แนะ 5 ข้อคิดสะกิดใจ เริ่มต้นธุรกิจส่วนตัวอย่างไร ให้ไปรอด

by kanlongthun
เริ่มต้นธุรกิจส่วนตัว

เมื่องานประจำ ไม่ตอบโจทย์ของชีวิต อิสรภาพจากการทำธุรกิจส่วนตัว จึงเป็นคำตอบใจที่หลาย ๆ คนเลือกการเป็นนายของตัวเอง แม้จะดูสุขสบาย แต่ก็แลกมากับความทุ่มเท อดทน รวมไปถึงการเอาชนะแรงกดดันจากปัจจัยต่าง ๆ รอบด้าน การจะไปให้ถึงเส้นชัยแห่งความสำเร็จ เส้นทางที่เดินไปจึงอาจจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ แล้วจะทำให้อย่างไรให้การเริ่มต้นธุรกิจส่วนตัว รุ่งเรือง ไม่รุ่งริ่ง เตือนตัวเองกันไว้ก่อน

5 แนวคิดสะกิดใจ ที่ควรรู้ไว้ก่อนเริ่มต้นธุรกิจส่วนตัว 

1. คัดสรรธุรกิจที่มีโอกาสเติบโต สอดคล้องกับความสนใจ และตัวเองมีความรู้

เพราะไม่ใช่ทุกธุรกิจจะไปได้ดี การศึกษาหาข้อมูลทิศทางและโอกาสของธุรกิจแต่ละประเภทที่ตนเองสนใจ และมีความรู้ เป็นจุดเริ่มต้นที่ถูกต้องซึ่งผู้สนใจทำธุรกิจควรเริ่มทำเป็นอันดับแรก ๆ การมีข้อมูลที่รอบด้าน และมากพอ จะช่วยให้การตัดสินใจมีโอกาสผิดพลาดน้อยลง เป็นการตัดความเสี่ยงตั้งแต่ต้นทาง หากธุรกิจนั้นยากที่จะเติบโต ก็ควรหาไอเดียใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ และเป็นไปได้สูงที่จะมีโอกาสสร้างกำไร 

2. วางแผนงบประมาณในการลงทุน 

มีเพียงไอเดีย และความรู้ ก็อาจจะยังเริ่มต้นไม่ได้ หากขาดงบประมาณในการลงทุน ไม่ว่าจะมากหรือน้อย การเตรียมเงินทุนไว้ในจำนวนที่เหมาะสม หากจำเป็นต้องกู้ ควรมีแผนสำหรับการจัดสรรเงินมาชำระทั้งเงินต้น และดอกเบี้ย โดยที่ไม่กระทบกับคนในครอบครัว เพื่อป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่จะตามมา การมีเงินสำรองกรณีฉุกเฉินไว้ ก็เป็นอีกทางออกหนึ่งที่จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้ได้  

3. ทำแผนธุรกิจอย่างเป็นระบบ

แผนธุรกิจเป็นเสมือนเข็มทิศ และแผนที่เดินทาง ที่จะนำไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจ ก่อนเริ่มต้นธุรกิจใด ๆ จึงควรมีการเขียนแผนธุรกิจที่ระบุวัตถุประสงค์เป้าหมาย มีกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจน มีกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม มีแผนการดำเนินการในด้านต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ เพื่อจะได้ทราบขั้นตอนที่ต้องเตรียมการ และตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยในแต่ละกระบวนการ

4. พิจารณาสรรหาบุคลากร และอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อธุรกิจ

ธุรกิจที่ทำคนเดียวไม่ได้ จำเป็นต้องมีการจ้างพนักงาน ผู้เป็นเจ้าของจึงต้องมีการระบุคุณสมบัติ และสรรหาผู้ที่เหมาะสมมาทำหน้าที่ในแต่ละด้าน เพื่อให้กระบวนการต่างๆ ในธุรกิจดำเนินไปได้ รวมไปถึงต้องมีการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการอำนวยความสะดวกต่อการทำงาน ซึ่งควรวางแผนจัดทำงบประมาณที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ ระบุไว้อย่างชัดเจน เพื่อจะได้ไม่หลงลืม  

5. วิเคราะห์ความเสี่ยง และวางแผนป้องกัน 

ทุกธุรกิจย่อมมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันไปตามบริบทที่เกี่ยวข้อง การทราบถึงสาเหตุ และหาแนวทางป้องกันในแต่ละด้านไว้ตั้งแต่เริ่มต้น จึงเป็นสิ่งที่เจ้าของธุรกิจต้องศึกษา และคิดวิเคราะห์วางแผน เพื่อลดความเสี่ยงที่จะสร้างความเสี่ยงหายต่อธุรกิจ การจัดทำประกัน การทำแผนเผชิญเหตุ การบริหารุชื่อเสียงองค์กรในสภาวะวิกฤติ สิ่งเหล่านี้จะช่วยลดทอนปัญหาที่มีความรุนแรงให้เบาลงได้ 

แม้ว่าเส้นทางการเป็นนายตัวเองอาจจะดูเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก แต่ก็ถือเป็นความท้าทายที่คุ้มค่ากับการเสี่ยง การคิด วางแผน และดำเนินการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน มีการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ ยังเป็นตัวช่วยที่ดี 5 แนวคิดสะกิดใจที่นำมาแนะนำกันนี้ คงทำให้หลายๆ คนมีไอเดียที่จะเริ่มต้น ธุรกิจส่วนตัวในสไตล์ที่ตนเองสนใจ ขอให้ฝันที่ทุกคนมุ่งหวังเป็นจริง

อ่านเพิ่มเติม: เจาะลึก 5 อาวุธการลงทุน เอาชนะเงินเฟ้อ ผลตอบแทนสุดคุ้ม

เรื่องที่คล้ายกัน

Leave a Comment