ส่อง 5 ทักษะด้าน IT ที่ผู้ประกอบการ นักธุรกิจควรรู้ เพื่อปั้นคนรับการเติบโต

by kanlongthun
ทักษะด้าน IT

ในโลกที่มีเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งทำให้เกิดการปฏิวัติ พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคปรับตัวตามไปด้วย บุคลากรที่มีทั้งความรู้ ประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ เหล่านี้มาปรับใช้ เพื่อทำให้ธุรกิจมีจุดแข็ง หรือข้อได้เปรียบที่สามารถนำไปต่อสู้กับผู้แข่งขันที่มีอยู่มากมายในตลาดที่ฟาดฟันกันอย่างดุเดือดได้ ในปีนี้ และอนาคตข้างหน้า ทักษะด้าน IT แบบไหน ที่ผู้ประกอบการ หรือนักธุรกิจควรรู้ เพื่อสรรหาคนที่มีความพร้อมมาเป็นขุมพลังในการสนับสนุนการเติบโตของภาคธุรกิจรองรับเทรนด์โลก

มาติดตามทักษะด้าน IT ไปพร้อม ๆ กันว่าทักษะที่ควรจับตา และเร่งพัฒนามีอะไรกันบ้าง 

1. ทักษะด้าน Data Science 

เพราะข้อมูลต่าง ๆ ถือเป็นขุมทรัพย์ที่ทรงพลังในการนำมาต่อยอดเพื่อการพัฒนาธุรกิจ ในยุคที่จำเป็นต้องสร้างความแตกต่าง และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้แบบตรงใจมากที่สุด ทักษะด้าน Data Science จึงเป็นสิ่งสำคัญที่มีผลอย่างมากต่อการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันให้กับธุรกิจ การมีบุคลากรหรือพนักงานที่มีความสามารถ เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรง จะช่วยให้สามารถนำข้อมูลที่เก็บมาอย่างมากมาย นำมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจได้อย่างมหาศาล 

2. ทักษะการพัฒนา Mobile Application

โทรศัพท์มือถือ อาจเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอวัยวะที่สำคัญต่อร่างกายไปแล้วก็ได้ เพราะรวบสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ไว้มากมาย ทำให้ชีวิตในปัจจุบันง่ายดายมากยิ่งขึ้น เพียงกดเข้าไปใน Application ต่าง ๆ ก็สามารถเข้าถึงบริการ และข้อมูลที่หลากหลาย ช่วยลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก เสียเวลาในการเดินทาง หรือค่าใช้จ่ายลงไปได้เป็นอย่างมาก ธุรกิจยุคต่อไป จึงต้องมีการนำ Mobile Application ที่มีประสิทธิภาพ และตอบสนองสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า ผู้ที่มีทักษะด้านนี้ จะเป็นที่ต้องการขององค์กรธุรกิจอย่างมาก 

3. ทักษะด้าน AI 

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence ซึ่งมีความฉลาด และแม่นยำ จะเข้ามาแทนที่แรงงานคน ในกลุ่มงานที่ต้องการความถูกต้อง และสามารถทำงานได้แบบไม่มีข้อจำกัดด้านเวลา ซึ่งผู้ที่มีความถนัด มีความรู้ และประสบการณ์ในด้านนี้ จะช่วยสนับสนุนให้องค์กรสามารถพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ภายในองค์กร และทำให้ลูกค้าได้มีโอกาสรับบริการที่ดีขึ้น ภายใต้ความสะดวก สบาย และแก้ไข Pain Point ต่าง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์แบบ  

4. ทักษะด้าน Machine Learning 

เทคโนโลยีสมองกลต่าง ๆ ต้องการผู้ที่มีความรู้ในการสร้างโปรแกรม หรือทำความเข้าใจกระบวนการในการปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือ เครื่องจักร ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุนทางธุรกิจ และกำจัดปัญหาต่าง ๆ ที่ส่งผลให้กระบวนการผลิตเกิดการสะดุด ขาดความต่อเนื่อง ช่วยเพิ่มประสิทธิผล ทำให้เวลาที่มีอยู่อย่างจำกัด แต่ได้ผลงานที่มีคุณภาพ และจำนวนมากยิ่งขึ้น บุคลากรที่มีความเป็นมืออาชีพด้านนี้ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ไม่มากนัก จะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 

5. ทักษะด้าน Internet of Thing 

เมื่ออุปกรณ์เครื่องใช้อิเลคทรอนิกส์ต่าง ๆ สามารถเรียนรู้ สื่อสาร และทำความเข้าใจซึ่งกันและกันได้ นี่จะเป็นการปฏิวัติ และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์ให้เปลี่ยนแปลงไปอีกขั้น เมื่อชีวิตสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยที่ไม่ต้องมานั่งบริหารจัดการสิ่งต่าง ๆ ด้วยตัวเอง อุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถเชื่อมต่อเข้าถึง และสั่งการสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลา เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์อื่น ๆ ได้ แรงงานที่เป็นกูรูด้านนี้ จะช่วยทำให้องค์กรมีจุดแข็งที่จะเป็นแต้มต่อ ทำให้สามารถสู้กับคู่แข่งได้ 

ทักษะด้าน IT เหล่านี้ จะเริ่มกลายมาเป็นสิ่งพื้นที่ที่องค์กรนวัตกรรมยุคใหม่จำเป็นต้องมี เพื่อสร้างสรรค์ พัฒนาสินค้าและบริการ ที่ตอบโจทย์ และช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการของธุรกิจ รวมไปถึง Pain Point ที่ลูกค้าพบเจอ ให้สามารถคลี่คลายได้แบบสบาย ๆ รวมทั้งช่วยสร้างจุดแตกต่าง ที่ทำให้ลูกค้าสัมผัสได้ถึงประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใคร จนก้าวมาเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมในหมู่ผู้บริโภคยุคใหม่ได้

อ่านเพิ่มเติม: กลยุทธ์ 7 C

เรื่องที่คล้ายกัน

Leave a Comment