4 ทักษะความฉลาดทางการเงิน ที่คนอยากเป็นเศรษฐีควรเรียนรู้

by kanlongthun
ความฉลาดทางการเงิน

เคยรู้สึกไหมว่าทำไมมหาเศรษฐีมีแต่เงินไหลเข้า แตกต่างกับเราที่มีรายรับเดือนนึงแค่ครั้งเดียว แต่มีรายจ่ายตลอดเดือน ต้องยอมรับกับกฏของเงินที่มีคนกล่าวไว้ว่า “เงินจะวิ่งหาคนที่มีความฉลาดทางการเงินสูงเท่านั้น และจะหลีกเลี่ยงคนที่มีความฉลาด ทางการเงินน้อย” หากเปรียบเทียบ เงินก็เหมือนกับน้ำที่พร้อมจะไหลไปอยู่กับภาชนะที่เก็บน้ำอยู่เสมอ ส่วนภาชนะที่มีรอยรั่ว ย่อมเป็นเหตุให้เงินรั่วไหล ผู้ที่มีความฉลาด ทางการเงินเท่านั้น ที่จะเก็บกักเงินจำนวนมากไว้ได้ แล้วคนกลุ่มนี้เขามีทักษะอย่างไร

มาเรียนรู้ความฉลาดทางการเงินเพื่อก้าวไปสู่เส้นทางเศรษฐีไปด้วยกัน

1. ทักษะการหารายได้

การจะเก็บเงินไว้ได้ เราต้องเริ่มต้นจากการหาเงินมาให้ได้ก่อน ซึ่งแน่นอนว่าการจะสร้างเงินได้ ต้องอาศัยความรู้ และความสามารถที่เรามี  โดยควรสร้างรายได้ให้เพียงพอต่อรายจ่าย รวมไปถึงมีเงินเหลือเก็บ เพื่อนำไปลงทุนเพิ่มเติม สำหรับแหล่งรายได้ที่ควรมีต้องมาจากทั้งการทำงาน เป็นการใช้ความรู้ ความสามารถ และเวลาแลกเงิน รวมไปถึงการให้เงินทำงานผ่านการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ถือเป็นการช่วยผ่อนแรงเราไปด้วยในตัว

2. ทักษะการบริหารรายจ่าย

เรื่องการจ่ายเงิน คงมีหลายคนสงสัยว่า ทำไมต้องเติมทักษะนี้ ในเมื่อมีเงินทุกคนก็ใช้จ่ายกันเป็นอยู่แล้ว แต่ต้องบอกว่าการจ่ายเงินได้ ไม่ได้หมายความว่าจะจ่ายเงินเป็น นั้นคือการบริหารรายจ่ายทั้งรายวัน รายเดือน รายปี ให้สอดคล้องเหมาะสมต่อรายรับที่หามาได้  ซึ่งหัวใจสำคัญอยู่ที่การสร้างสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งเครื่องมือที่จะสามารถนำมาช่วยได้ก็คือ การจัดทำงบการเงิน และบัญชีรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ที่สามารถนำมาใช้ในการวางแผนการใช้จ่าย และการติดตามเส้นทางการไหลออกของเงิน เพื่ออุดรอยรั่ว

3. ทักษะการออม

ความมั่งคั่งที่ยั่งยืน ไม่อาจจะเกิดขึ้นได้เพียงชั่วข้ามคืน การสะสมเงิน จึงเป็นพื้นฐานที่จะนำไปสู่เส้นทางการเป็นเศรษฐี โดยควรสร้างวินัยการออม ซึ่งเริ่มต้นจากการออมก่อนจ่าย อาจจะวางเป้าหมายขั้นต่ำไว้ที่ 10 เปอร์เซนต์ของรายรับที่หามาได้ และควรเป็นการตัดบัญชีเงินออมอัตโนมัติ ด้วยการผูกไว้กับบัญชีเงินเดือนเพื่อให้ตัดเงินเข้าบัญชีเงินออมทันที ตามวันที่กำหนด โดยควรมีตะกร้าเงินออมอย่างน้อย 3 ตะกร้า คือ เงินสำรองกรณีฉุกเฉิน เงินออมเพื่อการเกษียณ และเงินออมเพื่อการลงทน 

4. ทักษะการลงทุน   

ทักษะสุดท้าย เป็นตัวช่วยที่จะทำให้เงินออมงอกเงย ผลิดอกออกผลให้เติบโตยิ่งขึ้น โดยหัวใจสำคัญของการลงทุนให้ประสบความสำเร็จ ควรเริ่มต้นจากการลงทุนในความรู้ เพื่อให้สามารถเลือกเครื่องมือการลงทุนได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม เพราะทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ยิ่งหากขาดความรู้ ความเข้าใจ ยิ่งเพิ่มเปอร์เซนต์ความเสี่ยงให้สูงยิ่งขึ้น โดยควรมีทักษะทั้งด้านการวางแผนการลงทุนให้ได้ผลตอบแทนตามเป้าหมาย การจัดสรรเงินลงทุน รวมไปถึงการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมด้วย 

การก้าวไปสู่การเป็นเศรษฐีใหม่ได้นั้น ทักษะความฉลาด ทางการเงินทั้ง 4 ด้าน ถือเป็นพื้นฐานที่หากยังไม่มี ก็ต้องเร่งศึกษา เรียนรู้ ทำความเข้าใจ เพราะหากขาดทักษะใด ทักษะหนึ่งไป ก็จะไม่สามารถบริหารสร้างความสมดุล ทั้งรายรับ รายจ่าย รวมไปถึงเก็บเงิน เพื่อนำไปต่อยอดผ่านการลงทุนได้  ที่สำคัญที่ขาดไม่ได้คือ การนำความรู้ ทักษะที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ สร้างความสุข ทั้งการหา การใช้ และการทำให้เงินเติบโต 

อ่านเพิ่มเติม: 4 ข้อดี ที่ควรเริ่มลงทุนให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวม

เรื่องที่คล้ายกัน

Leave a Comment