เจาะลึก 5 Soft Skill อาวุธสำคัญของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่ใครๆ ก็ควรพัฒนาให้เชี่ยวชาญ

by kanlongthun
Soft Skill

เพราะการมีรายได้จากงานประจำเพียงช่องทางเดียวอาจจะไม่เพียงพอต่อไลฟ์สไตล์ของหลาย ๆ คนในปัจจุบัน การริเริ่มสร้างธุรกิจของตัวเอง เพื่อส่งเสริมให้เกิดแหล่งรายได้ใหม่ ทำให้มีสภาพคล่องในการใช้จ่ายเงินมากยิ่งขึ้น เป็นอีกแนวทางที่หลาย ๆ คนให้ความสนใจ โดยเฉพาะกับคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อย ซึ่งการจะปั้นกิจการของตัวเองให้ประสบความสำเร็จได้นั้น อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ง่าย หากไม่ได้มีการเตรียมตัวหรือวางแผนมาเป็นอย่างดี การมีทักษะและความรู้ที่จำเป็นเพื่อสร้างพื้นฐานในการทำธุรกิจอย่างเช่น Soft Skill ซึ่งควรมีติดตัวเพื่อเป็นอาวุธในการต่อสู้ในสนามธุรกิจ ที่ควรเรียนรู้และฝึกฝนไว้

โดยมีทักษะ Soft Skill อะไรบ้างนั้น มาติดตามกันได้เลย 

1. การมีมุมมองที่กว้างไกลในโลกธุรกิจ ไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาเรียนรู้ให้เก่งขึ้นทุกวัน

ผู้นำองค์กรธุรกิจที่ดี จำเป็นต้องมีวิสัยทัศน์มุมมองที่กว้างไกลในการสร้างกิจการให้สามารถแข่งขันได้ และมีความแตกต่างที่ลูกค้าสัมผัสและต้องการ มีการวางแผนการพัฒนาเพื่อรองรับทิศทางการเติบโตในอนาคต และไม่หยุดนิ่งที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทำธุรกิจ ซึ่งจะทำให้องค์กรอยู่รอดได้ แม้ว่าเวลาจะผ่านไป และมีความเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ เกิดขึ้น 

2. เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร สร้างความเข้าใจในทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งภายใน ภายนอก

การสื่อสารสร้างความเข้าใจแก่คนในองค์กร รวมไปถึงกลุ่มลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เป็นสิ่งสำคัญที่การสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นแก่ธุรกิจไม่แพ้เรื่องอื่น ๆ โดยเฉพาะหากผู้นำองค์กรมีการสร้างวัฒนธรรมการสื่อสารที่ดีภายในองค์กร ทำให้พนักงานกล้าที่จะนำเสนอไอเดีย บอกเล่า แนะนำซึ่งกันและกัน รวมไปถึงเป็นปากเสียงแทนองค์กรในการนำเสนอข้อมูลแก่ผู้สนใจ ก็จะยิ่งทำให้องค์กรมีการสื่อสารที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น 

3. เสริมสร้างคุณภาพ และออกแบบประสบการณ์ที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

เพราะธุรกิจยุคใหม่ แข่งขันกันที่การสร้างความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ เน้นออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการที่เหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้า สร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจ สร้างความพึงพอใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ลูกค้าได้สัมผัส และส่งเสริมความสัมพันธ์ในระยะยาว เพื่อรักษาลูกค้าให้เกิดการใช้ซ้ำ จนกลายเป็นลูกค้าขาประจำ ที่มีความจงรักภักดี และพร้อมบอกต่อดึงดูดลูกค้าใหม่ ๆ ให้แก่ธุรกิจเพิ่มขึ้น 

4. ปรับตัวให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

เพราะโลกธุรกิจเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว การยึดมั่นกับความสำเร็จเดิม ๆ ที่เคยทำมา อาจจะไม่เพียงพอที่จะทำให้ธุรกิจสามารถยืนหยัดและอยู่รอดได้ท่ามกลางกระแสสังคม พฤติกรรมและความสนใจของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปแบบไม่ทันได้ตั้งตัว การเรียนรู้ที่จะมีความยืนหยุ่นปรับตัวได้ดีในทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะมีวิกฤติ หรือช่วงที่มีความมั่นคง ก็สามารถรับมือได้ทุกรูปแบบ

5. บริหารจัดการงานทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ 

การทำธุรกิจต้องมีการบริหารจัดการต่าง ๆ ในหลากหลายเรื่อง ทั้งต้นทุน รายรับ รายจ่าย การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุด และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องได้ นอกจากนั้นยังรวมไปถึงการบริหารองค์กร พนักงาน หุ้นส่วน รวมไปถึงซัพพลายเออร์ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ๆ รอบตัวของธุรกิจ ซึ่งต้องใช้ทักษะความเชี่ยวชาญจึงจะสามารถรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แม้ว่าการทำธุรกิจส่วนตัว จะเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างความมั่นคงแก่มนุษย์เงินเดือน ผู้ที่ทำงานประจำแต่ต้องการมีรายได้เสริมได้ แต่หากไม่ได้มีการพัฒนา Soft Skill ที่จำเป็นดังที่กล่าวมานี้ โอกาสที่จะต้องพบกับอุปสรรค ทำให้ธุรกิจเกิดการสะดุด จนเกินอาการซวนเซ และหากไม่มีรากฐานที่มั่นคงมากพอ ก็อาจจะต้องเจ็บถึง ถึงขั้นต้องล่มเลิกกิจการไปได้ การหันมาใส่ใจในการพัฒนาตนเองตั้งแต่เริ่มต้นสร้างธุรกิจจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างธุรกิจในฝันให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม: เทรดคริปโต เริ่มง่าย

เรื่องที่คล้ายกัน

Leave a Comment