รวม 5 เทคนิคData Driven Marketing สร้างความสำเร็จให้ธุรกิจ

by kanlongthun
Data Driven Marketing

การจะสร้างสรรค์ประสบการณ์และตอบสนองความต้องการได้ตรงใจลูกค้าแบบรายบุคคลเพื่อสร้างความแตกต่างเหนือคู่แข่งนั้น หนึ่งในทรัพยากรที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ก็คือ “ข้อมูล” ธุรกิจใดที่ถือครองข้อมูลที่เจาะลึก เข้าใจถึง insight ผู้บริโภคอย่างลึกซึ้ง กิจการนั้นย่อมถือแต้มต่อที่จะสามารถเอาชนะคู่แข่งได้ไม่ยากเย็น Data Driven Marketing จึงเป็นอีกหนึ่งรูปแบบกลยุทธ์การตลาดที่จะมาห่ำหันฟาดฟันช่วงชิงความเป็นเจ้าตลาดในยุคดิจิตอล ซึ่งจะต้องอาศัยเทคนิคอะไรบ้าง เพื่อสร้างความสำเร็จในการนำข้อมูลมาขับเคลื่อนธุรกิจ

มาติดตาม และทดลองนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานของคุณกันได้เลย 

1. วางเป้าหมายให้ชัดก่อนจัดเต็มเรื่องข้อมูล

การจะสร้างความสำเร็จแก่ธุรกิจได้ ต้องเริ่มต้นจากการมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าต้องการไปยืนอยู่ที่จุดไหน โดยควรวางวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องต่อการเติบโตของธุรกิจ เพื่อให้พนักงานในแผนกที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงได้ว่าควรจัดเก็บข้อมูลลักษณะใด รูปแบบไหน ที่จะสามารถนำมาขยายผล สร้างเป็นกลยุทธ์ และแผนการดำเนินการที่ตอบโจทย์ต่อความต้องการของลูกค้า และมีความแตกต่างจากคู่แข่งในธุรกิจประเภทเดียวกัน 

2. วิจัยตลาด เก็บข้อมูลให้รอบด้าน เพื่อความเข้าใจพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย

การทำความเข้าใจต่อพฤติกรรม ความชอบ ความสนใจ การใช้งานของลูกค้าในปัจจุบัน ไม่อาจจะมโน หรือคาดเดา โดยใช้การวิเคราะห์ความน่าจะเป็นได้ วิธีการที่จะนำมาใช้ จึงต้องอาศัยการวิจัยตลาด ผ่านการเก็บข้อมูลจากช่องทางต่าง ๆ ทั้งการสัมภาษณ์ผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย การศึกษาแบบสำรวจความพึงพอใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องหรือใกล้เคียง รวมไปถึงการลงพื้นที่สังเกตพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าในจุดขายต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจ insight ที่แท้จริง 

3. พัฒนาบุคลากรให้มีความเข้าใจ และใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ต้องยอมรับว่า Data Driven Marketing เป็นกลยุทธ์การตลาดรูปแบบใหม่ที่เพิ่งจะมีการพูดถึงและลงมือทำกันอย่างจริงจังมาไม่นานนัก การตามหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาดูแลงานโดยตรงจึงไม่ง่าย วิธีการที่พอจะทำได้ ก็คือ การพัฒนาพนักงานในองค์กรให้มีความรู้ ทักษะ เข้าใจแนวคิดที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน พร้อมทั้งรู้จักการใช้งานซอฟต์แวร์ที่จะช่วยอำนวยความสะดวก ลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก ซับซ้อนลงได้

4. ประมวลผลข้อมูล จัดระบบให้เป็นระเบียบ

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาเป็นจำนวนมาก หากไม่ได้รับการบริหารจัดการ แยกแยะ จัดเก็บอย่างเป็นระบบ และประมวลผลที่ดี ก็จะกลายเป็นข้อมูลธรรมดาที่ไม่มีประโยชน์ใด ๆ ต่อธุรกิจ เพราะฉะนั้น เมื่อเก็บข้อมูลต่าง ๆ ไว้รอบด้านแล้ว ต้องนำมาวิเคราะห์ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งเชิงพื้นฐาน เพื่อติดตามความเป็นมาในอดีต การวินิจฉัยหาสาเหตุที่เกิดขึ้น การพยากรณ์คาดการณ์แนวโน้มในอนาคต รวมไปถึงการวิเคราะห์ทิศทางที่ควรดำเนินการ เพื่อสร้างคุณค่าแก่ธุรกิจ 

5. ขยายผลด้วยการนำ Insight  ไปสร้างกลยุทธ์การตลาดชั้นยอด 

เมื่อได้ข้อมูลเชิงลึก (insight) ของลูกค้า ที่ผ่านการประมวลผลข้อมูลมาได้แล้ว หากไม่ได้มีการนำมาสร้างสรรค์เป็นกลยุทธ์การตลาด และนำมาทำเป็นแผนการดำเนินการที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ พร้อมทั้งลงมือทำอย่างจริงจัง กระบวนการทำงานอย่างหนักที่ผ่านมา ก็อาจจะไร้ค่า ดังนี้ ควรดำเนินการให้ครบวงจรด้วยการนำข้อมูลเชิงลึก มาตั้งสมมุติฐาน และทดลองเพื่อพิสูจน์ว่าจะได้ผลลัพธ์ตามที่คาดคิดหรือไม่ ซึ่งนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นมา อาจจะกลายเป็นแหล่งสร้างรายได้ใหม่ให้กับธุรกิจก็เป็นไปได้ 

Data Driven Marketing ถือเป็นหนึ่งในความจำเป็นสำหรับองค์กรธุรกิจยุคใหม่ ที่ต้องฝ่ากระแสความร้อนแรงในสงครามธุรกิจที่นับวันจะแข่งขันกันดุเดือดมากขึ้น การตลาดเชิงข้อมูล จึงเป็นอาวุธทางการตลาดที่ทรงประสิทธิภาพที่สามารถใช้พิชิตใจลูกค้าได้อย่างอยู่หมัด หากธุรกิจใดช้า ก็อาจจะเสียท่าให้กับคู่แข่งวิ่งนำเข้าเส้นชัยไปก่อนได้ ทางที่ดี จึงควรเร่งมือ เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงในยุค Digital Disruption

อ่านเพิ่มเติม: Soft Skill ที่จำเป็น

เรื่องที่คล้ายกัน

Leave a Comment