5 กุญแจสำคัญ ที่จะเข้าถึงใจ ทำให้พนักงานรักและผูกพันกับองค์กร

by kanlongthun
พนักงานรักและผูกพัน

หนึ่งในปัจจัยที่จะส่งเสริมและสร้างความมั่นคง ก้าวหน้า เติบโตให้แก่องค์กร หน่วยงาน หรือบริษัท นั่นก็คือ ทรัพยากรมนุษย์ หรือพนักงาน ซึ่งการที่พนักงานมีความรักความผูกพัน ทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ตามศักยภาพ และความรู้ความสามารถที่แต่ละคนมี เพื่อส่งเสริมความสำเร็จต่อเป้าหมายด้านต่าง ๆ ขององค์กร ถือเป็นสิ่งสำคัญซึ่งเป็นรากฐานที่ปูทางไปสู่การเป็นองค์กรที่แข็งแกร่ง สามารถยืนหยัดอยู่ได้ท่ามกลางวิกฤติ ความเปลี่ยนแปลง รวมไปถึงแข่งขันกับองค์กรอื่น ๆ ได้อย่างไม่เป็นสองรองใคร โดยการจะทำให้พนักงานไม่ว่าจะเพิ่งเข้ามาใหม่ หรือทำมางานแล้วหลายปี มีความสัมพันธ์ที่ดีทั้งต่อกันและกัน รวมไปถึงต่องค์กร จะทำต้องทำอย่างไร

มาไขคำตอบกับ 5 กุญแจสำคัญที่จะเข้าถึงใจพวกเค้า ให้พนักงานรักและผูกพันกัน 

1. ทำให้ทุกคนมีตัวตน มีสิทธิ์มีเสียงเท่ากันในองค์กร

ไม่มีพนักงานคนใดที่ชื่นชอบและพึงพอใจที่ใครต่อใครต่างมองข้าม ไม่เห็นหัว การมีตัวตน มีสิทธิ์มีเสียงที่จะแสดงความคิดเห็น สื่อสาร หรือลงมติในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตการทำงานของพวกเค้า จึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องการ ให้คาดหวังว่าองค์กรจะตอบสนองในทิศทางที่ดี เพื่อทำให้เขาหล่านั้นยังมีตัวตน เป็นคนสำคัญที่หน่วยงานยังมองเห็นคุณค่า และยอมรับ 

2. มีทิศทางการทำงานและการเติบโตในองค์กรที่ชัดเจน

พนักงานที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ต่าง ๆ ช่วยเหลือสนับสนุนการเติบโตขององค์กรอย่างเต็มที่ ก็ย่อมคาดหวังที่จะได้รับความชัดเจนในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง ไม่พอในในความคลุมเคลือ มอบหมายงานที่ไม่ใช่สายงานของตัวเอง รวมทั้งต้องการความชัดเจนในการเติบโตก้าวหน้าเลื่อนตำแหน่ง หรือการโยกย้ายสายงานเพื่อโอกาสใหม่ ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต 

3. มีสวัสดิการและคุณภาพชีวิตที่ดี 

องค์กรที่ทำงาน ก็เปรียบเสมือนบ้านอีกหนึ่งหลัง ที่ผู้พักอาศัยหรือใช้ประโยชน์ จะต้องการสวัสดิการ และการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม การจัดการในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำประกันชีวิตแก่พนักงาน มีประกันสังคม มีการท่องเที่ยวประจำปี มีค่าอาหารกลางวัน มีกิจกรรมรับประทานอาหารร่วมกันบ้างเป็นครั้งคราว หรือการจัดสถานที่บรรยากาศภายในที่ทำงานให้มีพื้นที่ในการพักผ่อนพูดคุยแบบสบาย ๆ ก็จะเป็นตัวช่วยสร้างความรักความผูกพันแก่พนักงานได้อีกทาง 

4. เชื่อมั่นและไว้วางใจให้ทำงานที่มีคุณค่าที่แต่ละคนมีศักยภาพ

แน่นอนว่าพนักงานแต่ละคนที่ทำงานก็ย่อมต้องการโอกาสที่จะได้แสดงความสามารถหรือศักยภาพที่ตัวเองมีให้แก่คนอื่นได้มองเห็น การเชื่อมั่นและไว้วางใจให้ผู้ที่เหมาะสมได้รับมอบหมายโปรเจคสำคัญที่หากประสบความสำเร็จจะเป็นพอร์ตฟอลิโอชิ้นสำคัญที่ช่วยสร้างเครดิตแก่เขา และสร้างชื่อเสียงให้แก่หน่วยงานองค์กรได้ จึงเป็นอีกสิ่งที่จะตอบโจทย์ต่อการสร้างความรักและความผูกพันแก่องค์กรได้เช่นกัน 

5. มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและกันภายในองค์กร 

เพื่อนร่วมงาน เจ้านาย ลูกน้อง สิ่งแวดล้อมรอบตัวเหล่านี้ ก็มีผลต่อการสร้างความรักความผูกพันของคนในองค์ได้เช่นเดียวกัน สำหรับหน่วยงานที่ทำงานอย่างสามัคคีกลมเกลียว มีน้ำใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ก็ย่อมส่งเสริมให้บรรยากาศการทำงานเต็มไปด้วยความสุข มีมิตรไมตรี ช่วยเหลือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ทำให้ทุกคนไม่มีปัญหาในที่ทำงาน สามารถโฟกัสกับการสร้างผลงานที่มีคุณภาพให้แก่องค์กรได้อย่างเต็มที่ 

การสร้างพนักงานรักและผูกพันในองค์กร ไม่เพียงเป็นรากฐานที่จะสร้างความแข็งแกร่งมั่นคงแก่องค์กรเพียงเท่านั้น ยังมีส่วนช่วยส่งเสริมลดการลาออก การเกิดปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กร รวมไปถึงช่วยสร้างชื่อเสียง ที่จะดึงดูดคนดี ๆ มีคุณภาพ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นขุมพลังที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนให้องค์กรเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

อ่านเพิ่มเติม: ปัจจัยที่ผลักดันราคาทองคำ

เรื่องที่คล้ายกัน

Leave a Comment