5 วิธีฝึกนิสัย สร้างวินัยการออมการลงทุน หนุนความมั่นคงทางการเงิน

by kanlongthun
การออมการลงทุน

การออม เป็นพื้นฐานสำคัญในการต่อยอดไปสู่การลงทุน ที่จะทำให้เกิดความมั่นคงทางเงินในระยะยาว การฝึกนิสัย สร้างวินัยการการออมการลงทุนตั้งแต่อายุน้อยๆ เป็นสิ่งที่ดีที่ทุกคนควรฝึกฝน เพราะนิสัยเหล่านี้จะติดตัวไปตลอด โดยควรเริ่มต้นจากการวางแผนจัดทำเป็นเช็คลิสต์สิ่งที่ต้องทำ มีการตระเตรียมอย่างเป็นระบบ เพื่อไม่ให้กระทบต่อการจับจ่ายในสิ่งที่จำเป็น เป็นประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว

5 วิธีการออมการลงทุนง่ายๆ ที่ทุกคนสามารถนำไปประยุกติ์ใช้ได้ ดังนี้  

1. ใช้จ่ายให้น้อยกว่ารายรับ ประหยัด  ใช้ของอย่างรู้คุณค่า

การใช้จ่ายเกินตัว เป็นหนึ่งในต้นเหตุใหญ่ ที่ทำให้หลายคนติดหนี้ และกลายเป็นภาระที่ต้องแบกรับในระยะยาว การฝึกฝนนิสัยให้ใช้จ่ายน้อยกว่ารายรับที่หามาได้ จึงถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องวางแผน โดยควรประเมินรายจ่ายตายตัว ที่ต้องจ่ายทุกเดือนให้สมดุลกับรายได้ โดยควรตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปบ้าง เพื่อลดทอนภาระ โดยควรรู้จักใช้สิ่งของต่างๆ ที่ซื้อมาอย่างรู้คุณค่า ดูแลรักษาให้ใช้งานได้นาน

2. แยกเงินออมก่อนใช้ แบ่งสัดส่วนให้เหมาะสม

อีกหนึ่งนิสัยที่ต้องฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ คือ การสร้างวินัยในการออม ด้วยการแยกเงินออมออกจากรายรับ ก่อนที่จะนำไปใช้จ่าย โดยควรแบ่งสัดส่วนให้เหมาะสม โดยเงินออม ขั้นต่ำไม่ควรน้อยกว่า 10% ของรายรับที่หาได้ ยิ่งออมมากยิ่งดี เพื่อให้มีเงินต้นจำนวนมาก ในการสร้างดอกเบี้ยทบต้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันการลืม ควรใช้วิธีตัดบัญชีเงินเดือนเข้าไปยังบัญชีเงินออมโดยอัตโนมัติ ลดความยุ่งยากในการบริหารจัดการ

3. วางแผนการใช้เงินอย่างเป็นระบบ 

สำหรับผู้ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการออม และการลงทุนอย่างจริงจัง การทำแผนงบประมาณรายปีของตนเอง และครอบครัว เป็นสิ่งที่ดีมาก เพื่อระบุรายจ่ายประจำในแต่ละเดือน และค่าใช้จ่ายรายปี ที่ต้องชำระเป็นประจำ เช่น ประกันรถยนต์ ประกันชีวิต หนี้กยศ. ค่าต่อภาษีต่างๆ ซึ่งการเห็นตัวเลขเหล่านี้ล่วงหน้า จะช่วยให้สามารถวางแผนเตรียมเงิน และจัดสรรเงินที่มีต่อสิ่งที่จำเป็นได้อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น 

4. ชำระหนี้เงินกู้เต็มจำนวนและตรงเวลา

นิสัยที่ทำลายความมั่นคงทางการเงินมากๆ ก็คือ การชำระหนี้ด้วยยอดเงินขั้นต่ำและไม่ตรงเวลา ซึ่งทำให้ดอกเบี้ยจากหนี้พอกพูนขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งยังมีค่าบริการทวงถาม เกิดยอดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไปอีก หากจำเป็นต้องซื้อของด้วยบัตรเครดิต หรือการกู้เงินรูปแบบต่างๆ ควรเตรียมเงินชำระหนี้เหล่านั้นไว้ล่วงหน้า โดยควรชำระให้ครบจำนวนยอดที่ระบุ เพื่อลดภาระดอกเบี้ย

5. เตรียมเงินฉุกเฉิน และประกันความเสี่ยงต่างๆ 

เพราะในชีวิตประจำวันเต็มไปด้วยความเสี่ยงมากมาย ที่เราไม่อาจจะรู้ล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อไหร่ การเตรียมเงินไว้ในกรณีฉุกเฉิน เพื่อเป็นเงินสำรองไว้ใช้จ่ายยามจำเป็น เช่น กรณีถูกเลิกจ้าง ตกงาน ประสบอุบัติเหตุ รวมไปถึงการทำประกันภัยรูปแบบต่างๆ เพื่อคุ้มครองป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อตัวเอง คนในครอบครัว หรือแม้แต่ทรัพย์สินสิ่งของมีค่าต่าง ๆ  

วินัยทางการเงิน เป็นนิสัยที่ทุกคนสร้างได้ แม้อาจจะต้องฝืนทนในบางเรื่อง ที่ต้องสู้กับอารมณ์ความต้องการของตนเอง และการเปรียบเทียบกับผู้อื่น แต่หากฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ จนเกิดเป็นนิสัย สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงิน ทำให้ทุกคนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

อ่านเพิ่มเติม: รวม 5 เรื่องชวนทำความเข้าใจ ลงทุนสลากออมทรัพย์อย่างไรให้คุ้มค่า

เรื่องที่คล้ายกัน

Leave a Comment