รวม 5 เหตุผลจูงใจ ทำไมต้องจ้างที่ปรึกษาการเงิน เพื่อปั้นความมั่งคั่งให้สมดังใจ

by kanlongthun
จ้างที่ปรึกษาการเงิน

การใช้จ่ายเงินของคนเรา ดูเผิน ๆ อาจจะเป็นเรื่องที่ง่าย ไม่มีอะไรซับซ้อน แม้แต่เด็กเล็ก ๆ ก็สามารถดูแลจัดการได้  แต่อาจจะไม่มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้สามารถไปถึงเป้าหมายด้านความมั่งคั่งทางการเงินที่แต่ละคนมุ่งหวังได้ อาชีพที่ปรึกษาการเงินจึงเกิดขึ้นเพื่อมาเติมเต็มและแก้ปัญหาของผู้ที่ต้องการมีอิสรภาพทางการเงิน มีฐานะที่มั่นคง สามารถใช้ชีวิตในรูปแบบที่ตัวเองต้องการได้แบบไร้ความกังวล ซึ่งคนทั่ว ๆ ไป หากจัดการวางแผนการเงินด้วยตัวเอง ก็อาจจะผิดพลาด ล้มเหลว หรือช้ากว่าจะเห็นผล

เพราะฉะนั้นมาทำความใจกันดีกว่าว่า 5 เหตุผลจูงใจ ทำไมจึงต้องจ้างที่ปรึกษาการเงิน เพื่อปั้นความมั่งคั่งให้สมดังใจ 

1. หากเราไม่มีความรู้ การพึ่งพากูรูที่รู้จริง มาช่วยเหลือก็จะดีกว่า

ต้องยอมรับกันว่า พื้นฐานความรู้ด้านการบริหารจัดการเงินของคนไทยเรา มีค่อนข้างน้อย แม้ว่าปัจจุบันคนวัยทำงาน วัยรุ่นยุคใหม่ ให้ความสนใจต่อการเกษียณเร็ว เกษียณรวยกันมากขึ้น จึงหันมาสนในศึกษาความรู้ด้านการบริหารความมั่งคั่งกันเป็นจำนวนมาก แต่ก็นับว่าเป็นส่วนน้อยเมื่อเทียบกับอัตราส่วนของประชากรทั้งประเทศ การขาดความรู้ จึงไม่ทราบว่าจะสร้างความมั่งคั่งทางการเงินได้อย่างไร ด้วยวิธีไหน หากเกิดปัญหาจะแก้ไขได้อย่างไร นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมต้องจ้างที่ปรึกษาการเงิน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการวางแผน และสนับสนุนการดำเนินการเข้ามาช่วยดูแล 

2. เรื่องการเงินมีหลากหลาย เราอาจจะบริหารเองได้ ไม่ครบทุกด้าน 

แม้ว่าบางท่านจะพอมีพื้นฐานความเข้าใจในด้านการบริหารรายรับ รายจ่าย การออม การลงทุน แต่หากจะเจาะลึกไปถึงเทคนิคต่าง ๆ ก็อาจจะยังไม่เข้าใจในรายละเอียดต่าง ๆ ที่แฝงอยู่ ซึ่งหากการเดินไปด้วยตัวเอง ก็อาจจะเกิดความผิดพลาด ที่สร้างผลกระทบต่อเงินทุน รวมถึงกระเทือนไปยังชีวิตความเป็นอยู่ หากบริหารเงินที่นำมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน มาลงทุนจนไม่มีเงินเหลือเพียงพอต่อการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 

3. ค่าบริการที่ปรึกษาไม่ได้มีราคาสูง เมื่อเทียบกับความมั่งคั่งจะที่จะได้รับในระยะยาว

ด้วยช่องทางในการเข้าถึงบริการในการให้คำปรึกษาทางการเงินในปัจจุบันมีความสะดวกมากขึ้น มีผู้ให้บริการจำนวนหลายราย ที่ทำให้เกิดการแข่งขัน ทำให้อัตราค่าบริการไม่ได้สูงเหมือนเช่นในอดีต ซึ่งหากเมื่อเทียบกับความมั่นคง มั่งคั่ง ที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว จากการลงมือทำในการบริหารจัดการเงิน การลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ก็ถือว่าเป็นความคุ้มค่าต่อเงินที่ต้องจ่ายให้แก่ที่ปรึกษาทางการเงิน 

4. ช่วยให้เลือกลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสม ไม่โดนหลอกลวง

ในตลาดทุนปัจจุบัน มีผลิตภัณฑ์เพื่อการสร้างเงินให้ทำงานมากมาย ซึ่งแต่ละชนิดก็ล้วนมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป สำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นเรียนรู้และหันมาลงทุน ก็อาจจะเลือกผิด ๆ ถูก ๆ โดยไม่เข้าใจเงื่อนไข หรือปัจจัยแวดล้อมในการส่งเสริมให้เงินเหล่านั้นเติบโต เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมาย และเสี่ยงจะโดนหลอก หากไปพบเจอกับตัวแทนขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่หวังดี มุ่งหวังแต่รายได้แต่เพียงอย่างเดียว การมีที่ปรึกษาการเงินคอยให้คำปรึกษา และเลือกรูปแบบการลงทุนรวมทั้งสินทรัพย์ที่ใช่ให้ก็จะช่วยได้มากขึ้น 

5. ป้องกันความเสี่ยง หากลงทุนด้วยตัวเอง แต่ยังขาดความรู้ที่มากพอ 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน เป็นสิ่งที่ยังใช้ได้ดีอยู่เสมอ เพราะหลายครั้งที่นักลงทุนมือใหม่ ใช้วิธีการลงทุนตามคำบอกเล่าของคนอื่น โดยที่ไม่ได้ศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ จนเมื่อเกิดความผันผวนในตลาด ก็ทำให้เกิดการขาดทุนจำนวนมหาศาล จนสร้างแผลใจที่กรีดลึกจนทำให้หวาดกลัวการลงทุนไปได้ ทางที่ดี หากยังไม่มีความรู้ที่มากพอ การหาที่ปรึกษาการเงินที่ดีมาคอยใช้ไกด์ทางเดินให้ก็จะดีกว่า 

อาชีพที่ปรึกษาการเงินนั้น จำเป็นต้องมีการสอบเพื่อผ่านการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ก่อนที่จะสามารถมาให้คำแนะนำด้านการวางแผนการเงินและการลงทุนแก่ลูกค้าได้ จึงสามารถเชื่อมั่นได้ว่าทุกๆ คำชี้แนะ จะมาจากความรู้ ความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการเพื่อความมั่งคั่งอย่างแท้จริง หากมีเงินลงทุนที่มากพอ ก็ควรจะหาที่ปรึกษาการเงินที่เชี่ยวชาญโดยตรงมาช่วยออกแบบและพัฒนาแผนการเงินที่สอดคล้องต่อเป้าหมาย จะได้ทำให้เงินที่มีอยู่เดิมงอกเงย เป็นทรัพย์สินก้อนโต ที่เลี้ยงชีพไปได้ตลอดชีวิต

อ่านเพิ่มเติม: เคล็ดลับฉบับคนโสด

เรื่องที่คล้ายกัน

Leave a Comment