แนะ 5 วิธีกู้เงินลงทุนทำธุรกิจอย่างไร ให้ผ่านฉลุย

by kanlongthun
กู้เงินลงทุน

การทำธุรกิจ จำเป็นต้องอาศัยเงินทุนในการเริ่มต้น ไม่ว่าจะมาก หรือน้อย ซึ่งหากเจ้าของกิจกรรม หรือผู้ต้องการเริ่มต้นธุรกิจไม่มีเงินสำรอง หรือมีแต่จำนวนยังไม่มากพอ การยื่นของสินเชื่อกู้เงินลงทุนต่อสถาบันการเงินต่าง ๆ ก็เป็นสิ่งที่จำเป็น ซึ่งการดำเนินการเพื่อให้ผ่านการอนุมัติวงเงินตามจำนวนที่ขอนั้น ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องง่าย สำหรับผู้ที่ไม่ได้เตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดี ดังนั้น นี่จะเป็นตัวช่วยที่จะทำให้เหล่านักธุรกิจมือใหม่ได้เข้าใจการเตรียมตัวก่อนขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน 

สิ่งสำคัญในการกู้เงินลงทุน 5 อย่างดังนี้

1. ดูแลรักษาคุณภาพเครดิตการกู้และชำระเงิน

การกู้เงินมาลงทุนทำธุรกิจนั้น ความน่าเชื่อถือของผู้กู้เป็นเรื่องสำคัญที่เหล่าสถาบันการเงินนำมาพิจารณา โดยเฉพาะข้อมูลการชำระเงินที่ถูกจัดเก็บไว้ในระบบของเครดิตบูโร  เมื่อมีการกู้เงิน หรือการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต โดยควรชำระหนี้ทุกประเภทให้ตรงเวลา และไม่มีหนี้คงค้างเกินที่สถาบันที่ปล่อยกู้กำหนดการดำเนินการอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามแนวทางนี้จะสร้างและรักษาคุณภาพเครดิตการกู้และชำระเงิน สร้างความน่าเชื่อถือให้การปล่อยสินเชื่อง่ายยิ่งขึ้น 

2. จัดเก็บเอกสารทางการเงินให้ครบถ้วนเป็นระบบ

เอกสารสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับช่องทางการเข้าออกของเงิน ไม่ว่าจะเป็นบัญชีซื้อ – ขาย สำเนาเอกสารใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน เอกสารสั่งซื้อสินค้า ข้อมูลทางการเงินของบริษัทเหล่านี้ ต้องมีการจัดเก็บ และทำสำเนาสำรองไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา และนำมาใช้ โดยเฉพาะหากสถาบันการเงินที่ยื่นขอสินเชื่อ ต้องการเอกสารเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการรับ – จ่าย ของธุรกิจ จะได้มีเอกสารอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ 

3. สมุดบัญชีต้องมีเงินเข้าออกสม่ำเสมอ

Statement หรือการเดินบัญชีในสมุดธนาคาร เป็นอีกหนึ่งเอกสารประกอบสำคัญ ที่สถาบันการเงิน มักเรียกดู และขอเป็นเอกสารประกอบการพิจารณาเพื่ออนุมัติสินเชื่อ โดยในแต่ละเดือนควรมีเงินเข้า และเงินออกที่สม่ำเสมอ ในจำนวนยอดแต่ละรายการที่หลากหลาย เพื่อให้เห็นความเคลื่อนไหวในการดำเนินธุรกิจ สะท้อนถึงความคล่องตัวด้านการเงิน และศักยภาพในการชำระหนี้คืนได้  

4. ยื่นขอสินเชื่อให้เหมาะสมกับกิจการที่จะลงทุน

ก่อนการกู้สินเชื่อเพื่อเริ่มต้นธุรกิจ หรือขยายกิจการ ผู้กู้ควรพิจารณาถึงศักยภาพของตนเอง และความพร้อมในการหาเงินมาชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยได้อย่างสม่ำเสมอ โดยควรคำนวณยอดเงินกู้อย่างสมเหตุสมผล ไม่ยื่นกู้เงินในจำนวนเงินที่สูงเกินความจำเป็น เพราะจะทำให้ต้องแบกรับภาระดอกเบี้ยในระยะยาว และไม่คุ้มค่าต่อการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ทางที่ดี ควรจัดทำข้อมูลรายจ่ายที่ต้องใช้ และโอกาสในการหารายได้กลับคืนมาอย่างเป็นระบบให้รอบคอบก่อน 

5. จัดทำแผนธุรกิจที่น่าเชื่อถือ และมีศักยภาพในการเติบโต  

เพื่อเสริมความพร้อม และสร้างความน่าเชื่อถือในการยื่นขอกู้ ผู้เป็นเจ้าของกิจการ หรือผู้ต้องการเงินทุนไปเริ่มต้นธุรกิจ ควรมีการจัดทำแผนธุรกิจอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เห็นที่มาของรายได้ จำนวนระยะเวลาที่จะสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอ และยอดรายรับที่จะได้ รวมไปถึงยอดสินเชื่อที่จะขอกู้ นอกจากนั้นควรมีการวางแผนสำรองเพื่อสร้างทางเลือกอื่น ๆ เพิ่มเติม หากสถาบันการเงินที่ยื่นขอกู้อนุมัติวงเงินได้ไม่เต็มจำนวน 

เรื่องการเงิน สำหรับการดำเนินธุรกิจ ถือเป็นเรื่องใหญ่ ที่หากไม่วางแผนอย่างรอบคอบ ถี่ถ้วน และเหมาะสม จะก่อเกิดเป็นภาระผูกพันระยะยาว และสร้างความเครียด กังวล จนนำไปสู่ปัญหาต่าง ๆ ตามมา การยื่นขอสินเชื่อจึงต้องอาศัยทั้งการจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน รวมไปถึงการจัดทำแผนธุรกิจที่ชัดเจน น่าเชื่อถือ หากดำเนินการทุกด้านที่กล่าวมานี้ได้ดี โอกาสที่จะได้รับการอนุมัติสินเชื่อตามวงเงินที่ขอกู้ไปก็มีสูง

อ่านเพิ่มเติม: สรุป 5 ขั้นตอน ก่อนการลงทุนธุรกิจอสังหาฯ

เรื่องที่คล้ายกัน

Leave a Comment