รวม 5 วิธีคิด และวิธีทำ เพื่อฉีกกรอบ Content Marketing ให้แตกต่าง โดดเด่น ไม่เหมือนใคร

by kanlongthun
Content Marketing

ด้วยเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย เอื้ออำนวยให้คนยุคปัจจุบันสามารถสื่อสารแบ่งปันเรื่องราวได้ตลอด 24 ชั่วโมง แตกต่างกับสมัยก่อนที่มีช่องทางน้อย บุคคลทั่วไปเข้าถึงได้ยาก นี่จึงเป็นเหตุให้ทุกวันนี้มีคอนเท้นต์มากมายซึ่งคล้าย ๆ กัน ไม่ว่าจะเป็นจากมุมผู้บริโภคด้วยกันเอง หรือแม้แต่จะมาจากฝั่งแบรนด์หรือองค์กร ทำให้ผู้ที่เสพข่าวสารเหล่านั้น ไม่สามารถจดจำ และทำให้ความน่าสนใจน้อยลง การสร้างความแตกต่าง เพื่อให้เกิดความโดดเด่น จนลูกค้าเกิดการเรียนรู้ และมีภาพจำที่ดี จึงเป็นสิ่งที่แบรนด์สินค้าและบริการต้องการ แต่การจะไปถึงจุดนั้นได้ จำเป็นต้องอาศัยทั้งและวิธีคิด และวิธีทำที่ถูกต้องเหมาะสม

Content Marketing ต้องทำความเข้าใจกับเรื่องอะไรกันบ้าง มาเรียนรู้และลองนำไปปรับใช้กันได้เลย 

1. เข้าใจโจทย์ ในการสร้างความแตกต่างของคอนเท้นต์ 

จุดมุ่งหมายที่ชัดเจนของการสร้างความโดดเด่นด้วยคอนเท้นต์ที่แตกต่าง เป็นสิ่งที่แบรนด์หรือองค์กรต้องทำความเข้าใจ และตีโจทย์ให้แตกก่อนว่า ต้องการอะไร เพื่อจะได้ทราบว่าต้นตอของปัญหาที่ต้องการแก้ไขอยู่ที่จุดไหน และจะได้หาวิธีการที่เหมาะสม สำหรับนำมาใช้ในการคลี่คลาย หรือจัดการ Pain Point นั้น ๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า จะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ 

2. มองเห็นภาพผลลัพธ์ที่จะได้จากคอนเท้นต์ที่แตกต่างอย่างชัดเจน

เมื่อได้โจทย์ชัดเจน ก็มาถึงการมองให้ออกว่าแล้วปลายทางของการสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยคอนเท้นต์ที่แตกต่างนี้ จะไปส่งผลให้ผู้บริโภค ลูกค้า หรือกลุ่มเป้าหมายรู้สึก และเข้าใจ และปฏิบัติตอบสนองอย่างไรต่อแบรนด์ ซึ่งควรเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องต่อเป้าหมายที่วางไว้เป็นสำคัญ แต่หากมองแล้วว่า การสร้างความแตกต่างนั้นเป็นเพียงกระแสแค่ชั่วคราว ที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป ก็ควรลองหาวิธีใหม่ที่ดีกว่าแทน 

3. เลือกกลุ่มเป้าหมายที่ใช่ เพื่อสื่อสารได้ตรงกลุ่ม

ในทุกครั้งที่แบรนด์สินค้าหรือบริการ และบริษัทหน่วยงาน ต้องการที่จะสื่อสารเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ควรตั้งต้นด้วยการค้นหากลุ่มเป้าหมายที่ใช่ เพื่อให้ตอบโจทย์ต่อเป้าหมายที่อยากให้เกิดขึ้น การสร้าง Customer Persona ของลูกค้าที่แท้จริงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยได้ เพื่อให้ได้ลูกค้าที่แท้จริง และทุกคนในทีมมองเห็นภาพชัดเจนตรงกัน การวางแผนการทำงานก็จะสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วย 

4. รู้จัก เข้าใจ กลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้งถึงความต้องการคอนเท้นต์ที่ไม่เหมือนใคร

เมื่อได้กลุ่มเป้าหมายที่ใช่ สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อก็คือ การเข้าใจบุคคลเหล่านั้นให้ลึกซึ้ง ด้วยการค้นหา Insight ภายในจิตใจ ที่เกี่ยวข้องกับทิศนคติ ความรู้สึกนึกคิด ความชื่นชอบ  ที่สะท้อนออกมาผ่านพฤติกรรม การเลือกซื้อสินค้าและบริการ ซึ่งจะทำให้ทีมการตลาด และผู้ดูแลในการผลิตคอนเท้นต์สามารถออกแบบและสร้างความแตกต่างให้กับสิ่งที่สื่อสาร พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการในสิ่งที่ลูกค้าอยากรู้และสนใจไปด้วยในตัว 

5. วางแผน ค้นหาไอเดียที่ใช่ เพื่อทำให้คอนเท้นต์แตกต่าง 

เมื่อได้ Insight ที่แท้จริงของลูกค้ามาแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะนำข้อมูลเหล่านั้นมาขยาย ต่อยอดจนเกิดเป็นไอเดียในการพัฒนาคอนเท้นต์ให้มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ในแบบฉบับของแบรนด์ ซึ่งจะทำให้เกิดความแตกต่าง ที่ผู้บริโภค ลูกค้า หรือกลุ่มเป้าหมาย สามารถแยกแยก และจดจำได้ จนกลายเป็นภาพจำที่ทำให้ลูกค้าไว้วางใจ และติดตามเป็นแฟนพันธ์แท้ของสินค้า บริการ หรือแม้แต่ตัวองค์กรเองก็ตาม 

การสร้างคอนเท้นต์ที่แตกต่างในยุคContent Marketing ที่ผู้บริโภคมีพฤติกรรมและความสนใจที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาอาจจะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่การปรับตัวเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็ว จะเป็นตัวช่วยที่ทำให้การออกแบบคอนเท้นต์ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของแบรนด์ได้อย่างชัดเจน ไปพร้อม ๆ กับการตอบสนองโจทย์เนื้อหาที่ลูกค้าต้องการได้แบบโดนใจ เพื่อเป้าหมายในการครองใจผู้บริโภค และพัฒนาให้เกิดคอนเท้นต์ดี ๆ เป็นประจำสม่ำเสมอตลอดไป

อ่านเพิ่มเติม: Story Telling

เรื่องที่คล้ายกัน

Leave a Comment