แนะ 5 วิธี จัดการเงินโบนัสอย่างไร ให้ตอบโจทย์เป้าหมายการเงิน สร้างความมั่นคงให้ชีวิต

by kanlongthun
จัดการเงินโบนัส

นอกจากเงินเดือนที่เป็นรายรับประจำ เงินโบนัสก็เป็นเงินอีกก้อนที่ช่วยสร้างขวัญและกำไรใจให้แก่มนุษย์เงินเดือนได้ โดยเงินที่ได้มาจำนวนมากนี้ การจะสร้างคุณค่าที่ดีและตอบโจทย์เป้าหมายทางการเงิน จำเป็นต้องมีการวางแผนและบริหารจัดการอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำเงินไปใช้จ่ายกับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ หรือการหลงระเริงไปกับสิ่งยั่วยุตามกระแสบริโภคนิยมที่คนทั่ว ๆ ไปมักเป็นกัน ก่อนที่จะนำเงินโบนัสก้อนโตไปใช้ มาเรียนรู้กันดีกว่าว่า เราจะนำไปพิชิตเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นคงมั่งคั่งแก่ตัวเราเองได้อย่างไรกันบ้าง

มาติดตามการจัดการเงินโบนัสไปพร้อม ๆ กันได้เลย 

1. นำไปล้างหนี้คงค้าง หรือหาทางลงทุนเพิ่ม

สำหรับผู้ที่มีหนี้สินติดตัว ไม่ว่าจะเป็นหนี้จากการอุปโภคบริโภค ผ่อนชำค่าสินค้าหรือบริการต่าง ๆ หนี้บ้าน เงินโบนัสที่ได้มา ก็เหมาะอย่างยิ่งจะนำมาล้างหนี้เหล่านี้ให้ลดลง หรือหมดไป เพื่อจะได้แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายรายเดือนให้ต่ำลง มีเงินเหลือมากขึ้นสำหรับการนำไปลงทุนเพิ่มเติมในสินทรัพย์ต่าง ๆ ที่สามารถสร้างเงินให้ทำงาน เพื่อให้เงินโบนัส หรือเงินที่เก็บออมเพิ่มเติมได้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้น 

2. นำไปบริหารจัดการเพื่อดูแลค่าใช้จ่ายรายปี 

ทุกคนมักจะมีรายจ่ายที่ต้องชำระเป็นประจำทุกปี ไม่ว่าจะเป็นภาษีรายได้บุคคลธรรมดา ประกันชีวิต ประกันบ้าน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ การชำระหนี้ กยศ ฯลฯ ซึ่งการได้เงินโบนัสมา ก็สามารถนำมาบริหารจัดการแบ่งแยกเป็นก้อน ๆ เพื่อนำมาใช้สำหรับรายจ่ายประจำปี ทำให้ไม่จำเป็นต้องนำเงินออม หรือรายได้รายเดือนมาจ่ายกับส่วนนี้ ทำให้มีเงินเหลือเพียงพอ ที่จะนำไปทำประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ที่จำเป็นแทน 

3. นำไปสะสมเป็นเงินสำรองกรณีฉุกเฉิน 

สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมีการเก็บเงินกองทุนสำรองฉุกเฉิน เพื่อนำมาใช้จ่ายในเวลาเกิดวิกฤติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการตกงาน โดนลดเงินเดือน หรือเกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด เช่น ประสบอุบัติเหตุ เจ็บป่วยต้องรักษาในโรงพยาบาล ซ่อมแซมบ้าน หรือรถ ซึ่งมักจะต้องใช้เงินจำนวนมาก เงินโบนัสจึงเป็นอีกทางเลือกที่จะนำมาเต็มเต็ม ทำให้มีเงินเก็บในส่วนนี้เพียงพอสำหรับรายจ่ายต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 

4. นำมาเตรียมพร้อมสำหรับวางแผนการจ่ายภาษี

สำหรับผู้ที่มีรายได้ค่อนข้างสูง ซึ่งมีหน้าที่ต้องชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามเกณฑ์ที่กฏหมายกำหนด เงินโบนัสที่บริษัทจ่ายให้ จึงควรที่จะนำมาเตรียมไว้สำหรับการหักภาษีประจำปี ซึ่งแต่ละคนอาจจะมียอดที่ต้องจ่ายแตกต่างกันไปตามจำนวนรายได้ ยิ่งบวกเงินโบนัสเข้าไปด้วย ฐานภาษีที่จำเป็นต้องจ่ายก็อาจจะมียอดที่สูงขึ้นได้เช่นเดียวกัน 

5. นำไปใช้จ่ายคืนกำไรให้ตัวเอง ตามเป้าหมายที่ต้องการ 

ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ทำงานมาหลายคนก็ทุ่มเทพละกำลัง แรงกาย แรงใจให้กับงาน การได้เงินโบนัสมา ก็อาจจะแบ่งส่วนใหญ่ เพื่อนำมาคืนกำไรให้กับตัวเอง ด้วยการซื้อสิ่งของที่ต้องการ ไปท่องเที่ยวต่างประเทศ หรือในประเทศ หรือนำมาทำเป็นกองทุนสำหรับการศึกษาต่อ เพื่อต่อยอดความรู้ของตัวเองให้สูงขึ้น มีคุณวุฒิสำหรับนำไปใช้ในการปรับฐานเงินเดือนได้เพิ่มสูงขึ้นอีกด้วย 

ทั้ง 5 วิธีนี้  คงทำให้มนุษย์เงินเดือนอย่างเรา ๆ ได้มีแนวทางในการบริหารจัดการเงินโบนัส ซึ่งได้มาจากน้ำพักน้ำแรง เพื่อนำไปใช้ให้เกิดคุณค่า ไม่ว่าจะแกตัวเอง แก่ครอบครัว ซึ่งจะช่วยเป็นแรงสนับสนุนในการสร้างความมั่นคง มั่งคั่งทางการเงินให้เกิดขึ้น เพื่อเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุขในการดำเนินชีวิตไม่ว่าในปัจจุบัน หรือในอนาคต

อ่านเพิ่มติม: วางแผนการเงิน

เรื่องที่คล้ายกัน

Leave a Comment