อยากลงทุนในหุ้นกู้ กับ 4 เรื่องพื้นฐาน ที่ควรเข้าใจ สร้างกำไรความเสี่ยงไม่สูง

by kanlongthun
ลงทุนในหุ้นกู้

ปัจจุบันสินทรัพย์ในตลาดทุน หรือที่เรามักจะเรียกกันว่าตลาดหุ้นนั้น มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้เลือกหลากหลาย เพื่อกระจายความเสี่ยง รวมทั้งเพื่อเป้าหมายการลงทุนที่แตกต่างกันออกไป “หุ้นกู้” ถือเป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์น่าลงทุน เพราะความเสี่ยงไม่สูงจนเกินไป และยังมีผลกำไรที่คุ้มค่า ซึ่งนักลงทุนหลาย ๆ ท่าน อาจจะยังไม่มีความเข้าใจที่มากพอต่อการตัดสินใจนำเงินไปสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านหุ้นกู้ เราจึงอยากชวนมาค้นหาและทำความรู้จักกับ 4 เรื่องพื้นฐานที่จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปต่อยอดผ่านการลงทุนในสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงปานกลาง แต่สามารถทำกำไรได้ต่อเนื่อง และไม่จำเป็นต้องมีเงินเป็นจำนวนมากก็สามารถลงทุนได้ผ่านกองทุนรวม

ลงทุนในหุ้นกู้ ซึ่งต้องเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจในสิ่งที่ควรรู้กันก่อนเพื่อเป็นพื้นฐานที่ดี  

1. หุ้นกู้ คืออะไร 

ในสภาวะที่บริษัทเอกชนต้องการเงินทุนไปต่อยอดธุรกิจเพิ่มเติม ขยายกิจการ หรือเสริมสภาพคล่อง การออกหุ้นกู้ ก็เป็นอีกรูปแบบของการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งนักลงทุนสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างกำไรได้ โดยเราอยู่ในสถานะของการเป็นเจ้าหนี้ ส่วนบริษัทเอกชนที่ปล่อยกู้ ก็จะอยู่ในสถานะของลูกหนี้ โดยผู้ลงทุนจะได้รับเงินต้นเมื่อครบอายุสัญญาตามที่ระบุ รวมทั้งมีการทยอยจ่ายดอกเบี้ยคืนเป็นระยะ โดยมีระยะเวลาในการปล่อยกู้ตั้งแต่ 3 ปี เรื่อยไปจนสูงสุดราว 10 ปี 

2. หุ้นกู้มีกี่ประเภท

สำหรับผู้ที่สนใจลงทุน ในหุ้นกู้นั้น ก็ควรทำความเข้าใจด้วยว่าประเภทที่บริษัทเอกชนปล่อยกู้นั้นเป็นหุ้นกู้ชนิดใด โดยหลัก ๆ จะมีอยู่ด้วยกัน 4 ประเภท ซึ่งประกอบด้วย หุ้นกู้มีประกัน ซึ่งชนิดนี้บริษัทเอกชนจะมีการวางสินทรัพย์เพื่อค้ำประกันเงินกู้ไว้ โอนหลักทรัพย์ที่นำมาวางจะมีมูลค่าสูงกว่าเงินที่มีการขอกู้หรือระดมทุน ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นอสังหาริมทรัพย์ หรือจำพวกที่ดิน ประเภทที่ 2 เป็นหุ้นกู้ไม่มีการค้ำประกัน ซึ่งมักจะใช้เครดิตความน่าเชื่อถือของบริษัทเป็นแรงดึงดูดใจนักลงทุน ประเภทที่ 3 เป็นหุ้นกู้  ไม่ด้อยสิทธิ โดยหากบริษัทที่ปล่อยกู้เกิดล้มละลาย ผู้ลงทุนไว้จะได้รับเงินคืนครบจำนวนทั้งหมด และประเภทสุดท้าย เป็นหุ้นกู้ ด้อยสิทธิ โดยหากบริษัทนี้ล้มละลาย ก็จะได้รับคืนเงินทั้งหมด แต่จะอยู่ในกลุ่มท้าย ๆ ที่ได้จะได้รับคืน 

3. หุ้นกู้เหมาะกับนักลงทุนแบบไหน

สำหรับพฤติกรรมของนักลงทุนที่เหมาะสมในการลงทุน ในหุ้นกู้นั้น มักจะชอบลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ มีผลตอบแทนที่เป็นประจำสม่ำเสมอ การลงทุนในลักษณะนี้ จึงเหมาะแก่การนำมากระจายความเสี่ยง เพื่อรองรับความผันผวนจากการลงทุนในประเภทอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงสูงกว่า ทำให้พอร์ทการลงทุนเกิดความสมดุล สามารถดูแลรักษาเงิน และสร้างกำไรได้สอดคล้องต่อเป้าหมาย 

4. วิธีในการลงทุนในหุ้นกู้  

สำหรับผู้ที่สนใจต้องการลงทุนในหุ้นกู้นั้น จะมีช่องทางในการซื้อขายอยู่ 2 ประเภทหลัก ๆ คือ หุ้นกู้ที่เพิ่งเสนอขายเป็นครั้งแรก สำหรับบริษัทที่เพิ่งจะมีการประกาศซื้อขาย กับอีกประเภท เป็นหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกำหนด ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนซื้อไว้ และนำมาขายให้แก่นักลงทุน รวมไปถึงปัจจุบันก็มีเทคโนโลยีที่พร้อมอำนวยความสะดวกซึ่งสามารถซื้อขายผ่านแอฟพลิเคชั่นของธนาคาร และสถาบันการเงินต่าง ๆ ที่เปิดให้บริการ 

ไม่ว่าจะต้องการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใด สิ่งสำคัญที่ไม่ควรละเลยก็คือ การศึกษาหาความรู้ทำความเข้าใจถึงเงื่อนไข ข้อกำหนด และผลประโยชน์ที่จะได้รับ รวมไปถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น และสร้างผลกระทบต่อเงินทุนที่นำไปใช้ เพื่อจะได้ประเมินพิจารณาก่อนที่จะตัดสินใจ และหากมีปัญหาเกิดขึ้น ก็พร้อมยอมรับผลนั้น ๆ เพราะมีการหาทางป้องกัน และกระจายความเสี่ยงต่าง ๆ ไว้ก่อนล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว

อ่านเพิ่มเติม: ลงทุนแบบ Lump Sum

เรื่องที่คล้ายกัน

Leave a Comment