ซื้อประกันชีวิตแบบไหนดี กับ 4 ประกันที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงหากเสียชีวิต

by kanlongthun
ซื้อประกันชีวิต

เพราะไม่มีใครล่วงรู้อนาคตในวันข้างหน้าได้ ภายใต้ความเสี่ยงในชีวิตที่มีอยู่มากมาย ทั้งการมีชีวิตอยู่หลังจากไม่ได้ทำงานประจำแล้ว แต่เงินที่เก็บไว้อาจจะไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย หรือภาระหนี้สินที่กู้ยืมไว้ หากตนเองเสียชีวิตไป ใครจะต้องเป็นคนรับผิดชอบชำระหนี้ก้อนนั้นต่อ ความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตใครก็ได้ โดยหากเกิดขึ้นกับบุคคลสำคัญในครอบครัวที่ทำหน้าที่หารายได้เข้าบ้าน ย่อมส่งผลกระทบต่อสมาชิกคนอื่นในบ้านอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง การซื้อประกันชีวิตเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากวิกฤติต่างๆ จึงเป็นสิ่งที่ผู้มีภาระควรใส่ใจ และเลือกให้เหมาะสม

4 รูปแบบซื้อประกันชีวิตที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงหากเสียชีวิต

1.ประกันชีวิตที่คุ้มครองตลอดชีวิต

หากในชีวิตนี้ผู้ที่เป็นหัวหน้าครอบครัว หรือทำหน้าที่หาเงินเข้าบ้าน ไม่ได้มีการลงทุนเก็บออม เพื่อเป็นทุนสำรองหากตัวเองต้องมีเหตุเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ประกันชีวิตแบบคุ้มครองตลอดชีวิต ซึ่งจะได้รับเงินเมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิตไปแล้ว นั้นหมายความว่าผู้ทำประกันจะไม่ได้ใช้เงิน แต่จะเป็นการสะสมเงินก้อนนี้ไว้สำหรับใช้เป็นเงินชดเชยค่าจัดการพิธีศพ หรือเป็นเงินก้อนสำหรับสมาชิกในครอบครัวที่อยู่ข้างหลัง ซึ่งยังต้องกินต้องใช้จะได้มีเงินไว้จับจ่าย ลดผลกระทบจากภาวะการขาดรายได้

2. ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์

ประกันประเภทนี้ ถือเป็นความคุ้มค่าที่นอกจากจะได้รับความคุ้มครองหากเกิดเหตุไม่คาดคิดกับผู้ซื้อประกันแล้วยังบวกรวมรูปแบบการออมเงิน เพื่อสร้างกำไรจากทุนประกันเข้าไปด้วย โดยจะได้รับเงินคืนกรณีที่ผู้ซื้อประกันเสียชีวิตในระยะเวลาที่ประกันคุ้มครอง หรือ หากยังมีชีวิตอยู่หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาคุ้มครอง ผู้ซื้อประกันก็จะได้รับเงินทุนประกันคืนทั้งหมด พร้อมกับดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากการนำเงินไปลงทุนของบริษัทที่ทำประกันไว้  

3. ประกันชีวิตแบบระบุช่วงเวลา

ประกันชนิดนี้มีความคล้ายคลึงกับแบบสะสมทรัพย์ ตรงที่มีการกำหนดระยะเวลาการคุ้มครอง โดยหากผู้ซื้อประกันเกิดเสียชีวิตในช่วงเวลาที่กำหนด จะได้รับเงินชดเชยตามทุนประกันที่ทำไว้ แต่หากมีชีวิตอยู่จนครบอายุสัญญา จะไม่ได้รับเงินใด ๆ คืน เพราะจะหักลบกับความเสี่ยงต่างๆ ที่ทางบริษัทประกันได้ให้ความคุ้มครองไปในระหว่างระยะเวลาที่มีการทำประกันไว้นั้นเอง ประกันในรูปแบบนี้ เช่น ประกันคุ้มครองกรณีจดจำนองบ้าน 

4. ประกันชีวิตแบบมีเงินประจำหรือบำนาญ 

หากต้องการมีเงินบำนาญเช่นเดียวกับข้าราชการ บุคคลทั่วไปก็สามารถซื้อประกันในรูปแบบนี้ได้ โดยหลังจากเกษียณการทำงาน อาจจะเป็น 50 หรือ 60 ปี ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัท ก็จะได้รับการโอนเงินในจำนวนที่เท่า ๆ กันสม่ำเสมอทุกเดือน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิต เสมือนเป็นสวัสดิการหลังจากไม่ต้องทำงานประจำแล้ว  

การจะเลือกประกันรูปแบบใด ควรพิจารณาจากเงื่อนไขความเสี่ยงที่ต้องการป้องกันและลดผลกระทบต่อบุคคลอื่น ๆ รวมไปถึงเป้าหมายของการลงทุนเพื่อคุ้มครองความเสี่ยง และสร้างกำไรสำหรับการนำมาใช้จ่ายในช่วงบั้นปลายของชีวิต รวมไปถึงศักยภาพการชำระเบี้ยประกันที่สามารถจ่ายได้ ทั้งนี้เพื่อให้ยังคงสภาพคล่องทางเงิน และจำกัดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ และดูแลตนเอง รวมไปถึงสมาชิกคนในครอบครัวได้

อ่านเพิ่มเติม: แนะ 5 วิธีปลดหนี้คลี่คลายปัญหาคาใจ แบบใช้ได้จริง

เรื่องที่คล้ายกัน

Leave a Comment