่อเนื่องติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10 ปี นับแบบวันชนวัน โดยซื้อได้ไม่เกิน 30% ของรายได้ทั้งปี และไม่เกิน 200,000 บาท โดยเมื่อรวมกับกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอื่นๆ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท ซึ่งผู้มีรายได้เข้าเกณฑ์ที่ต้องจ่ายภาษี ควรตรวจสอบให้แน่ใจถึงประมาณการณ์ภาษีที่ต้องจ่าย รวมไปถึงยอดที่ต้องการจะลงทุนเพื่อให้สอดคล้องต้องกัน 

4. ศึกษานโยบายการลงทุน และผลตอบแทนย้อนหลัง

การลงทุนผ่านกองทุนส่งเสริมการออมระยะยาว (SSF) ในแต่ละบลจ. อาจจะมีนโยบายการลงทุนที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผู้บริหารกองทุน  ดังนั้น ผู้สนใจลงทุนต้องเรียนรู้ ศึกษาข้อมูลแต่ละกองทุนให้เข้าใจอย่างแจ่มชัด ทั้งในด้านนโยบายการลงทุน สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ บลจ. มีความมั่นคงแค่ไหน ผู้จัดการกองทุนเป็นใคร มีผลงานที่ผ่านมาเป็นอย่างไร 

5. วางแผนการลงทุน เพื่อกระจายความเสี่ยง 

ในการลงทุน การพิจารณาความเสี่ยงที่ตนเองรับได้ เป็นสิ่งสำคัญ เพราะการสูญเสียเงินต้น เป็นปัจจัยอ่อนไหวที่จะกระทบจิตใจของผู้ลงทุนได้ ดังนั้นก่อนตัดสินใจลงทุน ควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของกองทุนในสัดส่วนสินทรัพย์ที่เหมาะสม โดยหากรับความเสี่ยงได้น้อย ควรเลือกลงทุนในกองที่เน้นลงทุนในพันธบัตร ตราสารหนี้ เงินฝากเป็นหลัก ส่วนผู้รับความเสี่ยงได้สูงสามารถเลือกลงทุนในกองที่ลงทุนในหุ้น ทั้งในและต่างประเทศได้ 

การลงทุนผ่านกองทุนส่งเสริมการออมระยะยาว หรือ SSF ตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการผลตอบแทนที่มากกว่าอัตราเงินเฟ้อ และยังได้สิทธิในการนำมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ก่อนการพิจารณาเลือกกองทุน SSF ของบลจ.ใด ควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด สร้างความเข้าใจอย่างรอบด้าน เพื่อให้การทุ่มเทเงินทุกบาทที่เก็บมา สร้างคุณค่า สอดคล้องต่อวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้

อ่านเพิ่มเติม: 5 คำถาม พร้อมคำตอบน่ารู้ ที่ผู้ซื้อ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ(RMF) ควรศึกษาไว้

เรื่องที่คล้ายกัน

Leave a Comment