ลงทุนฉบับมนุษย์เงินเดือน 5 ช่องทางลงทุนสุดคุ้มค่า

by kanlongthun
ลงทุนฉบับมนุษย์เงินเดือน

ในยุคสมัยที่ค่าครองชีพนับวันจะสูงขึ้นเรื่อยๆ ตามอัตราเงินเฟ้อ ทำให้เหล่ามนุษย์เงินเดือนอย่างเรา ๆ ต้องดิ้นรนหาเงินให้ได้เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งเก็บออมไว้ใช้ ทั้งในยามฉุกเฉิน รวมไปถึงยามเกษียณ แต่การออมเพียงอย่างเดียว อาจจะไม่สามารถทำให้เงินงอกเงยขึ้นมาได้ การลงทุนผ่านช่องทางทำเงินรูปแบบต่างๆ จึงเป็นเรื่องที่ผู้มีรายได้รายเดือนต้องศึกษา ลงทุนฉบับมนุษย์เงินเดือนและเริ่มลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างรากฐานทางการเงินที่มั่นคงแก่ตนเอง และคนในครอบครัว

โดยจะมีการลงทุนฉบับมนุษย์เงินเดือนรูปแบบใดบ้างที่น่าสนใจและเหมาะสม มาติดตามกันได้เลย 

1. ลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นับเป็นอีกหนึ่งสวัสดิการที่บริษัทต่างๆ ส่งเสริมโอกาสการลงทุนให้แก่พนักงาน เพื่อให้มีเงินไว้ใช้จ่ายหลังจากเกษียณ โดยลูกจ้างหรือพนักงานสามารถนำเงินฝากเข้ากองทุนได้ตั้งแต่ 2 – 15 % ของรายได้  ส่วนนายจ้างจะจ่ายสมทบเพิ่มให้อีกเท่าตัว ในอัตราที่กำหนดในข้อบังคับของกองทุน ตั้งแต่ 2 % แต่ไม่เกิน 15 % ซึ่งถือว่าคุ้มค่าต่อการลงทุนมาก ๆ โดยเงินที่สะสมมานี้ลูกจ้างจะได้รับเมื่อลาออกจากกองทุน หรือลาออกจากงาน 

2. ลงทุนผ่านบัญชีเงินฝากประจำ บัญชีปลอดภาษี

สำหรับผู้ที่ต้องการสร้างผลตอบแทนเพิ่มเติมจากเงินออม การเปิดบัญชีฝากประจำดอกเบี้ยสูง ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยฝึกวินัยในการออมและการลงทุนได้ เพราะจะต้องออมและลงทุนเป็นประจำทุกเดือนในจำนวนเท่าๆ กัน โดยทำได้ง่ายๆ ด้วยการผูกบัญชีและตัดเงินจากบัญชีเงินเดือนอัตโนมัติ โดยควรเลือกเป็นประเภทเงินฝากประจำปลอดภาษี ที่ผู้ลงทุนต้องลงทุนเป็นประจำต่อเนื่องทุกเดือนเป็นจำนวน 2 ปี หรือ 24 เดือน ซึ่งจะได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีเงินได้ และไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เหมือนกับเงินฝากประจำทั่วๆ ไป ในอัตรา 15 % 

3. ลงทุนในหุ้นสหกรณ์

บางหน่วยงานที่มีขนาดใหญ่ จะมีการให้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ของหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นครู ตำรวจ มหาวิทยาลัย ฯลฯ ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เงินต้น โดยจะได้รับเงินปันผล จากผลกำไรการดำเนินงานของสหกรณ์ โดยก่อนการลงทุน ควรพิจารณาศึกษาข้อมูลสิทธิประโยชน์รวมไปถึงนโยบายการดำเนินงาน การนำเงินฝากไปสร้างรายได้ให้งอกเงย เพื่อให้การลงทุนคุ้มค่า  

4. ลงทุนผ่านกองทุนรวม

สำหรับผู้ที่มีเวลาในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลในการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดหุ้น  การลงทุนผ่านกองทุนรวมประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นตราสารการเงิน ตราสารหนี้ พันธบัตรรัฐบาล กองทุนอสังหาริมทรัพย์ กองทุนต่างประเทศ ฯลฯ ซึ่งแต่ละชนิดก็จะมีความเสี่ยง และผลตอบแทนที่แตกต่างกัน ยิ่งความเสี่ยงสูง ผลตอบแทนก็จะยิ่งสูงขึ้น ผู้ลงทุนจึงควรศึกษาหาความรู้เพื่อให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนการลงทุน

5. ลงทุนในหุ้น  

รูปแบบสุดท้าย แม้จะดูค่อนข้างยาก สำหรับบุคคลทั่วไป แต่หากสามารถแบ่งเวลามาศึกษา และพัฒนาทักษะการเทรดอย่างสม่ำเสมอ การเป็นนักลงทุนในหุ้นคุณค่า หรือ Value Investor ก็เป็นโอกาสในการสร้างเงินเข้ากระเป๋าได้อย่างมหาศาล ซึ่งก็ต้องอาศัยวินัยในการลงทุน และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม จึงจะรักษาเงินต้น รวมสร้างกำไรได้อย่างมั่นคง และยั่งยืนได้  

มนุษย์เงินเดือน แม้จะมีรายได้เป็นประจำทุกเดือน แต่การลงทุนผ่านช่องทางทำเงินรูปแบบต่าง ๆ ก็ยังมีความสำคัญ เพราะในอนาคตหากไม่สามารถทำงานได้แล้ว การมีเงินก้อนไว้ใช้จ่ายยามบั้นปลายของชีวิต ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัว รวมไปถึงลูกหลาน รวมไปถึงการได้ใช้ชีวิตในรูปแบบไลฟ์สไตล์ที่ตัวเองต้องการ 5 ช่องทางการลงทุนที่นำมาแนะนำ ถือเป็นอีกตัวช่วยที่จะทำให้ทุกคนมีสถานะการเงินที่มั่นคง มีความสุขในการใช้ชีวิตทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

อ่านเพิ่มเติม: 5 ช่องทางทำเงิน ด้วยการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

เรื่องที่คล้ายกัน

Leave a Comment