สรุป 5 ขั้นตอน เริ่มลงทุนกองทุนรวมอย่างไร ให้บรรลุเป้าหมาย

by kanlongthun
ลงทุนกองทุนรวม

การออมเงิน เป็นสิ่งที่ดี แต่ต้องทำควบคู่ไปกับการลงทุน เพื่อให้เงินที่เก็บออมมาเติบโต รองรับเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่งคั่ง และส่งเสริมการมีอิสรภาพทางการเงินให้แก่ผู้ลงทุน โดยการลงทุนผ่าน “กองทุนรวม” เป็นหนึ่งในรูปแบบการออมที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่อาจจะไม่มีเวลามากนัก ในการเฝ้าติดตามข่าวสาร และเกาะติดความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความผันผวนในตลาดหลักทรัพย์ สำหรับนักลงทุนมือใหม่ จึงควรใส่ใจเพิ่มพูนความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มสร้างกำไรผ่านลงทุนกองทุนรวม

นี่คือ 5 ขั้นตอน ก่อนเริ่มการลงทุนกองทุนรวม ที่เราอยากแนะนำ 

1. สำรวจตรวจเช็ค ตั้งเป้าหมายออมเงินก่อนลงทุน

ก่อนการลงทุน สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้คือการสำรวจความพร้อมของตนเอง โดยเฉพาะสภาพคล่องทางการเงิน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็น รวมไปถึงการมีเงินสำรองกรณีฉุกเฉินอย่างน้อย 6 เดือนของรายจ่ายประจำ หากมีความพร้อมด้านการออมเหล่านี้แล้ว เป้าหมายการลงทุนไม่ว่าจะเป็นออมเงินในระยะสั้น เพื่อเป้าหมายต่าง ๆ เช่น เพื่อซื้อรถ ดาวน์คอนโดหรือบ้าน หรือเป้าหมายระยะยาว เช่น การเก็บเงินเพื่อเกษียณ ความชัดเจนของเป้าหมาย จะทำให้ผู้ลงทุนเลือกลงทุนในกองทุนรวมที่เหมาะสม สอดคล้องต่อเป้าหมายได้

2. ศึกษารายละเอียดกองทุนที่สนใจผ่านหนังสือชี้ชวน

การลงทุนผ่านกองทุนรวม ผู้ต้องการลงทุน ควรเริ่มต้นจากการศึกษากองทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน หรือบลจ. ต่าง ๆ ที่เปิดขายกองทุนแก่ผู้สนใจ โดยในตลาดมีกองทุนให้เลือกมากมาย ทั้งกองทุนรวมหุ้น กองผสม กองตราสารหนี้ กองหุ้นต่างประเทศ กองอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ ซึ่งแต่ละสินทรัพย์ก็มีนโยบายการลงทุน จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำ ค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกันไปตามแต่ละบลจ. จะกำหนด  

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบกองทุนแต่ละบลจ. ที่เหมาะสม ตอบโจทย์มากที่สุด

เมื่อมีกองทุนประเภทเดียวกันหลาย ๆ กองทุน ที่ผู้ลงทุนสนใจ สิ่งที่ผู้ต้องการลงทุนควรจะทำเพิ่มเติม คือ การนำแต่ละกองทุนรวมมาเปรียบเทียบ เพื่อหาจุดเด่น จุดด้อย หรือการเข้าไปค้นหาผ่าน google ซึ่งจะมีบางเว็บไซต์ที่ทำการเปรียบเทียบกองทุนประเภทเดียวกันไว้ให้แล้ว ก็จะทำให้ประหยัดเวลาได้ โดยผู้ลงทุนควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการลงทุน เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด และไม่เสียโอกาสหากเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา

4. ประเมินความเสี่ยง เพื่อเลือกลงทุนให้เหมาะสม

อีกหนึ่งปัจจัยที่ขาดไม่ได้ ที่ต้องทำการศึกษาและประเมิน ก็คือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุน และผู้ลงทุนสามารถยอมรับได้ในระดับใด ซึ่งหากเลือกลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงกว่าที่ประเมินไว้ ผู้ลงทุนก็จำเป็นต้องยอมรับผลที่จะเกิดขึ้น เช่น อาจจะสูญเสียเงินต้น ซึ่งอาจจะทำให้ผู้ลงทุนไม่มีความสุข ก่อนลงทุน จึงต้องคิดพิจารณาอย่างถี่ถ้วน

5. หมั่นตรวจเช็คผลการดำเนินการ ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องต่อสถานการณ์ 

การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ แม้ว่าจะผ่านกองทุนรวม ซึ่งมีผู้จัดการกองทุนคอยดูแล ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องต่อสภาวการณ์ในขณะต่าง ๆ แต่ผู้ลงทุนเอง ก็ไม่อาจจะละเลย ไม่สนใจต่อผลที่เกิดขึ้นได้ โดยควรตรวจสอบผลการลงทุนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อเงินต้น ผลกำไร หรือขาดทุน ยังอยู่ในระดับที่รับได้หรือไม่ หากเกินกว่าที่รับได้ ก็ควรตัดสินใจขาย หรือสับเปลี่ยนไปลงทุนในกองอื่นต่อไป 

ทุกการลงทุน มีความเสี่ยง ซึ่งก็เป็นปกติที่การลงทุนซึ่งมีความเสี่ยงสูง จะสร้างกำไรได้สูงไปด้วย นักลงทุนมือใหม่ที่สนใจต่อยอดเงินออมด้วยการเริ่มลงทุนในกองทุนรวม จึงควรเริ่มต้นจากง่ายๆ เพียงแค่ศึกษาข้อมูลให้เข้าใจในทุกมิติ ก่อนเริ่มลงทุน และเมื่อลงทุนแล้ว ก็ควรแบ่งเวลาเพื่อมาติดตามผล พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนให้การลงทุนนั้น ๆ ยังอยู่ในเส้นทางที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการลงทุนได้ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม: แนะ 4 เทรนด์ธุรกิจรักษ์โลก ที่อนาคตสดใสและน่าลงทุนในปี 2565

เรื่องที่คล้ายกัน

Leave a Comment