เจาะลึก 5 ทักษะจำเป็น สำหรับโลกการทำงานยุคใหม่ ให้อยู่รอดท่ามกลางแข่งขัน

by kanlongthun
ทำงานยุคใหม่

หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ค่อย ๆ คลี่คลายลง เศรษฐกิจเริ่มกลับมาฟื้นตัว มีการกลับไปทำงานยังออฟฟิสเช่นเดิม จากที่เมื่อก่อนเน้นการทำงานจากที่บ้านหรือ Work From Home กันเป็นส่วนใหญ่ แม้ว่าจะทุกอย่างจะค่อย ๆ ดีขึ้น แต่วิกฤติที่เกิดขึ้นก็สอนให้มนุษย์เรียนรู้ที่จะต้องปรับตัวมากขึ้น ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีใครทราบได้ว่าในวันข้างหน้าจะมีเหตุการณ์รุนแรงอะไรเกิดขึ้น ที่จะกระทบต่อวิถีชีวิต การทำงาน เศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ของผู้คนขึ้นอีก การเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทันต่อความผันผวนของโลกการทำงานยุคใหม่ ที่แรงงานคนกำลังถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยี เพื่อความอยู่รอด เราจึงต้องมีทักษะที่จำเป็น ในการสร้างความโดดเด่นให้เป็นที่ต้องการขององค์กรต่อไป

ซึ่งมีอะไรที่ควรเรียนรู้ และพัฒนาทำงานยุคใหม่ ให้เป็นอาวุธติดตัว มาทำความเข้าใจและเร่งพัฒนากันได้เลย 

1. ทักษะเชิงดิจิตอล 

โลกการทำงานที่เทคโนโลยีกลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้สามารถแข่งขันกับเวลา และช่วงชิงความได้เปรียบในเชิงธุรกิจ ทักษะที่จะเป็นต่อการทำงานสำหรับโลกยุคใหม่ ก็คือ ทักษะเชิงดิจิตอล ที่ไม่ว่าจะอาชีพไหน ๆ ก็จำเป็นต้องใช้ ทั้งในด้านการเรียนรู้ เพื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ การทำงานให้มีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็ว และสามารถประยุกต์ใช้ในการต่อยอดเพื่อสร้างผลประโยชน์ให้แก่องค์กรอย่างต่อเนื่อง 

2. ทักษะการใช้ข้อมูล

เมื่อข้อมูลกลายเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กร อีกทักษะที่ขาดไม่ได้ สำหรับการเป็นพนักงานก็คือทักษะการทำความเข้าใจต่อข้อมูล และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร ธุรกิจได้ ทั้งในด้านการจัดเก็บข้อมูล จากลูกค้า หรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ อย่างเป็นระบบ การประมวลผล การวิเคราะห์ และนำไปที่ได้มาพัฒนาให้เกิดสินค้า บริการ หรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้มีประสิทธิภาพ 

3. ทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

หนึ่งในความได้เปรียบของสมองมนุษย์ที่หุ่นยนต์ หรือเทคโนโลยี AI เข้ามาทำงานแทนไม่ได้ ก็คือ ความคิดสร้างสรรค์ และการคิดค้นพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ สร้างให้เกิดนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ต่อการใช้งาน และการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงธุรกิจ เพื่อส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกที่ไม่เคยหยุดนิ่ง มนุษย์เงินเดือนที่อยู่รอดได้จึงต้องเร่งพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมให้มีติดตัวไว้ 

4. ทักษะการปรับตัวและยืดหยุ่น

ความเปลี่ยนแปลงทุก ๆ วินาที จะกลายเป็นตัวเร่งที่สำคัญที่จะทำให้คนทำงานยุคใหม่ต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัว มีความยืนหยุ่น ไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิม ๆ ที่อาจจะกลายเป็นอุปสรรคที่ทำให้ตัวเอง รวมทั้งองค์กรไม่สามารถเติบโต หรือถูกกลืนกินจากการแข่งขันที่มีความรุนแรง ตามสภาวะแวดล้อมที่ต้องเร่งรับ เพื่อให้ทันกับความต้องการ ทักษะการปรับตัว การมองหาโอกาสที่ซ่อนอยู่ในวิกฤติ จึงเป็นอีกปัจจัยที่จะทำให้สามารถอยู่รอดได้ 

5. ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เมื่อความรู้แบบเดิม ๆ หมดอายุเร็วขึ้น หากหยุดนิ่งอยู่กับที่ โอกาสที่คนทำงานที่มีพฤติกรรมแบบนี้จะถูกปลดระวาง เพื่อนำเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่จะมีสูงขึ้น ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงเป็นรูปแบบการพัฒนาตัวเองที่จะต้องศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพราะข้อมูลในยุคหนึ่ง เมื่อผ่านระยะเวลาไป ก็อาจจะไม่สามารถนำมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกต่อไป การอัพเดทองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่สอดคล้องต่อสภาพแวดล้อม รวมทั้งการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการเรียนรู้ ก็เป็นสิ่งจำเป็น ที่จะกลายเป็นวิถีชีวิตแบบใหม่

เพราะรายได้จากการทำงานประจำ เป็นแหล่งสร้างเงินช่องทางเดียวของใครหลาย ๆ คน แน่นอนว่าการจะอยู่รอดได้ในโลกที่มีการแข่งขันสูงขึ้นเรื่อย ๆ จำเป็นต้องมีทักษะที่จำเป็นต่าง ๆ ดังที่นำมาบอกเล่าแนะนำกัน หากไม่ต้องตกยุค หรือโดนกลืนกิน การเร่งพัฒนาตัวเองตั้งแต่วันนี้ เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถพร้อมที่จะแข่งขันกับพนักงานคนอื่น ๆ ได้ จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้ต้องการอยู่รอดต้องทำทันที เพราะไม่อย่างนั้น อาจจะสายเกินไป

อ่านเพิ่มเติม: ดัชนีชี้วัดความยั่งยืน

เรื่องที่คล้ายกัน

Leave a Comment