เจาะลึก 5 เทคนิค บริหารเงิน หลังเกษียณ อยู่สบายไร้กังวล

by kanlongthun
บริหารเงิน หลังเกษียณ

หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการทำงานประจำ กลับมาใช้ชีวิตหลังเกษียณ ชีวิตที่สุขสบาย ไร้ภาระความกังวล การบริหารเงิน หลังเกษียณอย่างถูกวิธีและเหมาะสม เป็นสิ่งที่เหล่ามนุษย์เงินเดือน หรือแม้แต่นักธุรกิจต้องเรียนรู้และมีการวางแผนล่วงหน้า เพื่อการใช้ชีวิตที่สอดคล้องต่อไลฟ์สไตล์ของตนเอง โดยยังคงมีเงินทองใช้จ่ายสม่ำเสมอต่อเนื่อง ไม่ขัดสน ความสุขแบบนี้ที่ทุกคนต้องการ มาจากวินัยทางการเงินที่ต้องฝึกฝนก่อนถึงช่วงวัยเกษียณ

5 เทคนิคดี ๆ ที่จะช่วยให้ทุกคนบริหารเงิน หลังเกษียณอย่างเป็นระบบ

1. บริหารจัดการรายจ่ายให้เหมาะสม

ชีวิตในช่วงการทำงาน กับช่วงหลังเกษียณ อาจจะมีรายจ่ายที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมบริโภคของแต่ละคน ดังนั้น ก่อนถึงช่วงสิ้นสุดชีวิตการทำงานประจำ จึงต้องมีการวางแผนล่วงหน้าว่า ในช่วงหลังจากนี้จะใช้ชีวิตในรูปแบบใด กินหรูดูดีเหมือนเช่นเดิม หรือจะกลับไปใช้ชีวิตแบบพออยู่พอกิน โดยควรทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายจำเป็นต่าง ๆ เอาไว้ล่วงหน้า เพื่อจะได้จัดสรรเงินอย่างเป็นระบบ เพราะช่วงเกษียณรายได้อาจจะไม่มากเหมือนเช่นแต่ก่อน 

2. วางแผนจัดการหนี้สินให้หมดก่อนเกษียณ

เพื่อลดภาระความกังวล จากรายได้ที่ไม่มั่นคง การวางแผนลดภาระหนี้สินที่ติดตัวตั้งแต่ช่วงวัยทำงาน เป็นเรื่องสำคัญ ทั้งหนี้บ้าน หนี้รถ หรือสินเชื่อเงินสดต่าง ๆ ที่ติดค้างไว้ ต้องจัดสรรเงินเพื่อชำระหนี้คงค้างทั้งหมด หรือ 90 % ของหนี้ให้ได้ก่อนถึงวันที่จะสิ้นสุดการทำงานประจำ เพื่อจะได้ไม่ต้องแบกรับภาระดอกเบี้ยที่สูง สวนทางกับรายได้ที่จะลดน้อยลง หรือหมดไปเลยสำหรับบางคน 

3. บริหารพอร์ตการลงทุน กระจายความเสี่ยง 

สำหรับผู้ที่เตรียมตัวเกษียณล่วงหน้า มีการออมและลงทุนในสินทรัพย์รูปแบบต่าง ๆ ไว้ตั้งแต่ก่อนจะออกจากงานประจำ ควรหมั่นตรวจสอบความเคลื่อนไหวของผลตอบแทนว่าจะเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องต่อเป้าหมายหรือไม่ หากมีการเปลี่ยนแปลง ควรจะหาทางเลือกใหม่ ๆ ที่ดีกว่า เพื่อความคุ้มค่าในการลงทุน และต้องกระจายความเสี่ยงให้อยู่ในระดับต่ำลง เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียเงิน ไปกับความผันผวนของตลาด 

4. เปลี่ยนงานอดิเรกให้เป็นโอกาสสร้างรายได้เสริม

ในช่วงวัยทำงาน หลาย ๆ คนมักจะมีกิจกรรมยามว่าง หรืองานอดิเรกทำในช่วงวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ ซึ่งทักษะความสามารถเหล่านี้ สามารถนำมาสร้างเป็นรายได้เสริม ชดเชยรายได้ที่หดหายไปจากงานประจำได้ โดยอาจจะเป็นการรับจ๊อบเป็นที่ปรึกษาในด้านต่าง ๆ ที่ตนเองมีความชำนาญ การขายสินค้าที่ตนเองถนัด หรือการปลูกต้นไม้ ทำเกษตร นำผลผลิตมาบริโภคเองและจำหน่ายสร้างรายได้เพิ่มเติม 

5. ทำประกันสุขภาพ ป้องกันความเสี่ยง ลดภาระครอบครัว 

อีกหนึ่งความเสี่ยงที่สำคัญในช่วงวัยหลังเกษียณ คือปัญหาด้านสุขภาพ และการดูแลร่างกาย  ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันและเตรียมทางเลือกสำรองไว้หากเกิดเหตุไม่คาดคิด จึงควรทำประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันวินาศภัยในทรัพย์สินต่าง ๆ เอาไว้ เพื่อจะได้มีเงินมาชดเชยความเสียหาย และเป็นค่าใช้จ่ายสำรองที่เงินเก็บอาจจะมีไม่เพียงพอ 

ในวัยเลย 60 ปี หลายคนก็อาจจะมีชีวิตยืนยาวไปอีกหลายปี การมีเงินสำรองไว้ใช้ให้เพียงพอ ไม่สร้างภาระแก่ลูกหลาน รวมทั้งสามารถใช้ชีวิตในรูปแบบที่ตนเองต้องการได้แบบไร้ความกังวล ทุกคนจึงควรเริ่มต้นคิด วางแผน บริหารจัดการการใช้เงิน การออม และการลงทุนอย่างเป็นระบบ สอดคล้องต่อเป้าหมายชีวิต เพราะเวลาในแต่ละปีผ่านไปรวดเร็ว และไม่อาจจะย้อนกลับได้ การเริ่มต้นเร็วจึงมีโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้มากยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม: 5 วิธีฝึกนิสัย สร้างวินัยการออมการลงทุน หนุนความมั่นคงทางการเงิน

เรื่องที่คล้ายกัน

Leave a Comment