ชี้จุดเสี่ยง 5 พฤติกรรมที่ทำให้คนทั่วไป ไม่ประสบความสำเร็จในการออม การลงทุน

by kanlongthun
การออม การลงทุน

คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า “เงิน” เป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต ความยากจน ขัดสนเงินทอง จึงเป็นความทุกข์ที่ทำให้หลาย ๆ คนประสบปัญหา จนส่งผลกระทบเป็นทอด ๆ ไปยังด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน ชีวิตครอบครัว รวมไปถึงสุขภาพกายและใจ พฤติกรรมการใช้เงินและวางแผนทางการเงิน เป็นสิ่งที่มีผลอย่างยิ่งต่อการทำให้ใครคนใดคนหนึ่ง มีความมั่นคงทางการเงิน หรือเป็นคนมีหนี้สินรุงรัง เงินขาดมือ ต้องไปกู้หนี้ยืมสินไปทั่ว เราจึงอยากมาชี้จุดเสี่ยง ด้วย 5 พฤติกรรมที่จะทำให้คนทั่วไป ไม่ประสบความสำเร็จในการออม การลงทุน

มาส่องการออม การลงทุนกันดีกว่าว่ามีอะไรที่ต้องหลีกเลี่ยงกันบ้าง 

1. ปฏิเสธการออมตอนอายุน้อย ทำให้ผลตอบแทนน้อยเมื่อลงทุนตอนอายุเยอะ

ในช่วงวัยทำงานที่หาเงินได้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทุกคนก็มักจะมองข้ามการออมเงินไป เพราะคิดว่าอายุยังไม่มาก มีเวลาในการเก็บเงินอีกเยอะ นี่จึงเป็นหนึ่งในกับดักที่ทำให้หลาย ๆ คน มารู้ตัวอีกทีก็สายไปแล้ว เพราะเริ่มจะเข้าสู่วัยเกษียณ ที่ช้าไปเกินกว่าที่จะเก็บเงิน และนำไปลงทุน เพื่อให้ได้ผลตอบแทนแบบดอกเบี้ยทบต้น ที่จะทำให้เกิดเงินงอกเงยแบบทวีคูณ ซึ่งต้องอาศัยทั้งจำนวนเงิน ระยะเวลา รวมถึงประเภทสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูง 

2. ไม่รู้จักการบริหารจัดการเพื่อสร้างประโยชน์จากการสนับสนุนมาตรการภาษีของรัฐ

ความรู้ด้านการบริหารจัดการ พิทักษ์สิทธิ์และผลประโยชน์ของตนเอง ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลาย ๆ คนละเลยที่จะเรียนรู้ โดยเฉพาะมาตรการทางภาษีของรัฐ ที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดการใช้จ่าย และยังได้สิทธิในการนำมาลดหย่อนภาษีเงินได้ประเภทต่าง ๆ แก่ผู้ที่มีฐานภาษีที่จะต้องทำหน้าที่จ่ายภาษีคืนแก่รัฐ การไม่รู้จักบริหารการเงินในด้านเหล่านี้ จึงเสี่ยงที่จะทำเสียเงินเยอะ ทั้งที่สามารถประหยัดได้ เพื่อนำเงินที่ได้ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น

3. ใช้ชีวิตฟุ้งเฟ้อตามกระแสนิยม จนทำให้เกิดภาระหนี้สิน

มนุษย์ทุกคนมีความโลภอยู่ในตัวเอง มากบ้าง น้อยบ้างแตกต่างกันไป รูปแบบการใช้ชีวิตที่ฟุ้งเฟ้อ ใช้จ่ายเกินตัวตามกระแสบริโภคนิยม ที่ปัจจุบันมีโซเชียลมีเดียเป็นแรงกระตุ้น ยิ่งทำให้รายจ่ายแต่ละคนบานปลาย นำเงินในอนาคตมาใช้ ด้วยการผ่อนชำระ ทำให้เมื่อเกิดเป็นหนี้สินติดตัว ซึ่งเป็นภาระผูกพันระยะยาว ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการลงทุน รวมไปถึงการใช้จ่ายในสิ่งที่จะทำให้เกิดคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อชีวิต 

4. ไม่มีการเก็บสำรองเงินไว้ยามฉุกเฉิน หรือเก็บไว้แต่ไม่เพียงพอ

เพราะไม่มีใครอาจล่วงรู้ได้ว่าในวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ซึ่งหากเป็นเรื่องดี ก็คงไม่เป็นอะไร แต่หากเป็นเรื่องร้าย ๆ ที่ส่งผลทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยไม่สบาย ทั้งตัวเองและคนในครอบครัว การเกิดอุบัติเหตุ การไม่มีเงินเก็บสำรองฉุกเฉิน ก็จะยิ่งเป็นการซ้ำเติมให้ปัญหานั้นรุนแรงขึ้นไปอีก ทางที่ดี คือ เริ่มต้นเก็บออมเงินก้อนนี้ให้ได้ก่อนที่จะนำไปลงทุนทำอย่างอื่น 

5. ลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดผลตอบแทนที่ยั่งยืน ผันผวนไปตามความต้องการ 

เพราะแต่ละช่วงเวลาของสภาวะเศรษฐกิจ สินทรัพย์แต่ละประเภทก็จะให้ผลตอบแทนที่แตกต่างกันออกไป การลงทุนผิดที่ผิดทาง ในสินทรัพย์ที่มีราคาขึ้นลงผันผวนตลอดเวลา ก็อาจจะเป็นความเสี่ยงที่จะทำให้สูญเสียเงินลงทุนไปโดยเปล่าประโยชน์ได้ ทางที่ดี ควรศึกษา และปรับเปลี่ยนสินทรัพย์ รวมทั้งกระจายเงินลงทุนไปในสินทรัพย์หลากหลายประเภท เพื่อกระจายความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 

จุดบอดเหล่านี้ อาจจะทำให้หลายคนตาสว่างมากขึ้น หากยังคงมีพฤติกรรมต่าง ๆ นี้อยู่ ควรรีบปรับตัว เปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อสร้างนิสัยในการวางแผนการเงินที่มีประสิทธิภาพ คิดและลงมือทำด้วยความรอบคอบ เพื่อสร้างเส้นทางสู่ความมั่งคั่ง มีอิสรภาพทางการเงิน สามารถที่จะใช้ชีวิตในรูปแบบที่ตัวเองต้องการได้อย่างสบายใจ มีความสุข 

อ่านเพิ่มเติม: กองทุนรวมป้ายแดง

เรื่องที่คล้ายกัน

Leave a Comment