แนะ 5 เทรนด์ธุรกิจน่าสนใจ นำไปต่อยอดธุรกิจ พิชิตเงินล้าน รับปี 65

by kanlongthun
เทรนด์ธุรกิจ

เมื่อเหล่ามนุษย์เงินเดือน หรือวัยรุ่น นักศึกษาจบใหม่ หันมาสนใจเป็นนายตัวเองกันมากขึ้น การเริ่มต้นสร้างธุรกิจในรูปแบบต่างๆ จึงเป็นกระแสยุคใหม่ ที่หลายคนกำลังมองหาโอกาส สำหรับปี 2565 เทรนด์ธุรกิจน่าสนใจที่เหมาะแก่นำมาขยายผล ต่อยอดให้เกิดเป็นธุรกิจที่สร้างกำไร พิชิตเป้าหมายสร้างเงินล้านได้ จะมีอะไรบ้างนั้น ต้องมาจับตา หาความรู้เพิ่มเติม และรีบตัดสินใจลงมือทำ ก่อนที่จะสาย 

5 เทรนด์ธุรกิจน่าสนใจ

1. ธุรกิจตอบโจทย์คนขี้เกียจ

ด้วยชีวิตที่เร่งรีบ การทำทุกอย่างด้วยตัวเอง อาจจะต้องสูญเสียเวลาไปจำนวนมาก พร้อมๆ กับความเหนื่อยยากลำบาก ที่หลายคนพยายามหลีกหนี การลดขั้นตอน ลดเวลา อำนวยความสะดวกในการทำกิจกรรมต่างๆ ให้ง่ายดายยิ่งขึ้น เป็นอีกรูปแบบโอกาสในการสร้างธุรกิจ เช่น การพัฒนาแอฟพลิเคชั่นต่างๆ ขึ้นมาช่วยบริหารจัดการ การออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้ลดขั้นตอนการทำงาน ช่วยให้สิ้นเปลืองพลังงานน้อยลง มีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. ธุรกิจลดการสัมผัส ป้องกันการแพร่เชื้อ

เราไม่อาจคาดเดาได้ว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 จะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ มาตรการป้องกันดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยส่วนตน และส่วนรวม จึงเป็นสิ่งพื้นฐานที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดไปอีกระยะ เทคโนโลยีลดการสัมผัสในรูปแบบต่างๆ เช่น การสั่งอาหาร การชำระเงินผ่านแอฟพลิเคชั่น จะกลายเป็นเรื่องปกติทั่วไป ที่คนส่วนใหญ่จะคุ้นเคย และมั่นใจในการใช้งาน

3. ธุรกิจลูกผสม ออนไลน์ ออฟไลน์

การลดการเดินทาง ลดกิจกรรมที่จะเกิดการรวมตัวของคนเป็นจำนวนมาก เป็นที่มาให้เกิดธุรกิจที่เรียกว่า “ธุรกิจลูกผสม หรือ Hybrid”  ที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างออนไลน์ และออฟไลน์เข้าด้วยกัน เพราะมนุษย์ยังเป็นสัตว์สังคมที่ยังโหยหากิจกรรมที่เกิดการรวมตัวกัน พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนสินค้า ข้อมูล ความคิดเห็นกัน จะตัดขาดไปทางใดทางหนึ่งคงเป็นไปได้ยาก การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้ จึงเป็นโอกาสของผู้ที่มีวิสัยทัศน์จะนำมาสร้างขยายผลเป็นธุรกิจทำเงินได้ 

4. ธุรกิจจากเทคโนโลยีเสมือน หรือ AR

เมื่อข้อมูลต่างๆ ถูกนำมาวิเคราะห์ จัดการอย่างเป็นระบบ การนำเทคโนโลยีเสมือน หรือ Augmented Reality เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าแบบรายบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สร้างประสบการณ์ ความประทับในแบบที่บุคคลทั่วไปทำไม่ได้ หรือทำได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพเท่า การพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถเหล่านี้ แล้วนำมาประยุกต์ให้เกิดเป็นธุรกิจตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคสมัยใหม่ จึงเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจยุคต่อไป  

5. ธุรกิจเศรษฐกิจหมุนเวียน 

เมื่อโลกถูกนำทรัพยากรต่าง ๆ มาใช้ อย่างไม่ระมัดระวัง จนสร้างผลกระทบตามมา เกิดเป็นปัญหาที่นานาประเทศหันกลับมาให้ความสำคัญและเร่งบริหารจัดการ เศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy เป็นหนึ่งในทางออก ที่จะช่วยให้การออกแบบสินค้า หรือบริการแต่ละชนิด คำนึงถึงการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ทำเกิดของเสียให้น้อยที่สุด และบริหารจัดการของเสียเหลือทิ้งอย่างเป็นระบบ ลดผลกระทบที่จะสะเทือนถึงโลกในระยะยาว 

เมื่อเทคโนโลยีขับเคลื่อนให้โลกเกิดความเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมและความต้องการของมนุษย์ก็ต้องปรับเปลี่ยนตาม ผู้ที่รู้จักสังเกต มองการณ์ไกล เข้าใจเทรนด์ จึงมีโอกาสที่จะพัฒนาธุรกิจให้เติบโต สร้างความมั่นคง อยู่รอดในระยะยาว 5 เทรนด์ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ คงช่วยตอบโจทย์ผู้ที่กำลังมองหาโอกาสธุรกิจ สำหรับการเริ่มต้น หรือต่อยอดธุรกิจเดิมให้เติบโต รองรับความต้องการของผู้คนที่เปลี่ยนไปได้มากยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม: จับตา 5 ปัจจัยเสี่ยง ทำเศรษฐกิจไทยติดกับดักรับปี 2565

เรื่องที่คล้ายกัน

Leave a Comment