5 หมัดเด็ด Story Telling เล่าเรื่องแบรนด์ยังไงให้เข้าถึงใจลูกค้า

by kanlongthun
Story Telling

การนำเสนอสิ่งต่าง ๆ เพื่อสร้างความสนใจ และทำให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการนั้น จำเป็นต้องอาศัยทักษะการเล่าเรื่อง หรือ Story Telling ที่ดี โดยเฉพาะในด้านการขายสินค้าและบริการ รวมไปถึงการสร้างแบรนด์ให้เข้าไปอยู่ในใจลูกค้า จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพึ่งพาเทคนิคในการผูงโยงเรื่องราวของแบรนด์เข้ากับสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายต้องการรู้ และสร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลง หรือมีการลงมือกระทำอะไรบางอย่างของผู้บริโภค ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร

โดยหมัดเด็ดการเล่าเรื่องด้วยเทคนิค Story Telling ที่จะใช้ฮุกเพื่อให้เข้าถึงใจลูกค้ามีแบบใดบ้าง มาเรียนรู้และลองนำไปปรับใช้กันได้เลย

1. เล่าเรื่องราวของแบรนด์ที่เชื่อมโยงไปสู่ประสบการณ์ดี ๆ ที่ลูกค้าเคยสัมผัส 

โดยปกติแล้วเรื่องราวที่ใกล้เคียง หรือเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราเคยประสบพบเจอ เราก็มักจะมีอารมณ์ร่วมกับเรื่องนั้น ๆ ได้ดี การใช้เทคนิค StoryTelling มาบอกเล่าเรื่องราวในประเด็นต่าง ๆ แก่กลุ่มเป้าหมายก็เช่นเดียวกัน ควรเลือกที่จะผูกโยงในสิ่งที่เป็นปัญหา หรือสิ่งที่ทำให้ลูกค้ารู้สึก หรือสัมผัสได้ว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์กาย ไม่สบายใจ และปิดท้ายด้วยสิ่งที่สินค้า หรือบริการ พร้อมเข้ามาช่วยเหลือ หรือแก้ไข

2. เล่าเรื่องราวที่สะท้อนความยากลำบากซึ่งเป็นบทเรียนที่ทำให้เกิดการพัฒนาที่ดีกว่าเดิม

แม้ว่าความสำเร็จจะเป็นสิ่งที่สวยงามที่ทุกคนใฝ่ฝันและอยากจะไปให้ถึง แต่หากทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างง่ายดาย มีความ perfect ดูดีไปหมด เรื่องราวเหล่านั้น ก็อาจจะไม่ค่อยน่าสนใจ ออกไปในทางเพ้อฝัน แต่หากแบรน์เลือกที่จะหยิบยก บทเรียนหรือประสบการณ์ที่ผ่านมาในการล้มลุกคุกคลาน พบเจอกับปัญหาต่าง ๆ จนสามารถฝึกฝน และพัฒนา จนสามารถยืนหยัดและเติบโต จนมาถึงเส้นชัยได้ ก็จะดึงดูดความสนใจได้มากกว่า

3. เล่าเรื่องราวเส้นทางแห่งความเปลี่ยนแปลง พัฒนาการจนเกิดมาเป็นแบรนด์ที่ปัจจุบัน

เส้นทางชีวิตของคน สินค้า บริการ หรือแม้แต่แบรนด์เองก็ตาม เป็นอีกเรื่องราวที่สามารถหยิบยกมาผูกโยงเป็น StoryTelling ที่เกิดเป็นคอนเท้นต์ที่ทำให้คนเข้าใจในสิ่งที่ต้องการสื่อสารได้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการมองเห็นพัฒนาการ หรือความเปลี่ยนแปลง จากไอเดียเริ่มต้น จนนำไปสู่การสร้างสรรค์พัฒนาให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ สะท้อนผ่านแต่ละยุคสมัย จนกลายมาเป็นแบรน์ สินค้า หรือบริการในทุกวันนี้ ที่มุ่งมอบสิ่งดี ๆ และผู้บริโภค

4. เล่าเรื่องราวที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานที่กลุ่มเป้าหมายสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้

การที่ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายจะค้นหาสินค้า หรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่ง เพื่อซื้อหามาใช้งาน ย่อมต้องเกิดมาจากพวกเค้าเหล่านั้นประสบปัญหา หรือมีสิ่งที่ทำให้เกิดความยากลำบาก ต้องการความสะดวกสบาย หรือการคลี่คลายความทุกข์ใจ StoryTelling ที่ให้แนวทางในการจัดการต่อปัญหา หรือ How To ต่อเรื่องนั้น ๆ อย่างเป็นขั้นเป็นตอน และนำไปใช้เกิดผลได้จริง จึงเป็นอีกเทคนิคการเล่าเรื่องที่แบรนด์สามารถนำไปใช้ได้ 

5. เล่าเรื่องราวที่สนุกสนาน ให้ความบันเทิงแก่กลุ่มเป้าหมาย 

เพราะในแต่ละวันคนเราต้องเผชิญการความเครียด ความกังวลใจ ความสับสนวุ่นวายต่าง ๆ มากมายที่ถาโถมเข้าในชีวิต การบอกเล่าเรื่องราวผ่านเทคนิค StoryTelling ที่ช่วยเป็นมุมมองที่สนุกสนาน สร้างความบันเทิง คลายความเครียด ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย จึงเป็นวิธีการและรูปแบบที่ใช้ได้ดี โดยเฉพาะกับคนไทย ที่ชอบอะไรง่าย ๆ ไม่หนักสมอง และเข้าใจได้ง่าย ไม่ต้องคิดให้ยุ่งยากซับซ้อน 

การสื่อสารเรื่องราวอะไรก็ตาม การนำเทคนิคร้อยเรียงผ่านเรื่องเล่าในแบบ Story Telling มาปรับใช้ ไม่ว่าจะเป็นการเสนอขายสินค้า การนำเสนอไอเดียเพื่อให้ที่ประชุมอนุมัติดำเนินการ การสัมภาษณ์งาน ฯลฯ  ในโอกาสเหล่านี้ สามารถนำเทคนิคดี ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเล่าเรื่อง เพื่อสร้างความสนใจ โน้มน้าวใจ และทำให้เกิดการตัดสินใจ เพื่อลงมือทำการอะไรบางอย่าง จะเกิดผลดี และทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ สร้างประสิทธิผลที่ดีอย่างแน่นอน

อ่านเพิ่มเติม: กู้เงินซื้อบ้าน

เรื่องที่คล้ายกัน

Leave a Comment