F – A – S – T กับ 4 ขั้นตอนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาตัวเองให้เติบโตแบบก้าวกระโดด

by kanlongthun
พัฒนาตัวเอง

ความรู้บนโลกใบนี้ มีการเปลี่ยนแปลงไปมากกว่าแต่ก่อนซึ่งเราเคยร่ำเรียนกันมา ทุกวันนี้จึงไม่น่าแปลกใจที่มีแนวคิด Lifelong Learning เกิดขึ้น เพราะสิ่งที่เคยรู้มาอาจจะไม่สามารถนำมาใช้ได้ในยุคปัจจุบันอีกต่อไป การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ จึงเป็นสิ่งพื้นฐานที่ผู้ที่ต้องการความก้าวหน้าทั้งในชีวิตส่วนตัวและการงาน จำเป็นต้องทำ โดยเฉพาะในยุคที่ทุกคนต้องแข่งขัน เพื่อสร้างความแตกต่างและการเป็นผู้นำในด้านนั้น เพื่อช่วงชิงความเป็นหนึ่ง แล้วจะทำอย่างไรให้สามารถเรียนรู้ ทำความเข้าใจกับข้อมูลใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และสามารถนำไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเอง และผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มาเรียนรู้และทำความเข้าใจกับแนวคิดแบบ F – A – S – T ที่จะทำให้ทุกคนสามารถพัฒนาตัวเองให้เติบโตแบบก้าวกระโดดได้ 

1. Forget ลืมความรู้แบบเดิม ๆ เพื่อเติมสิ่งใหม่ 

หนึ่งในกับดักที่ทำให้หลาย ๆ คนขี้เกียจไม่อยากเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ก็เพราะเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เคยเรียนรู้มาแล้ว แต่ละเลย หรือหลงลืมไปว่า ระยะเวลาที่ผ่านไป องค์ความรู้แบบเดิม จะมีความเปลี่ยนแปลง เทคนิคแบบที่เคยเรียนมา อาจจะไร้ค่า เมื่อนำมาใช้กับยุคปัจจุบัน การทิ้งความรู้ชุดเก่าไปก่อน เพื่อเปิดใจให้กับข้อมูลที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่ จะทำให้สามารถทำความเข้าใจ และหลอมรวมประสบการณ์ทั้งใหม่และเก่าเข้าด้วยกัน จนเกิดเป็นสูตรลับสำคัญที่จะทำให้คุณแตกต่าง ไม่เหมือนใคร 

2. Active กระหายใคร่รู้ 

คนไทยอาจจะคุ้นเคยกับการเรียนรู้ ที่เป็นผู้รับสาร มากกว่าที่จะไขว้คว้าค้นหาสิ่งนั้นด้วยตัวเอง ถนัดกับการป้อนความรู้เสมือนในการเรียนในห้องเรียนแบบเดิม ๆ เพราะฉะนั้นความรู้สึกกระหายใคร่รู้ จึงเป็นสิ่งที่จะมาช่วยกระตุ้นให้แต่ละคนสนใจ ที่จะแสวงหาองค์ความรู้ในเรื่องใหม่ ๆ ที่แตกต่างไปจากเดิม เพื่อทำให้ก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลง ที่เหมือนกับการวิ่งไปข้างหน้าคนอื่นอยู่เสมอ 

3. State พัฒนาสภาวะอารมณ์ให้พร้อมต่อการเรียนรู้

อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้คน ๆ นึง สามารถทำความเข้าใจ และจดจำสาระสำคัญของสิ่งที่เรียนรู้ได้อย่างแม่นยำ ก็คือ สภาวะทางอารมณ์ในขณะที่กำลังศึกษา และเรียนรู้ การมีสมาธิ จดจ่ออยู่กับเรื่องนั้น ๆ จะทำให้สมองเกิดการพัฒนา และสามารถซึมซับเนื้อหาสาระที่มากมาย พร้อมทั้งสามารถนำมาประมวลผล เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น 

4. Teach ถ่ายทอด สอนผู้อื่น เพื่อทบทวนสิ่งที่รู้ว่า

สิ่งที่จะทำให้การเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ กลายเป็นทักษะสำหรับบุคคลนั้นได้ ก็คือ การนำสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ มาบอกเล่า ถ่ายทอดแก่ผู้อื่น อาจจะเป็นการสอน การแนะนำ ซึ่งต้องอาศัยทั้งการจดจำเนื้อหา การสรุปใจความสำคัญ รวมทั้งการเรียบเรียง เพื่อให้สามารถเล่าเรื่องได้อย่างเข้าใจ และน่าสนใจชวนติดตาม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ จะทำให้เราเกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้ง จนก้าวไปสู่การเป็นกูรูในเรื่องนั้น ๆ ได้อย่างไม่ยากเย็น 

เทคนิคการเรียนรู้แบบ F – A – S – T เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อส่งเสริมให้เราสามารถเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และสามารถนำไปใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ประหยัดทั้งเวลา และเงินทุนในการต้องมาเรียนรู้ใหม่อยู่เสมอ ลองนำแนวคิดนี้ไปปรับใช้ เพื่อสร้างสรรค์พัฒนาตัวเอง ให้มีความโดดเด่น เป็นผู้นำในด้านที่ตัวเองสนใจและมีความถนัด เพื่อส่งเสริมให้ชีวิตก้าวไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่แต่ละคนมุ่งหวัง

อ่านเพิ่มเติม: วิธีแก้ สมองตัน

เรื่องที่คล้ายกัน

Leave a Comment