รวม 5 ทักษะทางธุรกิจ ที่ผู้ประกอบการควรมีติดตัว

by kanlongthun
ทักษะทางธุรกิจ

ในยุคที่ทุกคนต่างหันมาให้ความสนใจในการเป็นผู้ประกอบการ ทำธุรกิจส่วนตัว ทั้งในรูปแบบของอาชีพหลัก และการสร้างรายได้เสริม โดยการจะเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้นั้น จำเป็นต้องมีทักษะทางธุรกิจต่างๆ มากมาย เพื่อนำมาใช้ในการองค์กร บริษัทให้ขยายตัวจากธุรกิจขนาดเล็ก ไปสู่การเป็นบริษัทที่มีความมั่นคง มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค ผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจจึงต้องพัฒนาตนเอง เพื่อให้มีความรู้ความสามารถมาขับเคลื่อนองค์กรธุรกิจของตัวเอง

5 ทักษะทางธุรกิจที่ผู้ประกอบการควรมีติดตัว มีอะไรบ้าง มาติดตามกันได้เลย  

1. ทักษะด้านการบริหารการเงิน และบัญชี

ภาคธุรกิจขับเคลื่อนด้วยเงิน ดังนั้น ทักษะที่สำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจที่จะขาดไม่ได้ นั้นคือ เรื่องการบริหารการเงิน และบัญชี ซึ่งผู้ประกอบการควรมีความรู้แม้จะไม่ถึงขั้นเชิงลึก แต่ควรมีความรู้พื้นฐานที่สามารถอ่านงบการเงินบริษัทได้เข้าใจ จัดการสร้างกระแสเงินสดหมุนเวียนแก่ธุรกิจได้ เข้าใจงบกำไรขาดทุน ซึ่งจะทำให้เข้าใจสถานะทางการเงินของบริษัท และหาวิธีจัดการต่อปัญหา และขยายโอกาสสร้างรายได้เพิ่มขึ้นได้

2. ทักษะการจัดการธุรกิจ

ในองค์กรธุรกิจหนึ่งๆ ประกอบด้วยหน่วยงานย่อยๆ มากมายที่ต้องอาศัยทักษะในการบริหารจัดการ เพื่อให้ทุกฝ่ายทำงานประสานกันได้อย่างลงตัว ทำให้ธุรกิจเดินหน้าไปได้อย่างราบรื่น ผู้ประกอบการที่ทำหน้าที่ควบคุมดูแลพนักงานแต่ละแผนกจึงต้องมีทักษะในการจัดการทางธุรกิจ เข้าใจมองเห็นภาพรวมในการดำเนินธุรกิจ และสามารถจัดการต่อปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบ 

3. ทักษะการเจรจาต่อรอง 

โอการแห่งชัยชนะทางธุรกิจ มาจาการทักษะการเจรจาต่อรองที่เหนือชั้น เพื่อโน้มน้าวลูกค้า พันธมิตรทางการค้า ผู้ให้บริการวัตถุดิบ รวมไปถึงภาคส่วนต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในกระบวนการผลิต การให้บริการ ซึ่งการเจรจาต่อรอง เพื่อสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ จำเป็นต้องฝึกฝน เทคนิคต่างๆ ที่จะโน้มน้าวใจให้อีกฝ่ายมองเห็นคุณค่าที่จะได้รับ และยอมร่วมมือตามข้อตกลงที่ได้นำเสนอ 

4. ทักษะการสื่อสาร

ในทุกกระบวนการที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ จำเป็นต้องอาศัยทักษะการสื่อสารเป็นพื้นฐาน ในการบอกเล่า ชี้แจง ขอความร่วมมือ โน้มน้าวใจ ปลุกใจ สร้างความเชื่อมั่น ถ่ายทอดความห่วงใย การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ไปสู่เป้าหมาย ผู้ประกอบการที่มุ่งหวังจะทำให้องค์กรธุรกิจของตนเองเติบโตแบบไม่หยุดยั้ง ยิ่งต้องฝึกฝนทักษะการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ เข้าถึงใจทุกคน  

5. ทักษะการตัดสินใจ  

ในแต่ละวัน การเป็นเจ้าของธุรกิจมีเรื่องให้พิจารณาตัดสินใจมากมาย โดยแต่ละเรื่องจำเป็นต้องใช้ความรวดเร็ว เพราะแค่พลาดเพียงเสี้ยววินาที ก็อาจจะหมายถึงโอกาสทางธุรกิจที่จะสูญหายไปได้ การตัดสินใจที่เฉียบคม มองเห็นถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับ รวมไปถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ใคร่ครวญเปรียบเทียบได้ชัดเจน เป็นทักษะที่เหล่าคนทำธุรกิจต้องเรียนรู้ ฝึกฝนให้มีความชำนาญ  

ในโลกธุรกิจที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ผู้ประกอบการ หรือเจ้าของ เป็นเสมือนหัวเรือใหญ่ที่จะชี้ทิศทางขององค์กรไปสู่ความสำเร็จ หรือความล้มเหลว การพัฒนาทักษะที่จำเป็นอย่างเสมอ ให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลง จะเป็นพื้นฐาน และบันไดที่จะนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ในโลกการค้า และธุรกิจ ทำให้ผู้ประกอบการที่มีทักษะเพียบพร้อม ก้าวไปเป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับ และทุกคนพร้อมร่วมมือในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม: แนะ 5 วิธีกู้เงินลงทุนทำธุรกิจอย่างไร ให้ผ่านฉลุย

เรื่องที่คล้ายกัน

Leave a Comment