แนะเคล็ดลับขายดี กับ 5 วิธี สร้างstory สินค้าและบริการให้น่าสนใจจนคนอยากซื้อ

by kanlongthun
story สินค้า

ในยุคที่ผู้บริโภค หรือลูกค้า มีเวลาในแต่ละวันจำกัด สวนทางกับข้อมูลข่าวสาร ถูกสื่อสารตลอด 24 ชั่วโมง การจะทำให้กลุ่มเป้าหมายสนใจ ติดตาม มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อสินค้าและบริการของธุรกิจ จึงจำเป็นต้องอาศัยเทคนิคในการเล่าเรื่อง หรือ Storytelling ซึ่งเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์มาเป็นตัวช่วย เพื่อสร้างเนื้อหาและถ่ายทอดออกมาอย่างน่าสนใจ ชวนให้ติดตาม ซึ่งผู้เป็นเจ้าของสินค้า ผู้ประกอบธุรกิจ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ สื่อสารการตลาด จำเป็นต้องเรียนรู้ และทำความเข้าใจ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจ

โดยอาศัย 5 วิธีเหล่านี้ มาเป็นตัวช่วยในการสร้างstory สินค้าที่มีเสน่ห์น่าดึงดูดใจ ต้องทำอย่างไรบ้าง มาเรียนรู้ไปด้วยกันเลย 

1. นำประวัติศาสตร์มาเชื่อมโยง

มนุษย์เราชอบเสพเรื่องราวในอดีต ซึ่งถือเป็นความทรงจำที่งดงาม เมื่อกาลเวลาผ่านไป การได้ย้อนรอยหวนกลับมารำลึกอีกครั้ง จึงเป็นอีกเทคนิคในการสร้างเรื่องเล่า ที่สามารถนำมาผูกโยงเข้ากับสินค้า หรือบริการ ที่มีความเกี่ยวข้องกัน อาจจะเป็นด้านกระบวนการผลิต วัตถุดิบที่นำมาใช้ หรือแม้แต่คุณค่า และเสน่ห์ของความเป็นไทยซึ่งผู้บริโภคหรือลูกค้าส่วนใหญ่มีประสบการณ์ร่วมอยู่แล้ว จะทำให้เข้าถึงเรื่องเล่าได้ง่ายยิ่งขึ้น 

2. ส่งเสริมความเชื่อ และศรัทธาในเรื่องต่าง ๆ 

แม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไป แต่ความเชื่อและความศรัทธา ก็จะยังเป็นพฤติกรรมที่อยู่คู่คนไทยเสมอมา โดยเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์ สิ่งลี้ลับ โชคลาง ของขลัง ซึ่งการผูกเรื่องเล่าของสินค้า ให้มีกลิ่นอายของความเชื่อ ความศรัทธา ที่กลุ่มเป้าหมายนับถือ ก็นับเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่จะช่วยสร้างให้สินค้าหรือบริการธรรมดา มีเรื่องราวที่น่าสนใจชวนติดตามได้มากยิ่งขึ้น 

3. ผูกโยงกับผู้ผลิตหรือออกแบบที่มีชื่อเสียง

บุคคลที่มีชื่อเสียง เป็นบุคคลสาธารณะ มีผู้รู้จักอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญในด้านที่มีความเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับสินค้า ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต ผู้ออกแบบ หรือมีส่วนร่วมในกระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง ที่ทำให้สินค้าและหรือบริการชนิดนั้น ๆ มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น แตกต่าง ไม่ซ้ำใคร แบรนด์ องค์กร ก็สามารถหยิบยกเรื่องราวเหล่านี้ มาบอกเล่าความเป็นมา กว่าจะเป็นสินค้าชิ้นพิเศษนี้ได้ 

4. บอกเล่ากระบวนการผลิตที่เต็มเปี่ยมด้วยความพิถีพิถัน

ผู้บริโภคที่ต้องการสินค้าที่ตอบโจทย์กับปัญหาของตัวเอง มักจะมีความสนใจด้วยว่ากระบวนการผลิตสินค้า หรือการได้มาของบริการนั้น ๆ มีการผ่านกระบวนการต่าง ๆ ที่ต้องอาศัยความละเอียดอ่อน การดูแลใส่ใจ ความพิถีพิถัน กว่าจะได้สินค้าชิ้นนั้น ๆ มาได้ ยิ่งช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าได้ โดยอาศัยเนื้อหาที่ช่วยสื่อสารความพิเศษเหล่านี้ 

5. สื่อสารแหล่งกำเนิดวัตถุดิบที่อุดมไปด้วยคุณภาพ 

สำหรับสินค้า หรือบริการที่มีจุดเด่นด้านวัตถุดิบที่นำมาใช้ในกระบวนการต่าง ๆ นี่ถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการนำมาสร้างสรรค์เป็นเรื่องเล่า ที่อธิบายรายละเอียดต้นกำเนิดของวัตถุดิบ ส่วนผสมต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการผลิต เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการชนิดนั้น ๆ มีเอกลักษณ์เฉพาะแบรนด์ และเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคสามารถจดจำ และเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือ สำหรับนำไปใช้ส่งเสริมให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ 

การสร้างstory สินค้าอย่างมีชั้นเชิง แต่ยังคงเป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย จะช่วยทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ดูธรรมดาทั่วไป กลับมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ดึงดูดความสนใจให้ผู้บริโภคค้นหา และอยากลองนำมาใช้ ซึ่งช่วยให้สามารถสร้างยอดขายสินค้าได้ โดยที่ไม่จำเป็นต้องลงทุนเพิ่ม นับเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การตลาด ที่มีคุณค่า ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ สร้างประโยชน์ต่อการทำธุรกิจได้

อ่านเพิ่มเติม: ลูกค้าไม่พอใจสินค้า

เรื่องที่คล้ายกัน

Leave a Comment