ก่อนลงทุนกองทุนรวมตราสารหนี้ 4 เรื่องนี้ที่ต้องทำความเข้าใจ ถ้าไม่อยากเสี่ยง

by kanlongthun
กองทุนรวมตราสารหนี้

การฝากเงินกับธนาคารในทุกวันนี้ ต้องยอมรับว่าดอกเบี้ยไม่ถึง 1 เปอร์เซนต์ จึงเป็นไปได้ยากที่จะทำให้ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า เมื่อเทียบกับอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกหนึ่งทางเลือกที่นักลงทุนซึ่งไม่ต้องการให้เงินต้นหดหาย และยังได้กำไรที่น่าพึงพอใจ ก็คือ การลงทุนผ่านกองทุนรวมตราสารหนี้ ที่บริษัทจัดการกองทุนต่าง ๆ จะไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล หรือเอกชนซึ่งได้มีความน่าเชื่อถือ และได้รับผลตอบแทนที่แน่นอน แต่ก่อนจะลงทุนในรูปแบบนี้ มาทำความเข้าใจกันให้ดีก่อนว่า

มีอะไรที่คุณยังไม่รู้เกี่ยวกับกองทุนรวมตราสารหนี้อีกบ้าง

1. ใครว่ากองทุนรวม ตราสารหนี้ไม่มีขาดทุน อาจจะยังเข้าใจไม่รอบด้าน

คงมีนักลงทุนอีกจำนวนไม่น้อยที่ยังคงเข้าใจเพียงว่าการลงทุนในตราสารหนี้ จะได้รับดอกเบี้ยตามที่ได้ระบุไว้จนกว่าจะครบอายุ ซึ่งเท่ากับว่าจะเป็นการล็อคเงินลงทุนก้อนนี้ไว้กับดอกเบี้ยเท่าเดิม หากมีตราสารหนี้ที่มีดอกเบี้ยที่สูงกว่าก็จะเสียโอกาสในการเปลี่ยนไปลงทุนที่ได้ผลตอบแทนมากกว่า หรือต้องยอมเสี่ยงขายลดราคา เพื่อให้สามารถแข่งกับตราสารหนี้ล็อตใหม่ที่ให้ดอกเบี้ยสูงกว่า ทำให้มูลค่าตราสารหนี้ที่อยู่ในพอร์ตมีราคาลดลง ซึ่งย่อมกระทบต่อ NAV ของกองทุนรวมที่จะมีมูลค่าลดลงไปด้วย การขาดทุนในตราสารหนี้ก็จะเกิดขึ้นได้ หากผู้จัดการกองทุนมีการเปลี่ยนแปลง ขายตราสารหนี้ที่มีดอกเบี้ยต่ำกว่า ไปซื้อล็อตใหม่นั่นเอง

2. ความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหนี้ สิ่งที่ไม่ควรลืมพิจารณา

โดยปกติตราสารหนี้จะมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยในไทยจะมีบริษัทที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีอยู่ 2 ที่ คือ บริษัท ทริสเรตติ้ง  จำกัด และบริษัท ฟิทช์ เรตติ้ง จำกัด สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) เป็นข้อมูลสำคัญที่มีไว้เพื่อพิจารณาความน่าเชื่อถือในการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้ โดยจะมีการแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ กลุ่ม Investment Grade ซึ่งเป็นกลุ่มน่าลงทุน มีเรทติ้ง AAA  ถึง BBB- และอีกกลุ่มเป็นกลุ่มเพื่อเก็งกำไร มีเรตติ้ง BB+ ไปจนถึง D โดยหาก Credit Rating ดี อัตราผลตอบแทนจะน้อยกว่า เนื่องจากมีความเสี่ยงที่ต่ำกว่า

3. ใครบ้างที่เหมาะกับการลงทุนผ่านกองทุนรวม ตราสารหนี้

สำหรับผู้ที่รับความเสี่ยงได้ไม่มาก และไม่ได้คาดหวังผลตอบแทนที่สูง การลงทุนผ่านกองทุนรวม ตราสารหนี้ ถือว่าเหมาะจะเป็นตัวเลือกในการลงทุนอย่างยิ่ง โดยระดับความเสี่ยงก็จะแปรผันไปตามความน่าเชื่อถือ ที่เกี่ยวข้องกับการผิดนัดชำระหนี้ โดยหากต้องการหาความมั่นคง การเลือกลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ จะมีความเสี่ยงต่ำกว่าตราสารหนี้ หรือหุ้นกู้ภาคเอกชน นอกจากนี้สำหรับผู้ที่พลาดหวังจากการจองซื้อหุ้นกู้ภาคเอกชนด้วยตนเอง ก็เปลี่ยนมาลงทุนผ่านกองทุนรวม ตราสารหนี้ได้เช่นเดียวกัน 

4. กองทุนรวม ตราสารหนี้ ให้ผลตอบแทนในรูปแบบไหน

อีกหนึ่งปัจจัยที่นักลงทุนมือใหม่คงอยากทราบว่าแล้วการลงทุนผ่านกองทุนรวม ตราสารหนี้ จะได้ผลตอบแทนในช่องทางใดบ้าง อย่างแรกก็เป็นดอกเบี้ยที่ผู้ออกสารหนี้ได้เสนอไว้ในตอนออกหุ้นกู้ และอีกช่องทางมาจากกำไรส่วนต่างจากราคาหุ้นกู้หรือตราสารหนี้ที่มีราคาเพิ่มขึ้นกว่าราคาขณะซื้อ แต่กำไรส่วนนี้ก็อาจจะลดลงได้ หากมีการขายออกไปในช่วงที่ต้องลดราคา เพื่อดึงดูดใจให้มีผู้มาซื้อต่อ 

เพราะในทุกการลงทุนย่อมมีทั้งข้อดี และข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป การตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม ตราสารหนี้ จึงควรพิจารณาให้สอดคล้องต่อเป้าหมาย โดยควรมีการวางแผน ศึกษาข้อมูลกองทุนที่จะไปลงผ่านหนังสือชี้ชวนให้ละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน เพื่อป้องกันและกระจายความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และไม่ทำให้เกิดการขาดทุน โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือมาจากความประมาท จากการไม่ศึกษาข้อมูลให้เข้าใจอย่างเพียงพอ ก่อนตัดสินใจลงทุน

อ่านเพิ่เมติม: เจาะลึก 5 ทักษะจำเป็น สำหรับ Digital Marketer ที่ควรพัฒนา เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ

เรื่องที่คล้ายกัน

Leave a Comment