5 ข้อคิดเตือนใจ เกษียณเร็วไป อาจจะไม่ได้ดีอย่างที่หวัง

by kanlongthun
เกษียณเร็วไป

การทนทำงานประจำที่ไม่ได้รัก แต่ต้องมุมานุ ฝืนใจทำ เพียงเพราะต้องการเงินมาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเลี้ยงชีพ กลายเป็นหนึ่งในแผลใจ ที่ทำให้วัยทำงานยุคใหม่ ที่รักอิสระ มุ่งหน้าหาวิธีที่จะทำให้ตัวเองสามารถเกษียณอายุงานได้เร็ว โดยยังคงมีเงินใช้จ่ายอย่างเพียงพอ ไปจนกว่าจะเสียชีวิต ซึ่งดูเผิน ๆ สิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นแนวทางที่สร้างความสุขให้กับผู้ที่ต้องการมีชีวิตเป็นของตนเอง โดยปราศจากใครมาบังคับ หรือต้องอดทนทำในสิ่งที่ไม่ต้องการ แต่ในอีกมุม ก็แฝงไว้ด้วยความเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง เพราะหากพลาดพลั้งผิดแผน ก็อาจจะยิ่งซ้ำเติมให้เกิดความทุกข์กาย ทุกข์ใจ

นี่คือ 5 ข้อคิดเตือนใจ ที่ทำให้หลาย  ๆ คนเข้าใจว่าการเกษียณเร็วไป อาจจะไม่ได้ดีอย่างที่หวังเสมอไป 

1. มีระยะเวลาในการสร้างรายรับสั้นกว่าคนอื่น ๆ เสี่ยงเงินเก็บไม่พอใช้

การเป็นมนุษย์เงินเดือนที่ต้องใช้เวลาแลกเงิน อาจจะมอบทั้งความสุข และเจือปนกับความทุกข์บ้างในบางครั้งบางคราว แต่ก็ยังสามารถมอบสิ่งตอบแทนเป็นเม็ดเงิน ที่สามารถนำมาใช้จ่ายตามเป้าหมาย และเก็บออม เพื่อนำไปลงทุนให้เกิดผลตอบแทนเติบโตสู่การบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ต้องการได้ แต่การรีบเกษียณลาออกจากงาน เพื่อมาใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการ ก็จะเป็นการตัดทอนช่วงเวลาในการสร้างรายได้ให้สั้นลงไปด้วย ซึ่งในวันข้างหน้า ก็อาจจะเสี่ยงที่เงินที่หามาได้จะลดน้อยลง จนต้องประหยัด ขาดความสุขได้ 

2. ระยะเวลาในการใช้เงินยาว หากอายุยืน เงินเก็บอาจจะหมดก่อน

เพราะไม่มีใครสามารถคาดเดา หรือทำนายล่วงหน้าได้ว่า ตัวเองจะมีชีวิตอยู่ถึงอายุเท่าไหร่ โดยหากมีสุขภาพแข็งแรง มีอายุยืนยาว สิ่งที่จะตามมาก็คือ ต้องมีเงินใช้จ่ายจำนวนมากขึ้น โดยช่องทางที่สร้างรายรับอาจจะมีน้อยลง หรือไม่มีเลย นี่จึงเป็นสิ่งที่น่ากังวล สำหรับคนที่ตัดสินใจเกษียณเร็ว และนำเงินเก็บที่สะสมมาใช้จ่าย จนหมดไปก่อนที่ตัวเองจะเสียชีวิต ทำให้บั้นปลายที่คาดหวังว่าจะใช้ชีวิตอย่างสุขสบาย อาจกลับกลายเป็นต้องเผชิญกับความยากลำบาก โดยที่ไม่มีทางเลือกอื่น ที่จะต้องสู้ดิ้นรนได้ เพราะร่างกายไม่เอื้ออำนวย

