ชูไม้เด็ด 5 เทคนิค Music Marketing ปั้นแบรนด์ให้ดัง โดนใจ ใครๆ ก็จำได้

by kanlongthun
Music Marketing

“ชนใดไม่มีดนตรีกาล ในสันดานเป็นคนชอบกลนัก” วลีนี้คงเป็นเสียงสะท้อนได้ดีว่า มนุษย์ส่วนใหญ่มักเป็นคนมีดนตรีในหัวใจ ซึ่งพฤติกรรมและความชื่นชอบนี้ ก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการทำการตลาดเพื่อโปรโมทแบรนด์ สินค้าและบริการ ผ่านกลยุทธ์ MusicMarketing ซึ่งเป็นการนำบทเพลง เสียงดนตรี มาสร้างเป็นโฆษณา หรือแคมเปญประชาสัมพันธ์ สร้างภาพจำให้กับแบรนด์ต่าง ๆ ที่เรามักจะจดจำและร้องตามกันได้แบบไม่ผิดเพี้ยน เพราะเสียงเพลงเหล่านี้เข้าไปอยู่ในใจ โดยขั้นตอนที่จะนำ MusicMarketing มาปรับใช้ เพื่อสื่อสาร สร้างการรับรู้ และทำให้ผู้บริโภคจดจำได้อย่างขึ้นใจ

Music Marketing ต้องทำอย่างไรกันบ้าง มาติดตามกันได้เลย 

1. ทำความเข้าใจในตัวตนของแบรนด์ตัวเองให้ชัดเจน

ในทุกครั้งที่จะเริ่มต้นทำการตลาด สิ่งสำคัญที่ต้องหันมาทบทวนและทำความเข้าใจอยู่เสมอ ก็คือตัวตนที่แท้จริงของแบรนด์เป็นอย่างไร กำลังจะเดินไปในทิศทางไหน ต้องทำอะไรเพิ่มเติม และเป้าหมายที่ต้องการคืออะไร เพื่อให้แน่ใจว่าในทุก ๆ การดำเนินการจะสะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ จุดเด่นของแบรนด์ สินค้า หรือบริการออกมาได้อย่างน่าประทับใจ และใช่ในแบบที่องค์กรธุรกิจต้องการ 

2. เรียนรู้ วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย เพื่อการสื่อสารที่โดนใจ

การสื่อสารในเรื่องใด จำเป็นต้องเข้าใจกลุ่มเป้าหมายก่อนเสมอ โดยควรเรียนรู้ ทำการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะเป็นลูกค้า เพื่อค้นหาว่าเขาเหล่านี้มีความสนใจ ชื่นชอบ หลงใหลในสิ่งใด ที่มีความเชื่อมโยงต่อสินค้าหรือบริการ และเป็นการสร้างประสบการณ์ที่สามารถนำมาผสมผสานได้อย่างสอดคล้องกลมกลืน ไม่ขัดต่อความรู้สึก จนทำให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายขัดหูขัดตา 

3. ออกแบบอารมณ์และความรู้สึก เพื่อสะท้อนความเป็นแบรนด์ ดึงดูดใจกลุ่มผู้บริโภค

การจะนำดนตรีมาเชื่อมร้อย เพื่อให้เข้าถึงใจผู้บริโภคได้นั้น จำเป็นต้องมีการออกแบบอารมณ์และความรู้สึก หรือ Mood & Tone ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับสิ่งที่แบรนด์ต้องการ เพื่อเป็นการออกแบบภาพจำ ที่สะท้อนความเป็นตัวตอนของสินค้าหรือบริการชนิดนั้น ๆ รวมทั้งทำให้ผู้บริโภคมีประสบการณ์และความรู้สึกร่วมไปทุกครั้งที่ได้ยินเสียงดนตรี หรือบทเพลงที่ได้สร้างสรรค์ขึ้น 

4. บริหารช่องทางการสื่อสาร ให้สอดคล้องต่อพฤติกรรมการเปิดรับของลูกค้า

การจะทำให้การตลาดแบบ MusicMarketing เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้จำนวนมากและรวดเร็ว จำเป็นต้องมีการวางแผนนบริหารช่องทางการสื่อสาร โดยยึดโยงกับช่องทางที่ผู้บริโภคมีพฤติกรรมในการเปิดรับ โดยควรออกแบบสื่อต่าง ๆ ที่เรียงร้อยดนตรีหรือบทเพลงเข้าไปอย่างสอดคล้องกลมกลืน กลุ่มเป้าหมายเสพ และเข้าใจได้ง่าย มีความสั้นยาวที่เหมาะสมต่อแต่ละแพลตฟอร์ม และส่งเสริมให้เกิดการแบ่งปันไปสู่ผู้อื่น เพื่อสร้างให้เกิด Viral Media ที่จะช่วยทำให้งบประมาณการลงทุนผลิตคอนเท้นต์เหล่านี้คุ้มค่าสูงสุด 

5. สร้างสรรค์เนื้อหาให้สั้น กระชับ เข้าใจง่าย ตรงประเด็นที่ต้องการพูด 

ข้อความ หรือเนื้อเพลง ที่จะนำมาเรียงร้อยนั้น นอกจากจะเป็น Key Message สำคัญที่แบรนด์ต้องการจะพูดถึง สื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายแล้ว ควรมีการเลือกสรรคำที่มีความหมายตรงใจ สั้น กระชับ เข้าใจง่าย คุ้น และติดหูได้เร็ว เพื่อให้ทุกครั้งที่ได้ยิน จะทำให้ผู้บริโภคระลึกถึงแบรนด์ได้ทันที มีประสบการณ์และภาพจำที่ดีต่อแบรนด์ไปในระยะเวลาที่ยาวนาน 

การนำดนตรี หรือบทเพลงมาใช้ในการทำการตลาดผ่านกลยุทธ์ Music Marketing ยังคงใช้ได้ดี มีความคลาสสิคไม่ล้าสมัย เพียงแค่รู้จักปรับใช้ให้เหมาะสม สอดคล้องกับลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ทุก ๆ เนื้อหาที่มีการสื่อสาร จะบ่งบอกความเป็นตัวตนที่แท้จริงของแบรนด์สินค้าและบริการ รวมไปถึงการสร้างภาพลักษณ์ และการจดจำ ที่จะทำให้ผู้บริโภคสามารถจดจำ และมีความประทับใจต่อแบรนด์นั้น ๆ ตลอดไป

อ่านเพิ่มเติม: เศรษฐีรุ่นจิ๋ว

เรื่องที่คล้ายกัน

Leave a Comment