รวม 5 สินทรัพย์น่าลงทุน พร้อมความเสี่ยงที่ต้องระวัง จัดการอย่างไรให้สร้างกำไร

by kanlongthun
สินทรัพย์น่าลงทุน

การออม และการลงทุน ในทุกวันนี้มีสินทรัพย์ต่าง ๆ เป็นตัวเลือกแก่นักลงทุนมากมาย โดยสินทรัพย์น่าลงทุน แต่ละประเภทก็มีระดับผลตอบแทน และความเสี่ยงที่แตกต่างกันออกไป ตามความนิยม รวมทั้งความผันผวนในการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงของราคา จากปัจจัยต่าง ๆ ที่ทั้งส่งเสริมให้เกิดการเติบโต และทำให้เกิดภาวะถดถอยหรือขาดทุน ซึ่งผู้ที่ต้องการใช้เงินทำงาน ต้องมีการศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งก่อนเลือกลงทุนในสินทรัพย์ใด ๆ เพราะถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างผลตอบแทนให้เติบโต ภายใต้สภาวะความเสี่ยงที่นักลงทุนแต่ละคนสามารถยอมรับได้ ไม่กระทบต่อเป้าหมายการลงทุนมากจนเกินไป โดยสินทรัพย์ที่น่าสนใจที่ควรมีไว้ครอบครอง มีอะไรบ้างนั้น

มาเรียนรู้ และทำความเข้าใจสินทรัพย์น่าลงทุน และปัจจัยเฉพาะของแต่ละประเภท เพื่อที่จะสามารถเลือกลงทุนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับตัวเองได้ 

1. ตราสารทุน หรือหุ้น

สินทรัพย์ประเภทนี้ ถือเป็นอีกประเภทการลงทุนที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูง โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีการพัฒนาให้นักลงทุนรายย่อยสามารถลงทุนได้ง่าย และสะดวกยิ่งขึ้น ผ่านโปรแกรมออนไลน์ โดยตราสารทุนหรือหุ้น เป็นตราสารที่บริษัทนำออกจำหน่ายเพื่อระดมทุนสำหรับการนำไปพัฒนากิจการ โดยผู้ถือหุ้นนับเป็นผู้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการ โดยได้รับผลตอบแทนในรูปของปันผล และมูลค่าหุ้นที่สูงขึ้นจากความต้องการที่เพิ่มขึ้น โดยจัดเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง ผลตอบแทนสูง แต่ก็มีความเสี่ยงสูงด้วยเช่นกัน 

2. กองทุนรวม

สำหรับนักลงทุนที่ไม่มีความสามารถ ความถนัดเพียงพอต่อการลงทุนในหุ้นรายตัว กองทุนรวม ก็จัดเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสม เนื่องจากมีผู้ที่ทำหน้าที่ผู้จัดการกองทุนซึ่งมีความเป็นมืออาชีพคอยบริหารจัดการคัดสรรหุ้นดี มีโอกาสในการเติบโต และบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุด ซึ่งกองทุนรวมก็มีหลากหลายประเภท ตั้งแต่ระดับความเสี่ยงต่ำ ไปจนถึงสูง ซึ่งอัตรากำไร ก็แปรไปโดยตรงตามระดับความเสี่ยง ผู้ลงทุนจึงควรศึกษาข้อมูลให้เข้าใจก่อนตัดสินใจ

3. ทองคำ

สินทรัพย์ชนิดนี้ เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก การลงทุนก็สามารถทำได้ง่าย ทั้งในรูปแบบของการลงทุนด้วยการซื้อทองคำจากร้านทองโดยตรง ซึ่งมีทั้งทองรูปพรรณ หรือทองคำแท่ง นอกจากนั้นยังสามารถลงทุนผ่านกองทุนทองคำ ที่สามารถซื้อได้ง่ายผ่านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน หรือตัวแทนจำหน่ายต่าง ๆ ซึ่งสามารถดำเนินการผ่านออนไลน์ โดยที่ไม่ต้องไปที่ธนาคารก็มี โดยเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง ความเสี่ยงและผลตอบแทนอยู่ในระดับปานกลาง 

4. ตราสารหนี้

สำหรับนักลงทุนในยอมรับความเสี่ยงได้ไม่มากนัก การลงทุนในสินทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ ซึ่งมีทั้งพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง เงินกู้เอกชน ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถนำมากระจายความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุนได้ โดยเป็นสินทรัพย์ที่มีระดับความเสี่ยง และผลตอบแทนปานกลาง ส่วนสภาพคล่องอยู่ในระดับต่ำ

5. เงินฝาก 

สินทรัพย์ประเภทนี้ มีความเสี่ยงที่ค่อนข้างต่ำ ซึ่งพร้อมสามารถนำไปใช้ชำระหนี้หรือลงทุนในสินทรัพย์อื่น ๆ ได้ตลอดเวลา โดยผลตอบแทนที่จะได้รับจะอยู่ในรูปของดอกเบี้ยเงินฝาก ซึ่งสถาบันการเงินในปัจจุบันจะมีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ 0.5 – 1.5 % ซึ่งเมื่อเทียบกับอัตราเงินเฟ้อที่ 3 % ต่อปี ก็ถือว่าสินทรัพย์ประเภทนี้ จะมีมูลค่าน้อยลง เมื่อระยะเวลาผ่านไป และยังต้องมีการจ่ายภาษีอีกด้วย 

จะเห็นได้ว่าแต่ละสินทรัพย์มีจุดเด่น จุดด้อยที่แตกต่างกันออกไป บางประเภทอาจจะให้ผลตอบแทนที่ดี แต่ก็มาพร้อมความเสี่ยงที่อาจจะทำให้สูญเสียเงินลงทุนหรือขาดทุนได้ ผู้ที่สนใจเลือกลงทุน จึงต้องเริ่มต้นจากการศึกษาหาความรู้ทำความเข้าใจ ถึงแนวโน้มการเติบโต ที่มาของผลตอบแทน รวมไปถึงความเสี่ยงที่จะทำให้สินทรัพย์นั้น ๆ มูลค่าลดลง  และวิธีบริการจัดการการลงทุนเพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนได้ตามเป้าหมาย เพื่อทำให้เงินออมที่เก็บมาด้วยความเหนื่อยยาก สร้างผลกำไรที่คุ้มค่า

อ่านเพิ่มเติม: นิสัยลงทุนแบบมืออาชีพ

เรื่องที่คล้ายกัน

Leave a Comment