5 เทคนิคการวางแผนการตลาดอย่างไร สร้างกำไรให้ธุรกิจเติบโต

by kanlongthun
การวางแผนการตลาด

ท่ามกลางสมรภูมิทางการตลาดที่นับวันจะยิ่งร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆ จากปริมาณสินค้าและบริการที่ถูกผลิตขึ้นมามากขึ้น และความแตกต่างน้อยลง การวางแผนการตลาดตั้งแต่เริ่มต้นก่อนเริ่มผลิตจึงเป็นตัวช่วยที่สำคัญซึ่งจะทำให้เจ้าของธุรกิจมีความมั่นใจได้เพิ่มขึ้นว่าสินค้าจะขายได้ พร้อมที่จะสร้างกำไร ทำให้ธุรกิจเติบโตจนติดตลาด แต่กว่าจะไปถึงความสำเร็จในจุดนั้น ต้องมาเริ่มต้นด้วยการวางรากฐานทางธุรกิจให้แข็งแกร่งด้วยการวางแผน การตลาดที่มีประสิทธิภาพกันก่อน

โดยมีเทคนิคการวางแผนการตลาดที่น่าสนใจ พร้อมนำไปใช้ได้ทันที ดังนี้  

1. ระบุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายทางการตลาดให้ชัดเจน จับต้องได้

ความสำเร็จจากการขาย และการสร้างกำไร จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากเจ้าของธุรกิจยังมองไม่เห็นเป้าหมายที่จะไปให้ถึง การกำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายทางการตลาด จึงเป็นเสมือนเข็มทิศที่จะนำทาง พร้อมทั้งช่วยในการเลือกเส้นทางที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถใช้ต้นทุนที่มีอยู่ทั้งเวลา งบประมาณ และบุคลากรอย่างคุ้มค่า โดยการกำหนดเป้าหมายทางการตลาดนั้น ต้องมีความเฉพาะเจาะจง ชัดเจน สามารถวัดผลลัพธ์ได้ ลงมือทำและเกิดขึ้นได้จริง รวมทั้งมีระยะเวลาในการทำให้สำเร็จ 

2. วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน คู่แข่งทางการตลาด 

การแข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างสูสี และสามารถเอาชนะได้นั้น เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหารองค์กร ต้องเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้ง ทั้งในด้านจุดแข็ง ที่ทำให้ธุรกิจตัวเองได้เปรียบ และจุดอ่อน ที่ต้องรีบดำเนินการแก้ไข รวมไปถึงโอกาสที่ส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโต และอุปสรรค หรือความเสี่ยงที่อาจจะกระทบทำให้ธุรกิจสั่นคลอน ซึ่งก็คือการวิเคราะห์ SWOT นั่นเอง  นอกจากการเข้าใจตัวเองอย่างดีแล้ว ควรที่จะเรียนรู้คู่แข่ง เพื่อหาจุดแตกต่าง สร้างจุดขายที่ไม่ซ้ำใคร เพื่อสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า

3. เลือกกลุ่มเป้าหมายให้ตรงกับสินค้าและบริการ

ลูกค้าในปัจจุบันมีความเฉพาะตัวมากยิ่งขึ้น ทั้งในแง่ของพฤติกรรม ความชอบ ความสนใจ ซึ่งอายุ พื้นที่อาศัยอาจจะไม่ได้เป็นข้อจำกัดอีกต่อไป เจ้าของสินค้าและบริการจึงต้องทำความเข้าใจลูกค้าอย่างเฉพาะเจาะจง เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าและบริการนั้นเหมาะสม ตอบโจทย์ช่วยแก้ปัญหาต่อกลุ่มลูกค้ากลุ่มใด  กลุ่มเป้าหมายที่ธุรกิจสนใจ ใช้วิธีใดในการพิจารณาและตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการ การเข้าใจในเชิงลึกเหล่านี้ จะทำให้สามารถสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดมากยิ่งขึ้น  

4. เรียนรู้ ทำความเข้าใจในขั้นตอนการตอบสนองความต้องการของลูกค้า

กว่าจะทำให้ลูกค้าคนนึงตัดสินใจเลือกใช้สินค้าหรือบริการได้นั้น ต้องผ่านขั้นตอนการต่างๆ  ตั้งแต่การทำให้รู้จักสินค้าและบริการ ดึงดูดโน้มน้าวความสนใจให้ลูกค้าชื่นชอบ  และการทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้า และบริการ รวมไปถึงการขยายผลสร้างลูกค้ารายใหม่ๆ ให้กับธุรกิจผ่านการบอกต่อ รีวิว ซึ่งทุกกระบวนการต้องดำเนินการอย่างพิถีพิถัน บนพื้นที่ความเข้าใจในพฤติกรรมและความชอบของลูกค้า 

5. เลือกใช้กลยุทธ์การตลาด และเครื่องมือที่เหมาะสมสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง

การเอาชนะคู่แข่งได้นั้น ความเข้าใจในตัวเอง คู่แข่ง และลูกค้าอาจจะไม่เพียงพอ การเลือกอาวุธ และทำแผนกลยุทธ์ที่เฉียบขาด จึงเป็นตัวช่วยที่จะทำให้สามารถพิชิตชัยชนะได้  โดยกลยุทธ์ที่ธุรกิจนำมาใช้ต้องสอดรับกับความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย อาจจะเป็นการทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขายในช่วงเวลาต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย การให้สิทธิพิเศษแก่ลูกค้าเก่า เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีไว้ การใช้การตลาดออนไลน์ในการขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น ฯลฯ  

ความสำเร็จของการวางแผน การตลาด ต้องมาจากความร่วมมือของทุกแผนกภายในองค์กรธุรกิจที่จะต้องช่วยกันคิด และลงมือทำตามแผนที่วางไว้ ปรับปรุง พัฒนา สร้างสรรค์ให้มีความทันสมัย รองรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ โอกาสในการสร้างกำไร ทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืนก็คงไม่ไกลเกินจะไปถึง

อ่านเพิ่มเติม: แนะ 3 ขั้นตอนวางแผนการลงทุนอย่างไรให้ประหยัดภาษี

เรื่องที่คล้ายกัน

Leave a Comment