แนะ 5 ทักษะการขาย เพื่อนักธุรกิจ พิชิตกำไร

by kanlongthun
ทักษะการขาย

หนึ่งในกลยุทธ์การสร้างความสำเร็จให้กับโลกธุรกิจ ก็คือ การสร้างทีมที่มี ทักษะการขาย ที่ดี เฉลียวฉลาด มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาลูกค้าได้อย่างตรงใจ ดูแลสานความสัมพันธ์ สร้างฐานลูกค้าระยะยาวได้  แล้วความสามารถอะไรบ้างที่ทีมขาย ต้องหมั่นฝึกฝน จนเกิดเป็นทักษะความชำนาญ นำไปสู่การสร้างกำไรแก่องค์กร

มาเรียนรู้ทักษะการขาย ทำความเข้าใจไปพร้อม ๆ กัน 

1. ทักษะการสังเกต และวิเคราะห์ความต้องการลูกค้า 

การเข้าใจสิ่งที่ลูกค้าคาดหวัง และต้องเป็นด่านแรกของการขาย ที่จะทำให้สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการได้ตรงใจแก่กลุ่มเป้าหมาย การไปพบลูกค้า ไม่ว่าจะผ่านช่องทางไหน ทั้งไปพบแบบส่วนตัว การโทรไปนำเสนอข้อมูล จึงต้องวิเคราะห์ความต้องการด้วยการตั้งคำถามที่ลูกค้าพร้อมจะเผยข้อมูล และเตรียมความพร้อมในการตอบข้อโต้แย้ง สร้างความเชื่อมั่น ซึ่งจะนำไปสู่การปิดการขายได้ 

2. ทักษะการวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ความสำเร็จของทีมขาย จำเป็นต้องมาจากการวางแผนร่วมกัน มีเป้าหมายที่ชัดเจน เข้าใจเหมือนกัน จึงจะนำไปสู่การทำแผนการดำเนินการได้ ทุกคนในทีม จึงต้องพัฒนาทักษะขาย ที่ส่งเสริมให้เกิดรายได้ทั้งในด้านการทำงานหาลูกค้าในเชิงรุก เพื่อบุกทำกำไรในระยะสั้น การดูแลลูกค้าทั้งช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการขาย ที่จะเป็นการสร้างฐานลูกค้าให้เติบโต เป็นแฟนพันธุ์แท้

3. ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

เพราะไม่มีใครล่วงรู้หรือพยากรณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการขายได้ ทักษะอีกหนึ่งอย่างที่เหล่าบรรดาเซลล์ทั้งหลายต้องมีติดตัว ก็คือ ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การสร้างสมดุลในการนำเสนอการขายที่รบกวนหรือสร้างความรำคาญแก่ลูกค้า การจัดการต่อปัญหาความผิดพลาดที่เกิดจากการให้บริการ การนำเสนอผลประโยชน์อื่นๆเพิ่มเติม เพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น 

4. ทักษะการเจรจา โน้มน้าวให้ลูกค้าสนใจผลิตภัณฑ์และบริการ

เพราะไม่ใช่สินค้าหรือบริการทุกชิ้นที่จะขายได้ มีลูกค้าต้องการอยู่แล้ว ทักษะที่ขาดไม่ได้ ซึ่งทีมขายต้องฝึกฝน ก็คือ ทักษะการเจรจา โน้มน้าวใจ ด้วยสิทธิประโยชน์ คุณค่าของผลิตภัณฑ์และบริการ การตอบสนองต่อปัญหาของลูกค้าได้อย่างชัดเจน ที่แตกต่างจากคู่แข่ง จนเห็นเป็นภาพอย่างชัดเจนในหัวของลูกค้า ยอดขายก็จะมาแบบไม่เกินเอื้อม 

5. ทักษะการสร้างความสัมพันธ์

การหาลูกค้าใหม่ ยากกว่าการดูแลลูกค้าเก่า การสร้างความสัมพันธ์ ดูแลสอบถาม และให้บริการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ จนเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า จะเป็นโอกาสที่จะสามารถขยายฐานลูกค้าใหม่ได้จากลูกค้าเดิมที่จะเป็นกระบอกเสียงยืนยันถึงคุณภาพของสินค้าและการบริการที่เหล่ากลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ เชื่อใจ และพร้อมก้าวมาเป็นลูกค้าเพิ่มเติม 

ไม่มีทักษะใด ที่เกิดขึ้นได้เอง โดยไม่ได้รับการฝึกฝน ทักษะในการขายก็เช่นเดียวกัน จำเป็นต้องเรียนรู้เพิ่มเติม และหมั่นพัฒนา นำมาใช้อย่างสม่ำเสมอ ทีมขายของทุกองค์กร ก็จะเป็นทีมที่แข็งแกร่ง มีอาวุธพร้อมไปออกรบในสนามธุรกิจที่นับวันจะยิ่งมีความรุนแรงมากขึ้น สามารถกวาดยอดขาย พิชิตกำไรได้อย่างสมภาคภูมิ

อ่านเพิ่มมเติม: จับตา 5 ปัจจัยเสี่ยง ทำเศรษฐกิจไทยติดกับดักรับปี 2565

เรื่องที่คล้ายกัน

Leave a Comment