5 ข้อดีของ RMF ตอบโจทย์การออม สำหรับนักลงทุนระยะยาว

by kanlongthun
ข้อดีของ RMF

ด้วยเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพและการแพทย์ที่ทันสมัย ทำให้คนเรามีอายุที่ยืนยาวมากขึ้น ความมั่นคงทางการเงินในบั้นปลายชีวิต จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ควรมองข้าม การลงทุนผ่านกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือที่เรียกกันย่อ ๆ ว่า RMF จึงเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการออม สำหรับนักลงทุนระยะยาว ที่มุ่งหวังจะมีเงินออมไว้ใช้ยามเกษียณ โดยการลงทุนในรูปแบบนี้มีข้อดี ซึ่งข้อดีของ RMFสร้างประโยชน์ และความคุ้มค่าอย่างไร ที่ควรตัดสินใจเลือกการออมผ่านสินทรัพย์ชนิดนี้

มาติดตามเรียนรู้ข้อดีของ RMFไปพร้อมๆ กัน 

1. เป็นเงินออมไว้ใช้ยามเกษียณ

เพราะเราไม่อาจรู้ว่าเราจะใช้ชีวิตไปถึงอายุเท่าไหร่ แต่ที่แน่นอนคือ ยิ่งเราอายุมากขึ้น ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ รวมไปถึงภาวะเงินเฟ้อ ค่าครองชีพที่จะสูงขึ้นในอนาคต จะเป็นสิ่งที่บั่นทอนทำให้เงินที่เราเก็บหอมรอมริบมายาวนานมีค่าน้อยลง การสร้างความมั่นคงทางการเงิน เพื่อให้บั้นปลายในยามเกษียณจะได้ใช้ชีวิตอย่างสุขสบาย การลงทุนผ่าน RMF จึงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะตอบโจทย์นี้ได้ 

2. มีสินทรัพย์ให้ลงทุนหลากหลาย เลือกได้ตามความเสี่ยงที่เหมาะสม

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ RMF ภายในกองจะประกอบด้วยสินทรัพย์หลากหลาย ทั้งประเภทที่มีความเสี่ยงต่ำ และความเสี่ยงสูง ซึ่งจะสามารถให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นไปด้วย  โดยผู้ลงทุนสามารถพิจารณาเลือกลงทุนได้ตามระดับความมุ่งหวังในอัตราผลตอบแทน และระดับความเสี่ยงที่สามารถรับได้ ซึ่งหากไม่พึงพอใจในลักษณะสินทรัพย์เดิม กองทุนประเภทนี้ก็เปิดโอกาสให้สามารถสับเปลี่ยนสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงขึ้น หรือต่ำลงได้ตามความต้องการ ยืดหยุ่นสำหรับผู้ลงทุน

3. สร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่า จากดอกเบี้ยทบต้น

เนื่องจากการลงทุนผ่านกองทุน RMF เป็นการลงทุนระยะยาว ที่มีเงื่อนไขให้ผู้ลงทุนต้องสะสมเงินต้นต่อเนื่องทุกปี และไม่สามารถถอนขายคืนได้จนกว่าจะครบอายุ 55 ปี ถือเป็นกุศโลบายในการช่วยให้นักลงทุนมีโอกาสได้ผลตอบแทนจากดอกเบี้ยทบต้น จากเงินต้นที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี บวกกับปันผล ที่จะสามารถสะสมจากเงินก้อนเล็กๆ ในระดับหลักพัน ไปจนถึงหลักล้านได้ เมื่อมีอายุในการสะสมระยะยาว  

4. ช่วยประหยัดภาษี สำหรับผู้มีรายได้เยอะ

ผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินสูง จำเป็นจ่ายภาษีในแต่ละปีค่อนข้างมากไปด้วย หากต้องการลดหย่อนภาษี การลงทุนผ่านกองทุน RMF  เป็นหนึ่งในวิธีที่มีความคุ้มค่า โดยผู้ต้องการใช้สิทธินี้ ต้องลงทุนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 3% ของเงินได้ในแต่ละปีภาษี โดยสูงสุดไม่เกิน 15% ของเงินได้ นอกจากนั้นหากครบอายุ การขายกองทุนคืน กำไรที่ได้รับยังได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีเงินได้อีกด้วย เรียกว่าคุ้มค่าแบบสองต่อ 

5. ช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนระยะยาว 

การลงทุนผ่านกองทุนรวม ในแต่ละสินทรัพย์ย่อมมีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะในสภาพเศรษฐกิจ การเมืองผันผวน ย่อมส่งผลต่อตลาดหุ้น และสินทรัพย์ต่างๆ ที่กองทุนถืออยู่ ไม่ว่าจะเป็นหุ้น ตราสารหนี้ พันธบัตรรัฐบาล ซึ่งการลงทุนในระยะยาวผ่านกองทุน RMF จะช่วยกระจายความเสี่ยงจากความผันผวนในแต่ละวงรอบเวลาการลงทุนได้  

สำหรับผู้ที่มองหารูปแบบการลงทุน เพื่อสะสมผลตอบแทน ในการนำมาใช้เลี้ยงชีพในยามเกษียณจากการทำงาน การลงทุนผ่านกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ RMF นับว่าคุ้มค่า ที่เหล่ามนุษย์เงินเดือนจะพิจารณาตัดสินใจเลือกลงทุน เพื่อเป็นเงินสำรอง และสร้างความมั่นคงทางการเงิน สำหรับการใช้ชีวิตในรูปแบบที่ตัวเองต้องการ 

อ่านเพิ่มเติม: 5 เกณฑ์น่ารู้ การเลือกซื้อกองทุน RMF แบบไหน ให้เหมาะกับสไตล์การลงทุนของตัวเอง

เรื่องที่คล้ายกัน

Leave a Comment