3. ต้องทนแบกรับต้นทุนรายจ่าย ที่ไม่สมดุลกับรายได้ไปอีกหลายปีก่อนที่จะเสียชีวิต

ยิ่งอายุมากขึ้น ก็ยิ่งมีรายจ่ายต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้น ตามความต้องการ ที่จะสร้างรากฐานชีวิตให้มั่นคง การเกษียณหรือลาออกจากการทำงาน ทั้ง ๆ ที่ยังมีความพร้อมในการทำงาน ทั้งในด้านสุขภาพ และสติปัญญา จึงอาจจะเป็นต้นตอของปัญหาที่ต้องทนแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น ต่างกับช่องทางรายรับที่กลับมาน้อยลง หรือไม่มีความสม่ำเสมอ ยิ่งหากมีครอบครัว ลูก ที่ต้องดูแล ก็อาจจะประสบปัญหาการเงินก็ได้เช่นกัน 

4. ในอนาคตอัตราเงินเฟ้ออาจจะสูงขึ้น เงินออมที่มีจะมีค่าลดลง ทำให้ต้องใช้จ่ายจำกัด 

ปัญหาสินค้าต่าง ๆ ราคาแพงขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากเงินเฟ้อ หรือค่าเงินต่ำลง ทำให้เงินจำนวนเท่าเดิมไม่สามารถซื้อสินค้า หรือบริการ ในปริมาณเท่าเดิมได้ นี่ถือเป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงที่จะทำให้ผู้ที่เลือกชีวิตในการเกษียณตั้งแต่อายุยังน้อย ต้องเผชิญกับสภาวะจนลง จากอัตราเงินเฟ้อที่ขยับตัวเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้ต้องปรับแผนการใช้จ่ายใหม่ ใช้ชีวิตอย่างประหยัด และจำกัดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้ต่ำลง ซึ่งอาจจะส่งผลให้ไม่สามารถใช้ชีวิตตามไลฟ์สไตล์ที่คาดหวังไว้ได้ 

5. วันข้างหน้าไม่แน่นอน อาจมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ไม่ได้เตรียมการ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดปัญหาเพิ่ม

สถานการณ์ที่ไม่คาดคิด เหตุสุดวิสัยต่าง ๆ อาจจะเกิดขึ้นได้กับชีวิตของทุกคน แม้แต่ผู้ที่มีการวางแผนล่วงหน้ามาไว้บ้างแล้ว ก็อาจจะมีค่าใช้จ่าย หรือความเสี่ยงบางประเภท ที่หลงลืม หรือละเลย ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองเกิดขึ้นได้ ซึ่งเมื่อประสบก็อาจจะได้รับผลกระทบทางใดทางหนึ่งต่อชีวิต ทั้งการใช้ชีวิตอย่างยากลำบาก การต้องกลับมาด้นรน หาทางแก้ปัญหากันใหม่ ซึ่งการเกษียณเร็วไป อาจจะทำให้หลายคนเผชิญปัญหานี้ได้ 

การเลือกเกษียณอายุการทำงาน ตั้งแต่อายุ 30 หรือ 40 ปี ออกไปใช้ชีวิตอิสระนั้น แม้ว่าจะมีความสุข แต่ก็ต้องอาศัยความพยายาม ความมุมานะอดทน และสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือ การวางแผนอย่างรอบคอบ และรอบด้าน เพื่อให้แน่ใจได้ว่ามีการบริหารจัดการในสิ่งที่จะสร้างผลกระทบต่อรายได้ รายจ่าย การดำเนินชีวิต มีการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้สามารถออกไปใช้ชีวิตตามไลฟ์สไตล์ที่ตัวเองต้องการได้อย่างไร้กังวล แม้ว่าจะต้องเผชิญกับวิกฤติบางอย่างในชีวิต ก็ยังสามารถรับมือได้

อ่านเพิ่มเติม: Ghost Kitchen

เรื่องที่คล้ายกัน

Leave a Comment