5 ขั้นตอน Marketing Analysis ที่ควรคิดและลงมือทำ ก่อนเริ่มต้นธุรกิจ

by kanlongthun
Marketing Analysis

ในการขายสินค้าหรือบริการ ความเข้าใจตลาด เป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจอยู่รอด และสามารถเติบโตได้ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรง ซึ่งผู้ประกอบการไม่ว่าจะมือใหม่ หรือผ่านการทำธุรกิจมาสักระยะนึงแล้ว อาจจะโฟกัสผิดจุด มุ่งเน้นแต่ด้านการผลิตสินค้า เฟ้นหาวัตถุดิบชั้นดี หรือการทำการสื่อสารโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยไม่มีความเข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า และสภาพตลาด ที่มาจากการทำ Marketing Analysis ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ หรือแม้แต่ฝ่ายการตลาด ได้ทำความเข้าใจถึงเหตุ และความจำเป็นที่ต้องมีการดำเนินการนั้น ๆ เพื่อให้สอดคล้องต่อเป้าหมายสามารถสร้างยอดขายสินค้าได้

ซึ่งมีขั้นตอน Marketing Analysis ที่ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้แบบตรงจุด กับ 5 ขั้นตอนต่อไปนี้ 

1. วางเป้าหมายแห่งความสำเร็จ เพื่อเป็นเข็มทิศทางการตลาด

ทุกๆ การเดินทาง ย่อมจำเป็นต้องมีการวางเป้าหมาย เพื่อให้สามารถเลือกได้ว่าจะใช้เส้นทางไหน เพื่อไปให้ถึงเส้นชัยได้เร็วที่สุด และประหยัดต้นทุน เวลา ให้ได้มากที่สุด ในการทำ MarketingAnalysis ก็เช่นเดียวกัน องค์กรจำเป็นต้องมีการระบุเป้าหมายให้มีความชัดเจน สามารถดำเนินการได้จริง มีตัวชี้วัดสำหรับการประเมินภายหลังจากดำเนินการแล้ว เพื่อใช้ในการปรับปรุงพัฒนา ซึ่งเป้าหมายที่ดี ย่อมนำไปสู่ความสำเร็จที่ต้องการด้วยเช่นเดียวกัน 

2. เรียนรู้ เก็บข้อมูล วิเคราะห์ ทำความเข้าใจในตลาด อุตสาหกรรมธุรกิจที่จะทำ 

ท่ามกลางการแข่งขันทางธุรกิจที่มีความรุนแรง สินค้าและบริการมีความคล้ายคลึงกันจนผู้บริโภคแทบแยกไม่ออก การเรียนรู้ เก็บข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นจากโลกออนไลน์ จากการสัมภาษณ์ผู้บริโภคหรือลูกค้าเป้าหมาย การศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้อง การสอบถามข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานที่มีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าโดยตรง ย่อมจะทำให้เข้าใจลูกค้า รวมไปถึงเข้าใจภาพรวมความต้องการ และสถานการณ์ในอุตสาหกรรม หรือธุรกิจที่กำลังจะทำมากยิ่งขึ้น 

3. ศึกษาข้อมูล เรียนรู้ เจาะกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน 

เพราะการเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ถูกกลุ่ม โอกาสขายสินค้าได้ก็จะลดลง ซึ่งผู้ประกอบการควรมีการศึกษาข้อมูล ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่คาดหวังจะให้เป็นลูกค้า ก่อนที่จะออกแบบหรือผลิตสินค้า ซึ่งจะทำให้ขายได้มากกว่า การผลิตสินค้าขึ้นมาแล้ว มาหาลูกค้าให้เหมาะกับสินค้าในภายหลัง ทำให้ต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูงในการผลักดันสินค้าไปถึงมือผู้บริโภค และสร้างแรงจูงใจให้กลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นมาซื้อสินค้า ในสิ่งที่เขาอาจจะไม่ได้ต้องการ หรือยังไม่ตอบโจทย์ตรงใจ 

4. วิเคราะห์คู่แข่ง เพื่อหาจุดต่าง สร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน

การจะเอาชนะคู่แข่งในตลาดที่มีอยู่มากมายในปัจจุบัน อาจจะไม่ใช่เรื่องง่าย การทำ MarketingAnalysis ด้วยการวิเคราะห์คู่แข่ง ไม่ว่าจะเป็นด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบริการ ด้านราคา การจัดส่ง ช่องทางการขาย การทำการตลาด เพื่อเฟ้นหาจุดแตกต่างที่คู่แข่งยังไม่มี และเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการ เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน ที่จะเป็นการสร้างประสบการณ์และความประทับใจ เพื่อทำให้ลูกค้าจงรักภักดี และกลายเป็นลูกค้าขาประจำ ที่พร้อมบอกต่อแก่ผู้อื่น

5. เข้าใจกฏเกณฑ์ ข้อควรปฏิบัติ และข้อต้องห้ามต่าง ๆ ในการทำธุรกิจ 

นอกจากความเข้าใจในปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า ธุรกิจ และการทำการตลาดแล้ว สิ่งที่ไม่อาจจะละเลย ไม่ทำความเข้าใจก็คือ ด้านกฏเกณฑ์ ข้อควรปฏิบัติ หรือสิ่งต้องห้ามต่าง ๆ ที่จะส่งผลทั้งทางตรง และทางอ้อมต่อธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ภาครัฐ กำหนด ข้อความร่วมมือให้ปฏิบัติ พฤติกรรมความต้องการของผู้บริโภคที่คาดหวังจากผู้ประกอบการ หรือการดำเนินการต่าง ๆ ที่คู่แข่งไม่ทำกัน จรรยาบรรณ คุณธรรมในเชิงธุรกิจก็ยังมีความสำคัญไม่แพ้เรื่องใด ๆ 

จะเห็นได้ว่าการทำ MarketingAnalysis หรือการวิเคราะห์ตลาด จะทำให้ผู้ประกอบการมองเห็นภาพทั้งลึก และกว้าง ทำให้มีความเข้าใจว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรที่จะทำให้ธุรกิจของตัวเอง สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างโดนใจ สร้างจุดแตกต่าง มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำ กับคู่แข่งรายอื่น ๆ ทำให้ลูกค้าสามารถจดจำได้ รวมไปถึงมีคุณธรรมจริยธรรมทางธุรกิจที่จะทำให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งผู้ประกอบการ จำเป็นต้องหมั่นศึกษาเรียนรู้ และปรับปรุงให้ทันสมัยสอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ

อ่านเพิ่มเติม: story สินค้า

เรื่องที่คล้ายกัน

Leave a Comment