รวม 5 ข้อผิดพลาดในการลงทุนผ่านกองทุนรวม ที่ควรเรียนรู้และหลีกเลี่ยง

by kanlongthun
ลงทุนผ่านกองทุนรวม

การลงทุนในกองทุนรวม จัดได้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ โดยเฉพาะกับมนุษย์เงินเดือนที่มีเวลาในการติดตามสถานการณ์ และภาวะความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ค่อนข้างน้อย การลงทุนผ่านกองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแล คัดเลือกหุ้น และปรับสมดุลให้สอดคล้องต่อความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างผลตอบแทนที่สามารถเอาชนะเงินเฟ้อได้ โดยเพื่อป้องกันปิดช่องโอกาสที่จะสร้างความผิดพลาดในการลงทุน ผู้สนใจควรเริ่มต้นด้วยการลงทุนเรียนรู้ก่อน เพื่อจะได้หลีกเลี่ยงข้อควรระวังเหล่านี้  

5 ข้อผิดพลาดในการลงทุนผ่านกองทุนรวม

1. ขาดการวางแผนกระจายความเสี่ยง จัดพอร์ตการลงทุน

แม้ว่าการลงทุน ผ่านกองทุนรวม จะมีผู้จัดการกองทุนที่ทำหน้าที่คอยดูสร้างผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนเองจึงเป็นผู้ที่จะพิทักษ์ทรัพย์สินของตนเองได้ดีที่สุด ดังนั้น เมื่อตัดสินใจลงทุนควรมีการกระจายกองทุนที่เลือกลงทุนไปยังประเภทสินทรัพย์ที่ไม่ซ้ำซ้อน หรือสัมพันธ์กัน เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของตลาด ที่จะสร้างความเสียหาย ให้เกิดการขาดทุนเป็นจำนวนมากได้ 

2. เลือกลงทุนจากกองขนาดใหญ่ และ NAV ราคาถูก

แม้ว่ากองทุนที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนมาก และเป็นกองทุนที่เปิดมานาน ก็ไม่ได้การันตีว่า การจะสร้างผลตอบแทนได้สูงตามศักยภาพที่กองทุนควรจะมี รวมไปถึงการดูที่ NAV หรือราคาเฉลี่ยต่อหน่วย ซึ่งก็ไม่ได้หมายถึงการซื้อหน่วยลงทุนได้ในราคาต่ำ ทางที่ดีก่อนเลือกลงทุนในกองทุนใด ควรอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนให้รอบคอบ และพิจารณาทั้งในแง่ความน่าเชื่อถือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน หรือ บลจ. ผลการดำเนินงาน และผลงานที่ทำได้ย้อนหลังไป 5 ถึง 10 ปีที่ผ่านมา 

3. เลือกกองทุนที่ไม่สอดคล้องต่อเป้าหมายทางการเงิน

จากการที่กองทุนรวมในตลาดมีหลากหลายประเภทให้เลือก แม้ในประเภทกองทุนชนิดเดียวกัน แต่ต่างบลจ. ก็มีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน ดังนั้น ผู้ลงทุนควรพิจารณาเลือกลงทุนในกองทุนรวมที่จะสร้างผลตอบแทนได้สอดคล้องต่อเป้าหมาย ในระยะเวลาที่ต้องการ และสอดคล้องต่ออายุ รวมไปถึงความเสี่ยงที่ผู้ตัดสินใจลงทุนสามารถรับผลกระทบได้ โดยที่ไม่ได้รับความเดือดร้อนมากจากเกินไป  

4. หาจุดเข้าด้วยการจับจังหวะตลาดเพื่อหวังทำกำไรด้วยต้นทุนต่ำ

ท่ามกลางสภาวะตลาดหลักทรัพย์ที่มีการแกว่งตัวไปมาของราคาอย่างต่อเนื่อง ทั้งรายวัน รายสัปดาห์ ตามข่าวสารการเมือง เศรษฐกิจ และวิกฤติด้านต่างๆ ที่มากระทบทำให้ความต้องการซื้อ – ขาย แต่ต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลา การพยายามหาจุดเข้าซื้อให้ได้ต้นทุนต่ำ เพื่อหวังจะสร้างกำไรในราคาสูง จะยิ่งกลายเป็นเพิ่มความเสี่ยง ทางที่ดี ควรลงทุนถัวเฉลี่ยรายเดือนจะคุ้มค่า และลดอัตราความเสี่ยงที่จะขาดทุนได้มากกว่า 

5. ไม่มีการวัดผลการลงทุน และจัดพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องต่อความเปลี่ยนแปลง

เมื่อระยะเวลาผ่านไป เป้าหมายอาจจะมีความเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ผู้ลงทุนควรมีการติดตามประเมินผลการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ อาจจะเป็นในระยะ 6 เดือน หรือ 1 ปี เพื่อติดตามผลงานของแต่ละกองทุนว่ายังเป็นไปด้วยดีหรือไม่ หากแย่ลงอย่างมีนัยสำคัญ ก็อาจจะพิจารณาศึกษาข้อมูลเพื่อย้ายไปลงทุนในกองทุนอื่นที่ให้ผลตอบแทนได้ดีกว่า และสนับสนุนการก้าวไปสู่ความสำเร็จที่เร็วกว่า 

การลงทุน ผ่านกองทุนรวม ไม่ใช่ว่าจะปล่อยปละละเลย ให้เป็นหน้าที่ของผู้จัดการกองทุนดูแลเท่านั้น ผู้ลงทุนควรให้ความใส่ใจ เรียนรู้ ศึกษาข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่ออัพเดทความเปลี่ยนแปลง และปรับการลงทุนให้สอดคล้องต่อทิศทางการสร้างผลตอบแทนที่ดียิ่งขึ้น รวมทั้งการเฝ้าระวังไม่ให้ระดับความเสี่ยงสูงเกินระดับที่สามารถรับได้ เพื่อให้เงินลงทุนที่มุ่งมั่นอดออม เติบโตออกดอกผล เป็นกำไรที่งดงาม 

อ่านเพิ่มเติม: แนะ 5 ความผิดพลาด ที่เทรดเดอร์ Forex ต้องระวัง เสี่ยงสูญเงินฟรี

เรื่องที่คล้ายกัน

Leave a Comment