รวม 4 ค่าใช้จ่ายหลังเกษียณ ที่ต้องเตรียมวางแผนสำรองเงิน เพื่อชีวิตที่สุขสบาย

by kanlongthun
ค่าใช้จ่ายหลังเกษียณ

หลังอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่เข้าสู่ช่วงวัยเกษียณอายุการทำงาน รายได้ที่เคยได้รับเป็นประจำทุกเดือนอาจจะขาดหายไป ต้องนำเงินที่เก็บออมมาใช้ นี่จึงเป็นโจทย์ใหญ่ ที่หนุ่มสาววัยทำงานมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว ทำให้ไม่ได้เตรียมการล่วงหน้า จนเมื่อถึงเวลา ก็อาจจะสายเกินไป สำหรับการวางแผนสำรองเงินเพื่อให้มีเพียงพอต่อการใช้จ่ายในวัยชรา ซึ่งในอนาคตข้างหน้าอัตราเงินเฟ้อย่อมสูงขึ้นกว่าในปัจจุบัน ทำให้เงินเก็บที่มีอยู่จำนวนหนึ่งจะมีมูลค่าลดลงไปอีก ในวัยที่ร่างกายอ่อนแอ แต่ไม่มีเงินเพียงพอ ชีวิตหลังเกษียณก็อาจจะไม่ได้สุขสบายอย่างที่คาดหวัง เพื่อเป็นการวางแผนล่วงหน้า

มาเรียนรู้กันก่อนดีกว่าว่า 4 ค่าใช้จ่ายหลังเกษียณที่ต้องเตรียมเงินสำรองไว้ มีเรื่องใดที่ต้องใส่ใจ และบริหารจัดการกันบ้าง 

1. ค่ากินอยู่ในชีวิตประจำวัน 

รายจ่ายชนิดนี้ ถือเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ต้องมีการใช้จ่ายเป็นประจำทุก ๆ วัน ซึ่งจะเป็นรายจ่ายโดยรวม ทั้งแต่ค่าอาหาร ค่าของใช้ส่วนตัว และภายในบ้าน ค่าเดินทาง สิ่งของเพื่อการอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อชีวิต ซึ่งการจะประเมินเงินที่ต้องสำรองไว้นั้น ต้องผ่านการคิดออกแบบชีวิตหลังเกษียณว่าต้องการมีรูปแบบชีวิตแบบใด สุขสบายขนาดไหน กินอยู่อย่างไร จะทำกิจกรรมอะไร มีรายได้มาจากช่องทางไหนเพิ่มเติมอีกบ้าง ซึ่งจะสามารถประมวลผลออกมาได้ว่า จะต้องเตรียมเงินไว้ประมาณเท่าไหร่ ถึงจะสามารถใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการได้ 

2. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน และประกันภัย

หลังจากไม่ต้องทำงาน กลับมาใช้ชีวิตอยู่กับบ้าน สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำนุบำรุงรักษาให้สามารถใช้งานได้ดีและมีประสิทธิภาพ เพื่อแบ่งเบาภาระ ทุ่นแรง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับการทำงานอดิเรก หรือทำงานบ้าน พาหนะสำหรับการเดินทาง รวมไปถึงการทำประกันภัยประเภทต่าง ๆ เพื่อคุ้มครอง และป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับทรัพย์สิน ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้ อาจจะเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว ซึ่งสามารถประเมินคร่าว ๆ ไว้ได้ 

3. ค่าสันทนาการความบันเทิงท่องเที่ยว 

แม้จะเป็นช่วงวัยเกษียณแล้ว แต่ชีวิตยังคงต้องการความสุข กับการได้ทำอะไรตามใจ หลังจากที่ใช้ชีวิตกับการทำงานหนักมายาวนาน การเตรียมค่าใช้จ่ายด้านสันทนการ ความบันเทิง และการท่องเที่ยวไว้ จึงเป็นสิ่งที่จะช่วยเติมเต็มความต้องการที่ขาดหายไปในช่วงวัยทำงานที่ชีวิตหมกหมุ่นอยู่กับการบริหารจัดการภาระหน้าที่ต่าง ๆ ซึ่งรายจ่ายนี้ สามารถวางแผนเป็นรายปีได้ว่าแต่ละปีจะทำกิจกรรมอะไร ไปท่องเที่ยวในรูปแบบไหน ใช้เงินประมาณเท่าไหร่ในแต่ละทริป 

4. ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสุขภาพ 

ในวันที่เริ่มเข้าสู่วัยชรา หากในช่วงที่ผ่านมาไม่ได้มีการดูแลตัวเองมากนัก อาจจะมีโรคต่าง ๆ เข้ามารุมเร้าอยู่ก่อนแล้ว การเตรียมพร้อมด้านค่าใช้จ่ายเพื่อการดูแลสุขภาพ จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก เพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอที่จะรักษาเยียวยาอาการโรคต่าง ๆ และได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีในสถานพยาบาลที่เข้ารับการรักษา ไม่ต้องกังวลกับปัญหาต่าง ๆ ที่จะตามหา หากมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน 

ชีวิตวัยเกษียณ ดูเผิน ๆ อาจจะเป็นเรื่องห่างไกลจากชีวิตในวัยทำงาน ที่ยังมีเวลาอีกเนิ่นนานในการเตรียมตัว แต่หากรักความสุขความสบาย การวางแผนสำรองเงินไว้ล่วงหน้า เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก เพราะจะทำให้สามารถกระจายจำนวนเงินเฉลี่ยออมในแต่ละปีได้อย่างเบาแรง และยังอาศัยพลังดอกเบี้ยทบต้น ที่ช่วยสนับสนุนให้เงินที่นำไปลงทุนมีการเติบโต ออกดอกผล จนสามารถก้าวไปถึงเป้าหมายเร็วกว่าที่คิดไว้ก็เป็นไปได้ 

อ่านเพิ่มเติม: โรคทรัพย์จาง

เรื่องที่คล้ายกัน

Leave a Comment