เจาะลึก 5 ทักษะจำเป็น สำหรับ Digital Marketer ที่ควรพัฒนา เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ

by kanlongthun
Digital Marketer

ในยุคที่การตลาดออนไลน์กลายเป็นพื้นฐานสำคัญของการขายสินค้ารวมไปถึงการสร้างแบรนด์ให้กับทุกองค์กร DigitalMarketer จึงเป็นตำแหน่งงานซึ่งเป็นที่ต้องการของเกือบทุกองค์กร เพื่อเข้ามาเป็นฟันเฟืองในการวางแผน ออกแบบ และพัฒนากลยุทธ์การตลาด การสื่อสาร ทำให้แบรนด์ สินค้า รวมไปถึงบริการเป็นที่รู้จัก ได้รับการยอมรับในหมู่กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งก้าวไปเป็นขวัญใจที่ทุกคนเลือกใช้ แต่การจะไปถึงจุดนั้นได้ ต้องอาศัยนักการตลาดดิจิตอลที่มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์พร้อมที่งัดมาใช้สู้กับคู่แข่งได้อย่างเป็นสอง แล้วทักษะไหนบ้างที่เป็นสิ่งจำเป็น

มาทำความเข้าใจ Digital Marketer แล้วไปพัฒนาตัวเองกันเลย

1. วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคให้เป็น เห็นโอกาสการขาย

หนึ่งในเรื่องพื้นฐานที่นักการตลาดดิจิตอลต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ก็คือ การเจาะลึกถึงพฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย โดยการบริหารเครื่องมือวิเคราะห์ที่มีทั้งแบบให้ใช้กันฟรี ๆ บนโลกออนไลน์ หรือจะใช้บริการแบบพรีเมี่ยมที่มีค่าใช้จ่ายก็แล้วแต่ว่าองค์กรไหนจะมีความพร้อม โดยการนำข้อมูลเชิงลึกที่ได้มาวิเคราะห์หาความเชื่อมโยง เพื่อนำมาใช้ในการออกแบบกลยุทธ์การตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าเฉพาะกลุ่มได้อย่างตรงใจมากที่สุด 

2. สร้างสรรค์พัฒนาคอนเท้นท์ให้โดนใจ 

ในยุคที่มีเนื้อหาบนโลกออนไลน์มากมายมหาศาล แต่ผู้บริโภคกลับมีเวลาจำกัด เนื้อหาที่จะสามารถดึงดูดกลุ่มเป้าหมายได้ จึงต้องผ่านการวางแผน ออกแบบ และสร้างสรรค์ มาเป็นการเฉพาะ ผ่านการศึกษาวิเคราะห์ว่าข้อมูลแบบไหนที่กลุ่มเป้าหมายต้องการรู้ และแบรนด์ต้องการสื่อสาร รวมไปถึงรูปแบบการนำเสนอ การเล่าเรื่องที่โดนใจ ไม่น่าเบื่อ รวมถึงนำเสนอผ่านช่องทางที่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายติดตามเป็นประจำ 

3. เข้าใจรู้จักด้านการวางแผนกลยุทธ์สื่อสารการตลาด

ความสำเร็จด้านการสื่อสารการตลาดไม่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยไม่ปราศการวางแผน ดังนั้น นักการตลาดดิจิตอลจึงต้องมีความรู้ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด ที่เข้าใจครอบคลุม 360 องศา ตั้งแต่วางเป้าหมาย กำหนดกลยุทธ์ จัดทำแผนการดำเนินการ รวมไปถึงออกแบบวิธีการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพเพื่อนำมาใช้ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 

4. เก็บข้อมูลได้ วิเคราะห์ข้อมูลเป็น ต่อยอดได้ถูกทาง

ในยุคที่ผู้บริโภคมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมาก การวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าแบบรายบุคคล จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้นักการตลาดดิจิตอลสามารถเข้าใจลูกค้าเป้าหมายทุกคนได้เป็นอย่างดี โดยต้องมีทักษะในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ประเมินผล และนำผลที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ซึ่งจะทำให้คลังข้อมูลที่ได้รับการรวบรวมมาเกิดประโยชน์สูงสุด

5. เรียนรู้ และเลือกเครื่องมือการตลาดได้ตอบโจทย์ 

เพราะลูกค้าเป้าหมายของแต่ละองค์กรมีความแตกต่างกันไป ดังนั้น DigitalMarketer ที่ดี จึงควรมีทักษะในการเรียนรู้ และอัพเดทเครื่องมือทางการตลาดใหม่ ๆ ที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเป้าหมาย รวมไปถึงการเตรียมความพร้อม เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน ทำให้องค์กรเป็นผู้นำทางธุรกิจอยู่เสมอ 

หากจะพูดว่า Digital Marketer ยุคใหม่ ไม่สามารถหยุดนิ่งในการพัฒนาทักษะตัวเองก็คงไม่ผิด เพราะหากล่าช้าเมื่อไหร่ ย่อมหมายถึงความเสียเปรียบคู่แข่งจะเกิดขึ้นทันที การเรียนรู้ทักษะพื้นฐานที่มีความจำเป็น รวมทั้งต่อยอดความรู้ อัพเดทเทรนด์ด้านการสื่อสารการตลาด เทคนิคใหม่ ๆ อยู่เสมอ จะทำให้ก้าวไปสู่การเป็นนักการตลาดดิจิตอลชั้นนำ ก้าวหน้าในอาชีพได้ในที่สุด 

อ่านเพิ่มเติม: แนะ 5 ต้นเหตุที่ผู้จัดการฝ่ายขายบริหารทีมไร้ประสิทธิภาพ พร้อมวิธีแก้ไข

เรื่องที่คล้ายกัน

Leave a Comment