รวม 5 สิ่ง ช่วยปลุกขวัญและกำลังใจให้พนักงานจับมือร่วมสู้

by kanlongthun
ขวัญและกำลังใจ

ปฏิเสธไม่ได้ว่าในองค์กรธุรกิจ พนักงาน หรือบุคลากร เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะทำให้องค์กรเกิดการพัฒนา สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ สร้างกำไรแก่ธุรกิจ การปลุกขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานโดยเฉพาะในช่วงต้นปีนั้น นับเป็นสิ่งที่ทุกบริษัทต้องรีบดำเนินการ เพราะหากพนักงานรู้สึกท้อ สิ้นหวัง ไร้พลังที่จะสู้ต่อ ก็อาจจะนำไปสู่การทยอยลาออก ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน จากการเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ

มาติดตามกันว่าอะไรจะช่วยกระตุ้นขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานกันบ้าง 

1. การเลื่อนตำแหน่ง ขึ้นเงินเดือน และโบนัส

ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เป็นสิ่งพื้นฐานที่พนักงานทุกคนคาดหวังที่จะได้รับการสนับสนุนให้เติบโตตามศักยภาพความรู้ความสามารถ ผ่านการประเมินผลทั้งกลางปี และปลายปีที่มีความยุติธรรม โปร่งใส มีเกณฑ์การประเมินที่สอดคล้องตรงตามภาระงาน (Job Description) นอกจากนั้นยังมีการปรับเงินเดือนตามภาระงานที่มากขึ้น และตำแหน่งที่เติบโตขึ้น รวมไปถึงเมื่อธุรกิจสร้างกำไร การคืนผลกำไรบางส่วนกลับมาเป็นเงินโบนัสให้แก่พนักงาน ก็ถือเป็นสิ่งที่จะช่วยปลุกขวัญกำลังใจให้กับเหล่ามนุษย์เงินเดือนทั้งหลายได้เป็นอย่างดี

2. สวัสดิการและสิทธิพิเศษ

นอกจากเรื่องเงินแล้ว การดูแลอย่างเข้าอกเข้าใจ มีการจัดสวัสดิการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ทั้งประกันอุบัติเหตุ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  เงินช่วยเหลือกรณีพ่อแม่ สามี ภรรยา หรือลูกเสียชีวิต  สวัสดิการอาหารกลางวัน ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ กระเช้าเยี่ยมไข้ สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี  สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้พนักงานมองเห็นถึงความห่วงใยใส่ใจที่บริษัทมีต่อพนักงาน เพราะความรัก ความผูกพันเหล่านี้ จะทำให้คนในองค์กรทำงานได้ระยะยาว ไม่เกิดการเปลี่ยนงานบ่อย ๆ  

3. ทริปสัมมนา ศึกษาดูงาน ท่องเที่ยวขององค์กร

การทำงานอยู่กับออฟฟิสเป็นระยะเวลานาน อาจจะทำให้พนักงานหมดไฟ ขาดแรงบันดาลใจในการพัฒนางาน การจัดทริป นำพนักงานแผนกต่าง ๆ หรือทั้งองค์กร ไปเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ทัศนศึกษา ท่องเที่ยวประจำปี ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยปลุกขวัญ หนุนเติมกำลังใจ ทำให้เกิดความคิดใหม่ ๆ ที่จะนำมาปรับใช้ในการทำงาน สร้างสรรค์ให้เกิดความเปลี่ยนแปลง มีนวัตกรรมที่แตกต่าง แปลกใหม่จากคู่แข่ง ทำให้องค์กรเติบโต สร้างกำไรงดงามให้แก่ธุรกิจได้ 

4. รางวัลและคำชื่นชม

มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ต้องการคำชื่นชม และรางวัล ในการตอบแทนความพยายาม และความทุ่มเท จนเกิดผลสำเร็จ การจัดกิจกรรมเพื่อประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานในโอกาสต่างๆ เช่น พนักงานดีเด่นประจำเดือน ประจำปี  การประกวดผลงานประเภทต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกระตุ้นให้พนักงานเกิดการตื่นตัว มองหาไขว้คว้าความสำเร็จ และมีต้นแบบในการดำเนินรอยตาม 

5. คอร์สอบรมสัมมนาเพิ่มทักษะความสามารถ

โลกธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ความรู้ที่เคยมี เมื่อเวลาผ่านไป ก็อาจจะใช้ไม่ได้กับยุคปัจจุบัน หรือในอนาคต การส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ผ่านคอร์อบรมสัมมนาต่าง ๆ จากวิทยากรที่มีชื่อเสียง เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่การงาน และสอดคล้องต่อความต้องการของพนักงาน 

ทั้ง 5 สิ่งที่กล่าวมา ล้วนแล้วแต่มีส่วนในการเติมเต็มขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานไม่มากก็น้อย ซึ่งองค์กรที่มีฐานเงินเดือนที่เหมาะสม มีโอกาสก้าวหน้าเติบโต มีสวัสดิการที่ดี มีการสนับสนุนให้พนักงานได้พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี้ก็จะหลอมรวมเป็นความสุข ความรัก ความผูกพัน ที่จะทำให้เหล่าพนักงานทุ่มเทจับมือกัน เพื่อสร้างความสำเร็จ โกยผลกำไรให้แก่องค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม: แนะ 5 วิธีบริหารการเงินเพื่อนักธุรกิจ พิชิตรายรับ รายจ่าย สร้างกำไรฉบับใช้ได้จริง

เรื่องที่คล้ายกัน

Leave a Comment