5 ทริค สร้างทีมอย่างไรให้เวิร์ค หนุนองค์กรพัฒนา ลดปัญหากวนใจ 

by kanlongthun
สร้างทีมอย่างไรให้เวิร์ค

องค์กร ไม่ว่าจะภาครัฐหรือเอกชน จะสามารถพัฒนาเติบโตเป็นหน่วยงานที่มีชื่อเสียง มีความมั่นคง สร้างผลงานที่มีคุณภาพได้ ไม่สามารถอาศัยคนคนใดคนหนึ่งลงมือทำแต่เพียงคนเดียวได้ ต้องอาศัยพลังของทีมที่จะสามัคคีช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน จึงจะสามารถก้าวไปสู้ชัยชนะตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ หากองค์กรใด บุคลากรภายในมีแต่กลั่นแกล้ง แย่งชิง นินทาว่าร้าย และขัดแย้งกันเอง ก็ย่อมที่จะสร้างปัญหาจนทำให้หน่วยงานสั่นคลอน กระทบไปยังการทำงาน ซึ่งหากปล่อยให้ลุกลามบานปลาย ก็อาจจะส่งผลให้องค์กรนั้น ๆ ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงได้

ดังนั้นมาทำความเข้าใจกันดีกว่าว่าการสร้างทีมอย่างไรให้เวิร์ค เพื่อสนับสนุนให้องค์กรพัฒนา และลดปัญหากวนใจ จำเป็นต้องใช้เทคนิคหรือทริคอะไรบ้าง มาเรียนรู้ และลองนำไปปรับใช้กันได้เลย 

1. มองเห็นคุณค่าของบทบาทหน้าที่ตัวเอง เข้าใจความรับผิดชอบของผู้อื่น

เพราะพนักงานทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในระดับสูง หรือเป็นแค่คนธรรมดา ก็ล้วนมีคุณค่าและความสำคัญ ดังนั้น การมองเห็นจุดเด่นที่ตัวเองมี และเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้อื่น ไม่ไปก้าวล่วงตัดหน้า หรือยุ่งเกี่ยวกับงานที่ไม่ใช่ของตัวเอง หากไม่ได้รับการขอความช่วยเหลือ เคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน จะเป็นการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ทำงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายของแต่ละคนอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. สร้างความรู้สึกร่วม เพื่อชัยชนะในเป้าหมายที่ทุกคนมีส่วนร่วม

ทุกองค์กรหรือหน่วยงาน ต่างมีจุดมุ่งหมายปลายทางของตัวเอง ซึ่งการจะไปให้ถึงจุดนั้นได้ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกคน ดังนั้น การสร้างอารมณ์และความรู้สึกร่วม เพื่อฉายภาพความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่หากทุกคนช่วยเหลือ ร่วมมือกัน ก็จะทำให้เกิดความฮึกเหิม มีพลังในการต่อสู้กับอุปสรรคต่าง ๆ แม้ว่าจะมีความเหนื่อยยาก ลำบาก แต่หากทุกคนต่างช่วยสนับสนุนซึ่งกันและกัน ภารกิจนั้นก็จะสำเร็จได้ 

3. ดึงความสามารถ และศักยภาพแต่ละคน ส่งเสริมความสำเร็จของทีม

พนักงานในองค์กรแต่ละคนต่างมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่แตกต่างกันไป ซึ่งนี่เป็นจุดที่ดี หากสามัคคีร่วมมือกัน ก็จะช่วยเติมเต็มในสิ่งที่ขาด นำจุดแข็งมากลบจุดด้อย ช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และรับมือกับสถานการณ์ที่มีความเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที การนำศักยภาพของแต่ละคนมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นการส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จทั้งในทีม และแก่องค์กร 

4. เสริมความสัมพันธ์ให้เหนียวแน่นใกล้ชิด

การทำงานร่วมกันได้ดี ย่อมต้องเกิดมาจากความใกล้ชิดสนิดสนมรู้ใจซึ่งกันและกัน ซึ่งเกิดขึ้นได้จากการละลายกำแพงในใจ ซึ่งอาจจะใช้การทำกิจกรรม Team Building  การไปทำกิจกรรม Outing นอกสถานที่ ซึ่งนอกจากจะช่วยให้พนักงานได้ผ่อนคลายจากการทำงานแล้ว ยังเป็นการช่วยให้เกิดความสัมพันธ์ของคนภายในองค์กร ทำให้ได้รู้จัก ได้เข้าใจ ในพฤติกรรม ความชอบ มุมมอง และความถนัดของแต่ละคนมากยิ่งขึ้น 

5. สื่อสารตรงไปตรงมา ด้วยไมตรีจิต ไม่คิดหักหลัง  

ความสามัคคีในองค์กรจะเกิดขึ้นได้ดี ก็เมื่อทุกคนมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ พูดจาตรงไปตรงมา แต่อ่อนน้อม มีสัมมาคารวะ ไม่ดูถูกดูแคลน พูดจาประชดประชัน มีไมตรีจิตที่ดี จริงใจต่อกัน และไม่กระทำหรือมีพฤติกรรมใด ๆ ที่จะเป็นการแทงข้างหลัง ทำร้ายคนอื่น ให้ได้รับผลกระทบในทางที่ไม่ดี ซึ่งเป็นสิ่งที่จะบ่อนทำลายความสัมพันธ์ และกระทบกับการทำงานร่วมกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

การสร้างทีมให้เวิร์ค ถือเป็นสิ่งสำคัญที่มีความจำเป็นต่อทุกคนองค์กร ไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ทริคเล็ก ๆ ที่นำมาบอกเล่า แนะนำกันนี้ คงช่วยให้ผู้บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้นำไปปรับใช้ เพื่อทำให้พนักงานของแต่ละองค์กร อยู่ร่วมกันอย่างเข้าอกเข้าใจ ใช้ความรู้ความสามารถของแต่ละคน ช่วยกันผลักดันองค์กรให้เติบโต เพื่อพิชิตเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ สร้างความสำเร็จที่เป็นความภาคภูมิใจร่วมกัน 

อ่านเพิ่มเติม: พนักงานรักและผูกพัน

เรื่องที่คล้ายกัน

Leave a Comment