รวม 5 ทักษะผู้ประกอบการ พื้นฐานที่ควรมี เพื่อสร้างความสำเร็จในธุรกิจ

by kanlongthun
ทักษะผู้ประกอบการ

ในยุคดิจิตอล ดิสรับชั่นที่เทคโนโลยีเข้ามาช่วยสร้างโอกาสแก่ผู้ประกอบการหน้าใหม่  ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ พนักงานประจำ ก็สามารถก้าวเข้ามาเป็นนักธุรกิจได้ โดยไม่ต้องมีต้นทุนสูงเหมือนเช่นในอดีต แต่การจะเติบโตสร้างความสำเร็จแก่ธุรกิจได้นั้น กลับไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่หลายคนคิด เพราะจำเป็นต้องอาศัยทักษะผู้ประกอบการต่าง ๆ มากมาย เป็นส่วนประกอบที่จะทำให้กิจการไม่ใช่เพียงแค่อยู่รอดไปวันๆ เท่านั้น แต่ต้องเติบโตได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน โดยผู้ที่จะผันตัวเองมารับบทผู้ประกอบการ

จำเป็นต้องมีทักษะผู้ประกอบการพื้นฐานอะไรติดตัวบ้าง มาศึกษาพัฒนาตัวเองไปด้วยกัน 

1. ทักษะการขาย

เรียกได้ว่าไม่มีธุรกิจใดเกิดขึ้นมาได้ โดยไม่ได้ผ่านการขาย ซึ่งการขายนั้นไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่สินค้าหรือบริการเท่านั้น การขายในที่นี้ยังหมายรวมถึงแนวคิด วิธีการ แผนธุรกิจที่ต้องนำไปเสนอขายแก่นักลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมไปถึงพนักงานในองค์กร ที่ต้องเข้าใจ เห็นพ้อง และพร้อมจะจับมือขับเคลื่อนให้ธุรกิจเดินหน้าไปด้วยกัน ทักษะการขายจึงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการควรเรียนรู้ และพัฒนาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงเสมอ

2. ทักษะด้านการตลาด

แม้จะมีสินค้าและบริการที่ดี แต่ขาดแผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพช่วยส่งเสริมให้เกิดยอดขาย อีกหนึ่งทักษะที่ผู้ประกอบการต้องเรียนรู้ และฝึกฝนให้เกิดความเชี่ยวชาญ นั่นคือ ทักษะการวางแผนด้านการตลาดในเชิงกลยุทธ์ และการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม เพราะการมีแผนการตลาดที่ดี จะช่วยให้การขายทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้น เป็นการผลักดันให้สินค้าและบริการไปสู่ผู้บริโภค ด้วยความชื่นชอบและประทับใจ  

3. ทักษะด้านการจัดการการเงิน

เงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ เป็นสิ่งที่ต้องวางแผนและดำเนินการอย่างเป็นระบบ ทั้งในด้านรายรับ รายจ่าย กำไร งบประมาณในการลงทุนขยายกิจการ รวมไปถึงเงินทุนสำรองกรณีฉุกเฉิน ที่ต้องบริหารจัดการ จัดสรรอย่างลงตัว ไม่นำมาปะปนกับค่าใช้จ่ายส่วนตัว จนทำให้ธุรกิจขาดสภาพคล่อง ผู้ประกอบการที่เชี่ยวชาญจะต้องบริหารการเงินให้ดีต่อเนื่องสม่ำเสมอ 

4. ทักษะการสร้างแบรนด์

ในยุคที่มีสินค้าลักษณะเดียวกัน คล้ายกันเกิดขึ้นมากมาย ผู้ประกอบการต้องแข่งขันเพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง โดยการสร้างแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร เป็นแบรนด์ที่มีจุดแข็ง ตอบโจทย์ลูกค้า และมีการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีจุดเด่น แตกต่าง พร้อมทั้งสื่อสารสร้างการจดจำ ตอกย้ำตัวตนของแบรนด์ ซึ่งผู้ประกอบการที่จะอยู่ในตลาดได้ตลอดรอดฝั่ง ต้องรู้จักเข้าใจการสร้างแบรนด์ของตนเองเป็นอย่างดี 

5. ทักษะการผลิตและการบริการ  

การสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจ ผู้ประกอบต้องรู้ลึก รู้จริง ในกระบวนการผลิตและการให้บริการ รู้จักการสร้างสรรค์ พัฒนา นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาปรับใช้ เพื่อให้การผลิตสินค้า และการบริการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างรอดเร็ว และมีคุณภาพ มีการควบคุมต้นทุน และบริหารจัดการสินค้าคงคลังอย่างเป็นระบบ เพื่อควบคุมต้นทุน และสามารถผลิตสินค้าและให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง 

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของทักษะพื้นฐานที่ผู้ประกอบการ นักธุรกิจทั้งหน้าเก่า และหน้าใหม่ ควรมีการเรียนรู้ เพิ่มพูนความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง รวมไปถึงสามารถแข่งขันกับคู่แข่งที่พร้อมที่จะช่วงชิงลูกค้าไปได้ตลอดเวลา ความสำเร็จของธุรกิจจะเกิดขึ้นได้ จึงต้องอาศัยทั้งความอดทน พยายาม รวมไปถึงการบริหารต้นทุนต่างๆ ทั้งเงิน เวลา ความสามาถ ที่ประกอบเข้าด้วยกัน เพื่อจะนำพาไปสู่เป้าหมายที่หวังไว้ 

อ่านเพิ่มเติม: ทางลัด 5 ธุรกิจ ลงทุนน้อย กำไรงาม ที่นักธุรกิจหน้าใหม่ควรศึกษา

เรื่องที่คล้ายกัน

Leave a Comment