มีลูกเมื่อพร้อม กับ 5 เทคนิควางแผนการเงิน เพื่อคู่รักที่อยากมี Baby

by kanlongthun
มีลูกเมื่อพร้อม

การสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์นั้น หลาย ๆ คู่รักก็มักจะต้องการมีทายาทไว้สืบสกุล เป็นโซ่ทองคล้องใจ และไว้ดูแลในยามแก่ชรา แต่การมีลูกโดยไม่ได้เตรียมตัวล่วงหน้า ก็อาจจะนำปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการเงิน ซึ่งสร้างความเครียด หนักใจ จนอาจจะกระทบไปถึงการใช้ชีวิตคู่ได้เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นการมีลูกเมื่อพร้อม ด้วยการวางแผนในด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และรอบด้าน เตรียมการด้านการเงินในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถคลายความกังวลใจ สามารถเลี้ยงดูลูกน้อย และใช้ชีวิตพร้อมหน้าพร้อมตากันอย่างมีความสุข

เราขอแนะนำเทคนิควางแผนการเงินแบบง่าย ๆ มีลูกเมื่อพร้อม ที่คู่รักที่อยากมี Baby สามารถนำไปใช้ได้จริง

1. ศึกษาข้อมูลสิ่งที่ต้องดูแลเมื่อภรรยาตั้งท้อง และคลอดลูก พร้อมค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียม 

เมื่อเริ่มมีลูกแน่นอนว่าจะมาพร้อมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ต้องมีเงินสำรอง หรือมีแหล่งรายได้ที่เพียงพอต่อการนำมาสนับสนุนด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ค่าฝากครรภ์ และค่าคลอดบุตรในโรงพยาบาล การเลี้ยงดู หากไม่สามารถมีเวลาเลี้ยงเองได้ ก็จำเป็นต้องจ้างพี่เลี้ยง ค่านม ค่าขนม ค่าอาหาร ค่าฉีดวัคซีน รักษาพยาบาลหากเจ็บป่วย ทุนการศึกษา ค่าเสื้อผ้า ของใช้ ซึ่งมีความจำเป็นในแต่ละช่วงวัยของลูกน้อย โดยคู่รักควรประมาณการณ์ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เหล่านี้ และมีเงินสำรองไว้ เพื่อจะได้มีขาดสภาพคล่อง 

2. วางแผนการเงินเพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อชีวิตครอบครัวที่สุขสบาย

เมื่อลูกเติบโตขึ้น การสร้างความมั่นคงแก่ครอบครัว สร้างความสะดวกสบาย เพื่อสร้างความสุขแก่ทุกคนก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จำเป็น ไม่ว่าจะเป็นบ้าน หรือที่อยู่อาศัยที่มีลักษณะเหมาะสมต่อจำนวนสมาชิกในบ้าน มีการเดินทางที่สะดวก ไม่ว่าจะไปส่งลูกที่โรงเรียน หรือไปทำงาน มีรถยนต์ที่ช่วยให้การไปในสถานที่ต่าง ๆพร้อม ๆ กันไม่ยากลำบาก มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ภายในบ้านที่สนับสนุนการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพ 

3. บริหารจัดการความเสี่ยงของตัวเองและครอบครัวด้วยการทำประกัน

ในแต่ละครอบครัวอาจจะมีความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่ทั้งเหมือนและแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ เจ็บป่วยไม่สบาย ขาดแคลนรายได้ การเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบ้าน รถยนต์ ธุรกิจ ซึ่งหากต้องการลดผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงเหล่านี้ การทำประกันประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นประกันภัย หรือประกันชีวิต ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่จำเป็น เพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายเงินก้อนใหญ่ในสิ่งที่สามารถสร้างหลักประกันได้ 

4. เตรียมรับมือวิกฤติด้วยการสะสมเงินสำรองฉุกเฉิน

เพราะแต่ละคู่รัก หรือครอบครัวไม่อาจจะรู้ล่วงหน้าได้ว่า ชีวิตจะต้องเผชิญกับวิกฤติใดในช่วงเวลาไหน การใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท ด้วยการมีเงินสดเก็บสำรองไว้ในบัญชี ที่สามารถถอนมาใช้จ่ายได้ เมื่อยามจำเป็น ถือเป็นสิ่งสำคัญที่หากต้องการมีลูกควรมีเงินกรณีฉุกเฉินนี้เป็นทางออกสำรองไว้ โดยควรมีจำนวนเท่าไหร่นั้น สามารถคำนวณได้ด้วยการนำรายจ่ายในแต่ละเดือน นำมาคูณด้วยจำนวนเดือนที่ต้องสำรอง อาจจะเป็น 6 เดือน หรือ 12 เดือน แล้วแต่ศักยภาพของแต่ละครอบครัว 

5. ออมเงินเพื่อการลงทุน สนับสนุนเป้าหมายในชีวิต 

เมื่อลูกเติบโตขึ้น รายจ่ายต่าง ๆ ก็จะทวีคูณขึ้นไปเรื่อย ๆ ดังนั้นการหวังพึ่งรายได้จากการทำงานแต่เพียงอย่างเดียวในอนาคตอาจจะไม่เพียงพอต่อภาระหนี้สิน และค่าใช้จ่ายที่พ่วงมากับอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งทำให้เงินจำนวนเท่าเดิม ซื้อสิ่งของต่าง ๆ ได้จำนวนน้อยลง การจัดสรรเงินออม และนำไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า และสอดคล้องต่อความสนใจ รวมไปถึงความเข้าใจพื้นฐานในการลงทุน จะช่วยสร้างผลตอบแทน ให้เงินทำงาน ช่วยสร้างความมั่งคั่งเพื่ออนาคตของลูก ๆ และคนในครอบครัวได้ 

จะเห็นได้ว่า การมีลูก 1 คน มาพร้อมภาระด้านการเงินจำนวนไม่น้อย หากต้องการมีบุตรจริง ๆ จึงควรทำความเข้าใจทั้งสามีภรรยา เพื่อวางแผนในการบริหารรายได้ เงินออม เงินลงทุน เพื่อให้มีเงินเพียงพอต่อการเลี้ยงดูลูกให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตั้งแต่ในครรภ์ ไปจนถึงเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถเลี้ยงดู ช่วยเหลือตัวเองได้  ฐานการเงินที่มั่นคง ก็จะช่วงส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ทุกคนในครอบครัว

อ่านเพิ่มเติม: จ้างที่ปรึกษาการเงิน

เรื่องที่คล้ายกัน

Leave a Comment