นิสัยลงทุนแบบมืออาชีพ กับ 5 นิสัยติดตัว ที่ต้องสร้างให้มี เพื่อความมั่นคงทางการเงิน

by kanlongthun
นิสัยลงทุนแบบมืออาชีพ

การเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลาย ๆ ประกอบกัน โดยเฉพาะพฤติกรรมหรือนิสัยของผู้ลงทุน เป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดได้เลยว่า นักลงทุนรายนี้จะมีโอกาสที่จะก้าวไปสู่ผู้ที่มีความมั่งคั่งทางการเงินได้หรือไม่ ซึ่งนิสัยลงทุนแบบมืออาชีพนั้น ไม่สามารถเกิดขึ้นเองได้ ต้องมาจากการฝึกฝน และทำเป็นประจำสม่ำเสมอ จนกลายเป็นสิ่งที่ตัวไปตลอด ซึ่งต้องอาศัยความมุ่งมั่น อดทน ไม่ย่อท้อ ล้มเลิก จึงจะสามารถสร้างนิสัยที่เอื้อต่อการเป็นนักลงทุนที่ดี และมีโอกาสสานต่อไปสู่โอกาสในการเป็นผู้มีอิสรภาพทางการเงิน โดย 5 นิสัยที่ควรมีติดตัวไว้ เพื่อเป็นนักลงทุนมืออาชีพมีอะไรบ้าง

มาค้นหาคำตอบ แล้วลงมือพัฒนานิสัยลงทุนแบบมืออาชีพกันได้เลย

1. ใช้จ่ายอย่างรู้คุณค่า หารายได้ให้มากกว่ารายจ่าย 

การจะเป็นนักลงทุนได้ จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการรายจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยควรมีรายรับมากกว่ารายจ่าย เพื่อให้ในแต่ละเดือนมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดี สามารถจัดสรรปันส่วนเงินที่หามาได้ กับสิ่งที่มีความจำเป็น และไม่สร้างหนี้สิน ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ซึ่งจะนำไปสู่การมีภาระทางการเงิน ทำให้รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย จนเป็นปัญหาสะสม ที่ยิ่งนานวันยิ่งยากต่อการแก้ไข 

2. หักเงินออม ก่อนจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว และอื่น ๆ 

เพื่อเป็นการสร้างวินัยการเงินตั้งแต่ต้น รายได้ที่เข้ามาในแต่ละเดือน จึงควรมีการวางแผนจัดสรรเป็นเงินออมที่หักเข้าบัญชีอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการลืม หรือนำไปใช้จ่ายอย่างอื่น ในสิ่งที่มีความจำเป็นน้อย จนไม่เหลือพอที่จะนำมาออมได้ อย่างน้อยควรจัดสัดส่วนให้มีเงินออมต่อเดือนอย่างน้อย 10 % ของรายรับ หรืออาจจะมากกว่านั้น หากสามารถทำได้ 

3. เตรียมแผนรองรับความเสี่ยง และวางแผนระยะยาวเพื่อการเกษียณ

ในช่วงชีวิตต่าง ๆ มักจะมีความเสี่ยง หรือเหตุที่ไม่คาดคิดซ่อนอยู่ การเก็บเงินสำรองฉุกเฉิน จึงเป็นอีกนิสัยที่ต้องมีการบริหารจัดการ โดยควรสำรองเงินไว้ไม่น้อยกว่า 6 เดือนจากยอดค่าใช้จ่ายประจำ ที่จำเป็นต้องใช้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ขาดรายได้ จะได้มีเงินใช้จ่ายประคับประคองให้สามารถรอดพ้นจากวิกฤติในช่วงเวลานั้นไปได้ นอกจากนั้นควรวางแผนไปถึงระยะยาว หลังจากที่ไม่ได้ทำงานแล้ว จะนำเงินที่ไหนมาใช้จ่าย จึงควรมีการลงทุนเตรียมเงินสำหรับเกษียณไว้ล่วงหน้า 

4. ลงทุนภายใต้ระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม

นอกจากในชีวิตจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงแล้ว ในสินทรัพย์ที่แต่ละคนเลือกไปลงทุนก็มีความเสี่ยงที่ต้องเผชิญเช่นเดียวกัน การวางแผนการลงทุนด้วยการบริหารพอร์ตอย่างมีประสิทธิภาพ มีสินทรัพย์ที่มีความหลายหลาย ในระดับที่เหมาะสม ไม่กระจัดกระจายจนเกินไป และเป็นสินทรัพย์ที่สร้างผลตอบแทนได้สอดคล้องกับเป้าหมายได้การลงทุน 

5. สรรหาสินทรัพย์คุณภาพดีที่มีการจัดเก็บความธรรมเนียมไม่สูงเกินไป 

หนึ่งในตัวแปรที่ทำให้อัตราผลตอบแทนลดลง ก็คือ ค่าธรรมเนียมในการลงทุน ซึ่งจ่ายให้กับคนกลาง ไม่ว่าจะเป็นบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน หรือตัวแทนโบรคเกอร์ต่าง ๆ ซึ่งก่อนที่จะตัดสินใจเลือกลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดนั้น ควรศึกษารายละเอียดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมประเภทต่าง ๆ ให้เข้าใจอย่างชัดเจน เพื่อจะได้คัดสรรสินทรัพย์ที่คุณภาพดี มีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ไม่สูงจนเกินไป

อ่านเพิ่มเติม: เวนคืนกรมธรรม์

เรื่องที่คล้ายกัน

Leave a Comment