5 เทคนิค สร้างกำไรจากทองคำ ที่นักลงทุนหน้าใหม่ควรใส่ใจเรียนรู้ 

by kanlongthun
สร้างกำไรจากทองคำ

หนึ่งในการลงทุนที่จัดได้ว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีความน่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับจากธนาคารต่าง ๆ ทั่วโลกและใช้เป็นทุนสำรองระหว่างประเทศเทศด้วย นั้นก็คือ “ทองคำ” โดยสินทรัพย์ประเภทนี้ยังเป็นตัวช่วยในการป้องกันผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ำ ทองคำก็ยิ่งมีมูลค่าสูงขึ้น การลงทุนในทองคำ จึงเป็นการรักษาความมั่นคง และกระจายความเสี่ยงจากสินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ไปด้วยในตัว สำหรับนักลงทุนหน้าใหม่ที่สนใจหันมาลงทุนในสินทรัพย์ประเภทนี้

จะมีเทคนิคสร้างกำไรจากทองคำอย่างไรบ้าง มาค้นหาคำตอบน่ารู้ไปพร้อม ๆ กันได้เลย  

1. วางเป้าหมายการลงที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของตัวเอง

ไม่ว่าจะทำอะไร การมีเป้าหมายที่ชัดเจน ยังคงเป็นสิ่งสำคัญลำดับแรกๆ ที่ทุกคนต้องคำนึงถึง เพราะหากไร้ทิศ สับสนเส้นทาง ก็จะทำให้เสียทั้งเงิน และเวลา แถมอาจจะต้องเผชิญกับความผิดหวังที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย การลงทุนในทองคำก็เช่นเดียวกัน ก่อนคิดจะลงทุน ควรวางเป้าหมายให้ชัดเจนว่าจะลงทุนแบบใด เก็งกำไรระยะสั้น หรือสะสมกำไรในระยะยาว การวางแผนให้ชัดเจน จะทำให้สามารถเดินทางสู่เป้าหมายได้ง่ายขึ้น

2. เลือกวิธีที่ใช่ สร้างกำไรที่คุ้มค่า

การสร้างกำไรจากทองคำ มีช่องทางด้วยกันหลายวิธี ทั้งการสะสมทองคำจากการซื้อด้วยตนเอง ทั้งทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง หรือจะใช้วิธีสร้างเงินให้ทำงานผ่านกองทุนรวมทองคำ ที่มีบลจ. มาดูแลบริหารจัดการให้ ส่วนผู้ที่พอจะมีพื้นฐานทักษะในการลงทุนในหุ้น จะเลือกลงทุนในบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับทองคำก็ได้เช่นกัน หรือจะเป็นอีกรูปแบบกับการลงทุนผ่านสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าหรือ Gold Future โดยจะใช้วิธีไหน ก็ต้องศึกษาเรียนรู้จนเข้าใจ และเลือกให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของตัวเอง

3. ศึกษาและป้องกันกระจายความเสี่ยง

เพราะทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยง การทุ่มเทลงทุนในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งเพียงวิธีเดียว อาจจะพลาดพลั้งขาดทุน สูญเสียเงินทั้งหมดไปในคราวเดียวก็เป็นไปได้ ดังนั้น การจัดพอร์ตการลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภทในสัดส่วนที่เหมาะสม สอดคล้องต่อเป้าหมายความต้องการในการสร้างกำไร รวมไปถึงระดับความเสี่ยงที่ตัวเองรับได้ หากเกิดการขาดทุนสูญเสียเงินต้น ก็ไม่กระทบกระเทือนต่อรายได้ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็น จะทำให้นักลงทุน มีความสุขต่อการลงทุนมากขึ้นด้วย 

4. ใช้เงินเย็น และลงทุนที่ละน้อยๆ ทยอมเพิ่มทุน

การนำเงินออมที่เก็บสะสมไว้เพื่อการลงทุนโดยเฉพาะมาลงทุนในสินทรัพย์ประเภททองคำ หรือที่เรียกกันว่า “เงินเย็น” นั้นถือเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุด เพื่อป้องกันไม่ให้กระทบกระเทือนไปถึงเงินที่จัดสรรไว้เพื่อเป้าหมายด้านอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในบ้าน ทุนการศึกษาบุตร การเดินทางไปท่องเที่ยว หรือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น นอกจากนั้นควรทยอยลงทุนทีละน้อย เพื่อเก็บประสบการณ์สร้างความชำนาญที่เพิ่มขึ้น

5. ฝึกฝนสร้างวินัยในการลงทุนที่สม่ำเสมอ 

การปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้วางแผนไว้ ทั้งกลยุทธ์ระดับราคาในการเข้าซื้อ รวมไปถึงระดับราคาที่จะทำกำไร และขายทิ้งหากขาดทุนเกินกว่าที่จะรับได้ เพื่อป้องกันการสูญเงินในจำนวนมากหากราคาดิ่งเหว จนไม่อาจจะเด้งกลับมาได้ หรือกว่าจะดีดขึ้นมาได้ก็ต้องใช้เวลาอีกนาน ซึ่งทำให้เกิดการเสียโอกาสในการนำเงินเหล่านั้นไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นที่สร้างกำไรได้มากกว่า การฝึกวินัยการลงทุนด้วยการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้อย่างเคร่งครัดจะช่วยป้องกันความเสี่ยง และสร้างเงินได้ตามเป้าหมาย 

ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัย หากผู้สนใจลงทุนวางแผนอย่างเป็นระบบ และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ อย่างเคร่งครัด หมั่นศึกษาติดตามข่าวสารเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถปรับกลยุทธ์การลงทุนได้ทันต่อสถานการณ์ แน่นอนว่าหากสามารถทำได้ตามที่กล่าวมานี้ ก็มีโอกาสสร้างกำไรก้อนโตจากการลงทุนในทองคำได้ตามเป้าหมายที่มุ่งหวัง สมดังปรารถนาแน่นอน

อ่านเพิ่มเติม: รวม 5 ทักษะผู้ประกอบการ พื้นฐานที่ควรมี เพื่อสร้างความสำเร็จในธุรกิจ

เรื่องที่คล้ายกัน

Leave a Comment