แนะ 4 เทรนด์ธุรกิจรักษ์โลก ที่อนาคตสดใสและน่าลงทุนในปี 2565

by kanlongthun
เทรนด์ธุรกิจรักษ์โลก

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลกระทบให้เกิดภัยพิบัติ และภัยธรรมชาติที่รุนแรงขึ้นทุกปี ผู้คนยุคใหม่ จึงเริ่มหันมาให้ความใส่ใจในผลิตภัณฑ์และบริการ หรือธุรกิจรักษ์โลกมากยิ่งขึ้น จากการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง และเป็นจำนวนมากเป็นสิ่งที่ย่อยสลายได้ยาก เป็นขยะพิษที่ตกค้าง สร้างมลภาวะแก่สิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะในดิน ในน้ำ หรือแม้แต่ในอากาศ ความสนใจและให้ความสำคัญต่อการร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะในระดับจังหวัด ประเทศ ทวีป จึงเป็นตัวกระตุ้นให้ธุรกิจรักษ์โลกเติบโต และน่าลงทุนในปี 2565 และอนาคตอันใกล้

โดยจะมีเทรนด์ธุรกิจรักษ์โลกใดน่าสนใจบ้าง มาติดตามกัน

1. ธุรกิจสินค้ารักษ์โลก ที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

การนำวัสดุเหลือใช้ในกระบวนการผลิต นำมาแปรรูปให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อลดการสร้างขยะ ที่จะสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว จะกลายเป็นเทรนด์ของนักธุรกิจรุ่นใหม่ ที่จะใช้ความคิดสร้างสรรค์ ถ่ายถอดออกมาเป็นดีไซน์ที่ทันสมัย ดึงดูดใจให้คนรุ่นใหม่ หันมาใช้สินค้าที่ผลิตจากเศษวัสดุเหลือใช้ ที่ยังมีรูปแบบการใช้ง่ายที่ถูกใจ และรูปทรงเก๋ไก๋ไม่ซ้ำใคร เป็นธุรกิจที่สร้างรายได้และช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อีกทาง

2. ธุรกิจลดการใช้บรรจุภัณฑ์ ด้วยการหันมาใช้แบบเติม หรือ Refill

ขยะที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน นอกจากขยะอินทรีย์ที่เกิดจากการกินไม่หมดแล้ว ยังมีขยะจากบรรจุภัณฑ์ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เนื่องจากไม่ได้ผ่านการคัดแยกอย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปรีไซเคิลใหม่ การแก้ปัญหาที่ต้นทาง คือการลดขยะบรรจุภัณฑ์ ด้วยการหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติม หรือแบบ Refill แทน จึงเป็นอีกธุรกิจรักษ์โลก ที่น่าลงทุน เพราะใช้ต้นทุนไม่สูงในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์มาเป็นจำนวนมาก และให้ลูกค้าเลือกเติมและจ่ายได้เท่าที่ต้องการใช้  

3. ธุรกิจพลังานสะอาด เพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล

พลังงานหลักที่เราใช้กันในปัจจุบัน มาจากน้ำมัน ที่ผลิตจากซากฟอสซิล ซึ่งนับวันจะมีน้อยลงทุกขณะ รวมทั้งยังสร้างมลภาวะจากการเผาไหม้ ที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกที่ไปทำลายชั้นบรรยากาศ ซึ่งทำให้โลกร้อนขึ้น การหันมาใช้พลังงานสะอาดที่มีอยู่ในธรรมชาติ เช่น การผลิตไฟฟ้าจากโซลาเซลล์ พลังงานลม หรือน้ำ ธุรกิจรักษ์โลกที่หันมาใช้พลังงานเหล่านี้ จะมีอนาคตที่สดใส จากความต้องการที่สูงขึ้นอย่างแน่นอน

4. ธุรกิจจากผลิตภัณฑ์ หรือบริการเพื่อส่งเสริมการใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ง่าย

เพื่อเป็นการลดขยะที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การสร้างสรรค์และวิจัยผลิตภัณฑ์รวมทั้งบริการใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์เพื่อลดการใช้วัสดุที่ย่อยสลายยาก ต้องใช้เวลาหลายปี และมีต้นทุนสูงในการกำจัด ผู้ที่ริเริ่มลงทุน และเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคให้หันมาใช้ผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านี้ จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ จากกระแสความต้องการ และเทรนด์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป 

ทั้ง 4 เทรนด์ธุรกิจรักษ์โลก เป็นเสมือนหัวใจสำคัญของธุรกิจในยุคต่อไป ที่ไม่ได้ผลิตให้ได้จำนวนมากเท่านั้น แต่ต้องคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม และสังคมในระยะยาวด้วย การลงทุนในธุรกิจที่ใส่ใจลดปัญหาต่างๆ อย่างเข้าใจที่มา และแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด จะกลายเป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์โลกยุคใหม่ และสร้างกำไรไปพร้อมๆ กับการดูแลสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสังคม

อ่านเพิ่มเติม: ลงทุนฉบับมนุษย์เงินเดือน 5 ช่องทางลงทุนสุดคุ้มค่า

เรื่องที่คล้ายกัน

Leave a Comment