5 เคล็ดลับที่ใช่ ใช้ Influencer Marketing อย่างไร ให้ประสบความสำเร็จทางการตลาด

by kanlongthun
Influencer Marketing

ในยุคที่ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย และใกล้ชิด สามารถสื่อสารโต้ตอบ บอกเล่า และถ่ายทอดเรื่องราวทั้งความประทับใจ และไม่พอใจต่อสินค้าหรือบริการ ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียได้อย่างอิสระ เสียงที่สื่อสารจากปากของแบรนด์จึงมีน้ำหนักและความน่าเชื่อถือน้อยกว่าคำพูดหรือคำบอกเล่าจากปากของผู้บริโภคด้วยกันเอง โดยเฉพาะจากคำแนะนำ หรือการรีวิวจาก Influencer ซึ่งเป็นกูรูในด้านนั้น ๆ นี่เองจึงเป็นสิ่งที่จุดประกายให้การตลาดแบบ Influencer Marketing ได้รับความสนใจ และแบรนด์ต่าง ๆ นำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งการจะนำมาใช้ให้ประสบความสำเร็จนั้น จำเป็นต้องได้รับการวางแผน และสร้างความเข้าอย่างลึกซึ้ง

Influencer Marketing มีเรื่องอะไรบ้าง มาค้นหาคำตอบไปด้วยกัน 

1. เข้าใจ และเลือกใช้ Influencer ที่มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแบรนด์และกลุ่มลูกค้า 

การจะสร้างความสำเร็จให้กับการสื่อสารการตลาดโดยใช้ผู้มีอิทธิพลทางความคิดต่อผู้บริโภคหรือที่เรามักจะเรียกกันติดปากว่า Influencer นั้น การเลือกบุคคลที่มีความเชื่อมโยงทั้งต่อตัวแบรนด์ และสอดคล้องต่อความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย เป็นสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจ และเฟ้นหาอย่างเป็นจริงเป็นจัง และปราศจากคิดไปเอง โดยหากต้องการให้เกิดความมั่นใจ ควรมีการทดสอบโดยการสอบถามจากกลุ่มเป้าหมายนั้น ๆ เป็นสำคัญ 

2. ติดตาม Follower ของ Influencer เพื่อสร้างความเข้าใจว่าใช่กลุ่มที่ต้องการหรือไม่

กลุ่มเป้าหมายของสินค้าและบริการ หรือที่แบรนด์ต้องการก็คือ ลูกค้า เมื่อ List รายชื่อ Influencer ที่เกี่ยวข้องเชื่องโยงมาได้แล้ว ควรจะเข้าไปส่องดูว่า Follower ที่มีการติดตามเป็น FC ของบุคคลที่เลือกมาเป็นผู้สื่อสารสร้างแรงจูงใจนั้น ใช่กลุ่มบุคคลที่มีลักษณะสอดคล้องต่อการจะดึงดูดมาเป็นลูกค้าของแบรนด์ที่แท้จริงหรือไม่ พร้อมทั้งทำความเข้าใจว่าสิ่งที่กลุ่มนี้มาติดตาม Influencer เข้าต้องการอยากรู้เรื่องใด ที่ตอบโจทย์ต่อชีวิต และเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่แบรนด์ต้องการนำเสนอ 

3. เปิดโอกาสให้ Influencer ได้ทดสอบสัมผัส ใช้สินค้าหรือบริการ เพื่อการมีประสบการณ์ร่วม

การมีอารมณ์ร่วมที่สัมผัสได้จากการเล่า จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผ่านการสัมผัส หรือมีการทดลองใช้สินค้าหรือบริการชนิดนั้น ๆ จริง  ๆ จึงจะสามารถถ่ายทอดประสบการณ์นั้น ๆ ออกมาได้อย่างสมจริง และไม่เป็นการโกหกหลอกลวงผู้บริโภค ก่อนที่จะให้ Influencer สร้างคอนเท้นต์เพื่อสื่อสารในประเด็นที่แบรนด์ต้องการ จึงควรเปิดโอกาสให้เขาเหล่านั้น ได้คลุกคลีหรือสัมผัสกับตัวตนที่แท้จริงของแบรนด์ให้ได้มากที่สุด 

4. เลือกใช้ Influencer เป็นเครื่องทำการตลาด โดยโฟกัสที่เป้าหมาย ไม่ใช่เพราะกระแส

Me To Marketing เป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ทางการตลาดที่มักจะพบเห็นกันบ่อย ๆ เมื่อกระแสอะไรกำลังได้รับความนิยม แบรนด์ต่าง ๆ ก็มักจะแห่ทำตามกัน จนหาความแตกต่างไม่ได้ การใช้ Influencer มาเป็นตัวช่วยในการสร้างการบอกต่อ หรือ Word of Mount ก็เช่นเดียวกัน ควรให้ความสนใจไปที่เป้าหมายและผลลัพธ์มากกว่า แค่ต้องการตามเทรนด์ เพื่อให้มีเหมือนที่แบรนด์อื่น ๆ มีเท่านั้น 

5. มีเป้าหมายในการทำแคมเปญที่ชัดเจน และวัดผลได้

ก่อนที่จะลงมือทำการตลาดด้วยการใช้ Influencer สิ่งที่ต้องคิดให้รอบคอบ และครบถ้วน ก็คือ การตั้งเป้าหมายทางการตลาดของการทำแคมเปญนั้น ๆ ให้เกิดความชัดเจน และสร้างผลลัพธ์ที่สามารถตั้ง KPI ในการวัดผลได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณ และสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินการในครั้งต่อ ๆ ไปให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กรได้ดียิ่งขึ้น 

Influencer marketing หรือการสื่อสารผ่านผู้มีอิทธิพลทางความคิด เป็นอีกรูปแบบการตลาดหนึ่งที่ได้รับความสนใจและได้รับความนิยมอย่างมาก ซึ่งปัจจัยที่นำมาแนะนำกันนี้ คงทำให้แบรนด์หรือองค์กรต่าง ๆ ได้นำไปทบทวนว่า เป้าหมายที่ต้องการนำ Influencer มาใช้ มีความสอดคล้อง หรือได้มีการดำเนินการให้เกิดความเหมาะสม คุ้มค่า ในสิ่งที่ควรจะเป็นแล้วหรือไม่ หากยัง ก็จะได้นำกลับไปคิดพิจารณาเพื่อวางแผนใหม่ให้ทุก ๆ ครั้งที่จะมีการทำแคมเปญการตลาดรูปแบบนี้ จะทำให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายที่มุ่งหวัง 

อ่านเพิ่มเติม: รู้ใจลูกค้า

เรื่องที่คล้ายกัน

Leave a Comment