ชู 5 ทักษะหลังโควิด – 19 ที่ควรเรียนรู้ และฝึกฝน เพื่อชีวิตที่เติบโตอย่างมั่นคง

by kanlongthun
ทักษะหลังโควิด

ตลอดกว่า 2 ปีที่ผ่านมาทั่วโลกต้องเผชิญกับผลผวงจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ซึ่งทำให้ เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม การดูแลสุขภาพ ซึ่งทำให้มนุษย์เราต้องเรียนรู้ เพื่อความอยู่รอดท่ามกลางวิกฤติที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ สำหรับมนุษย์เงินเดือนซึ่งในอดีตเคยทำงานแต่แค่ในออฟฟิส หรือสำนักงาน ก็ต้องปรับเปลี่ยนมาทำงานจากที่บ้าน หรือ Work From Home ทำให้เกิดพฤติกรรมใหม่ที่ชี้ให้เห็นว่าการทำงานสามารถทำจากที่ไหนก็ได้ สิ่งเหล่านี้ทำให้มนุษย์เกิดการเรียนรู้ และปรับตัว โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการทำงาน หลังสถานการณ์โควิด – 19 คลี่คลาย จึงเป็นช่วงเวลาที่จำเป็นต้องการเรียนรู้ต่อยอดทักษะต่าง ๆ

ซึ่งมีทักษะหลังโควิด-19 อะไรบ้างที่ควรได้รับการพัฒนามาติดตามกันได้เลย 

1. ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิตอล

ในทุกครั้งที่เกิดวิกฤติ หรือความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น มนุษย์ก็มักจะพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างทางออก เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา การเรียนรู้และทำความเข้าใจในทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิตอลจึงเป็นสิ่งที่มนุษย์เงินเดือนยุคใหม่จำเป็นต้องใส่ใจ และพยายามอัพเดทเพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงาน และการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยอาจจะโฟกัสไปที่เทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ต่อสายงานตัวเองเป็นพิเศษ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจในการเรียนรู้พัฒนาตัวเอง เพื่อโอกาสในการเติบโต 

2. ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

ในแต่ละวันของการทำงาน เราจำเป็นต้องสื่อสารกับคนจำนวนมากมาย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยทำให้การติดต่อประสานงานมีความเป็นระบบ และลดความผิดพลาด นอกจากนั้น หากเป็นผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับด้านการสื่อสาร จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำความเข้าใจพฤติกรรมการเสพเนื้อหาของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย การเล่าเรื่องให้แตกต่างน่าสนใจ และการโน้มน้าวใจให้กลุ่มเป้าหมายปฏิบัติตามหรือดำเนินการในสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น 

3. ทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

ทุก ๆ การดำเนินการอาจจะมีปัญหาต่าง ๆ แฝงอยู่ เล็กบ้าง ใหญ่บ้าง แตกต่างกันไป การหาวิธีจัดการปัญหาที่เหมาะสมในเชิงสร้างสรรค์ ไม่ยึดติดกับกรอบเดิม ๆ ผ่านเทคนิคการสังเกต การคิดเชิงวิพากษ์ เพื่อหาสาเหตุ และทางออกที่หลากหลาย เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และสถานการณ์ จะช่วยให้เหล่าคนทำงาน มีวิธีจัดการต่อปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเฉียบแหลม ลดผลกระทบที่รุนแรง และช่วยคลายความเครียดจากความกดดันที่ต้องแบกรับ 

4. ทักษะกล้าลงมือทำ เรียนรู้และพัฒนาจากความผิดพลาด

การเกิดวิกฤติต่าง ๆ ในโลกถี่ขึ้น ทำให้หลายคนสัมผัสและรู้สึกได้ถึงความไม่แน่นอนของชีวิต และเวลาที่ผ่านไปอย่างรวดเร็ว การปล่อยให้โอกาสต่าง ๆ หลุดลอยไป อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดี การเรียนรู้และกล้าลงมือทำ แม้ว่าจะเกิดความผิดพลาดขึ้น ก็ค้นหาถึงสาเหตุ และหาแนวทางที่จะพัฒนาต่อให้สำเร็จได้ จะกลายเป็นทักษะหนึ่งที่มีความจำเป็นต่อการทำงาน และการแสวงหาโอกาสในการพัฒนาตัวเองให้เกิดการเติบโตตามเป้าหมายในสิ่งที่แต่ละคนมุ่งหวัง

5. ทักษะความฉลาดทางอารมณ์  

ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลง ความกดดัน ความเครียด ส่งผลให้คนในปัจจุบันจำนวนไม่น้อยต้องเผชิญกับภาวะโรคซึมเศร้า จากการไม่สามารถบริหารจัดการอารมณ์ของตัวเองได้ ทักษะความฉลาดทางอารมณ์จึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะทำให้คนทำงานที่ต้องถูกบีบบังคับให้ทำสิ่งต่าง ๆ ทั้งที่ตัวเองชอบ ถนัด และสิ่งที่ไม่เคยสัมผัส ไม่มีประสบการณ์ แต่จำเป็นต้องทำ การเรียนรู้ที่จะจัดการความรู้สึกตัวเองไม่ให้ตกต่ำ และทำให้มีพลังใจในการสู้ต่อ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า จึงจำเป็นไม่น้อยไปกว่าทักษะอื่น ๆ 

แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 จะมีทีท่าจะคลี่คลายลง แต่ก็ยังไม่สามารถมั่นใจได้ว่าในอนาคตข้างหน้าจะไม่เกิดวิกฤติอื่น ๆ ขึ้นอีก ดังนั้น การพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อชีวิต เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง ทั้งในด้านการทำงาน และการใช้ชีวิต จึงเป็นสิ่งที่จะช่วยตอบสนอง สร้างความอยู่รอดท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่ต้องเตรียมรับมือ และทำให้คนเราสามารถยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขต่อไป

อ่านเพิ่มเติม: การทำงานในศตวรรษที่ 21

เรื่องที่คล้ายกัน

Leave a Comment